Ông hứa hẹn sẽ tống khứ "mẫu thống trị của quốc tế so với sale, buôn bán, tmùi hương nghiệp và công nghiệp."
They believe sầu that society needs to shake off certain moral fetters and superstitions and reach out lớn attain mankind’s tremendous potential through education.

Bạn đang xem: Shake off là gì


Họ có niềm tin rằng xã hội cần giũ bỏ một số trong những ràng buộc về đạo đức nghề nghiệp với mê tín dị đoan nhằm đạt tới những năng lực to lớn lớn của nhỏ tín đồ thông qua giáo dục.
My mind appeared khổng lồ strive in vain lớn shake off the heavy darkness of the sleep from which I could not rouse myself.
Đầu óc em nhỏng thể đồ dùng lộn một bí quyết ăn hại nhằm xua đi những láng buổi tối nặng nề vật nài của giấc ngây ngô cơ mà em vẫn chưa thể dứt ra hẳn.
At this point, Jackson was successfully "shaking off the experience of being a shadow Jackson child", becoming "an artist in her own right".
Đến lúc này, Jackson đã thành công vào bài toán "rũ bỏ loại bóng của một đứa ttốt công ty Jackson" với đổi thay "một người nghệ sỹ đúng nghĩa".
See the article “Shaking Off the Yoke of Spiritism” in the September 1, 1987, issue of our companion magazine, The Watchtower, published by Jehovah’s Witnesses.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Cờ Vua Toàn Tập Cho Người Mới, Hướng Dẫn Cách Chơi Cờ Vua Đơn Giản Từ A


Shaking off the sleet from my ice- glazed hat and jacket, I seated myself near the door, & turning sideways was surprised lớn see Queequeg near me.
Bắt mưa đá từ bỏ mũ băng bởi kính cùng áo khoác của mình, tôi ngồi bạn dạng thân mình sát cửa ngõ, cùng đưa qua 1 mặt cực kỳ kinh ngạc khi thấy Queequeg gần tôi.
+ 11 And wherever a place will not receive you or listen to you, on going out from there, shake off the dirt that is on your feet for a witness lớn them.”
+ 11 Nơi làm sao không đảm nhận hoặc lắng tai đồng đội thì khi thoát ra khỏi kia, hãy giũ khu đất chỗ chân mình* để làm vật chứng cho họ”.
45 O, my beloved brethren, turn away from your sins; shake off the achains of hyên ổn that would bind you fast; come unto that God who is the broông xã of your salvation.
45 Hỡi đồng bào yêu thích của tôi, hãy lánh xa tội ác của mình; hãy cởi bỏ acác xiềng xích của kẻ mong muốn trói chặt các người, hãy cho cùng với Đấng Thượng Đế là tảng bđá cứu giúp rỗi của các fan.
Internationally, "Love Story" became Swift"s first number one single in nước Australia, followed by "Shake It Off" in năm trước.
Trên phương diện quốc tế, "Love Story" đổi mới đĩa đơn cửa hàng quân thứ nhất của Swift tại Úc, tiếp theo là "Shake It Off" năm 2014.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M