Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Sheet nghĩa là gì trong tiếng việt?

*
*
*

sheet
*

sheet /ʃi:t/ danh từ khnạp năng lượng trải giườnglớn get between the sheets: đi ngủ lá, tấm, phiến, tờa sheet of iron: một tnóng sắtloose sheet: giấy rời tờ báo dảia sheet of ice: một dải băng (địa lý,địa chất) vỉa (sản phẩm hải) dây lèo (để điều chỉnh buồm) (thơ ca) buồmto be a sheet in the wind (từ lóng) nkê ngà sayto be three sheets in the wind (từ lóng) say túng bấn tỉ, say khướt nước ngoài động từ bít, đậy, trùm kínkhổng lồ sheet over a waggon: đậy bí mật một toa xe bởi vải vóc bạtthe town was sheeted over with snow: tuyết phủ đầy thành phố sệt lại thành tấm, thích hợp lại thành phiếnsheeted rain: mưa nlỗi đổ nước (sản phẩm hải) duy trì buồm bằng dây lèokhổng lồ sheet home buộc căng dây lèo buồm
ktuyệt mâmlátobacteo sheet: lá dược éptobacteo sheet: lớp lá thuốcphiếuapplication & allotment sheet: phiếu gây ra (đặt cài đặt và phân phối)clearing sheet: phiếu tkhô nóng tân oán bù trừliên hệ sheet: phiếu gặpcontact sheet: phiếu tiếp kháchcost sheet: phiếu sản xuấtcoupon sheet: phiên bản kê lãi phiếudistribution sheet of store: phiếu phân pân hận đồ vật liệugreen sheet: phiếu xanhin-tally sheet: phiếu số điểmjob cost sheet: phiếu tính Ngân sách chi tiêu theo công việcjob cost sheet: phiếu túi tiền công việcorder sheet: phiếu đặt hàngstoông chồng sheet (stock-sheet): phiếu khotally sheet (tally-sheet): phiếu kiểm hàngtime sheet: phiếu kiểm danhtime sheet: phiếu chấm côngtime sheet: phiếu ghi giờ công (nhằm tính lương mặt hàng tuần)time sheet: phiếu hiện diệnwage sheet: phiếu trả lươngwork sheet: phiếu ghi công tácwork sheet: phiếu làm cho việcwork sheet: phiếu liệt kê công táctấmfilter sheet: tấm lọcsheet filter: tấm lọctờ (giấy)trương mục size of balance sheetbảng tổng kết gia sản dưới dạng tài khoảntài khoản payable sheetbảng kê những khoản nên trảtài khoản sheetbảng kê tài khoảnaccounting entry sheetbảng biểu kế toánadvice sheetgiấy báo cáo (giao dịch hối hận đoái)aggregate balance sheetbảng tổng kết gia sản vừa lòng nhấtall-purpose balance sheetbảng bằng vận tài sản thông dụngall-purpose balance sheetbảng tổng kết gia sản đa dụnganalysis sheetbảng phân tíchannual balance sheetbảng quyết toán thù thời điểm cuối năm. annual balance sheetbảng tổng kết gia tài nămattendance sheetdanh sách hiện diệnbalance sheetbảng phẳng phiu kế toánbalance sheetbảng bằng vận tài sảnbalance sheetbảng đối chiếu gia sản với nợbalance sheetbảng quyết toánbalance sheetbảng tổng kết tài sảnbalance sheet accountsthông tin tài khoản gia tài với nợbalance sheet accountsthông tin tài khoản trong bảng tổng kết tài sảnbalance sheet analysisso sánh bảng gia sản với nợbalance sheet analysisso với bảng tổng kết tài sảnbalance sheet datengày (lập bảng) tổng kết tài sảnbalance sheet datengày quyết toán (các) tài khoảnbalance sheet of bank accountbảng bằng vận thông tin tài khoản ngân hàngbalance sheet of contract enterprisebảng tổng kết gia sản của xí nghiệp nhấn thầubalance sheet ratiotỉ suất tài sản cùng nợbalance sheet reformationsự điều chỉnh bảng tổng kết tài sảnbalance sheet statisticssố liệu thống kê lại bảng tổng kết tài sảnbalance sheet valuecực hiếm bảng tổng kết tài sản<∫i:t> danh từ o vỉa, lớp phủ o dải, bản, tờ, tấm mỏng § asbesios sheet : lớp phủ atbet § asphaltic sheet : tấm atphan (lát đường) § associated sheet : vỉa, đi kèm § balance sheet : bảng cân nặng đối (thu bỏ ra, tài sản) § chemical balance sheet : bảng cân bằng hóa học § crown sheet : tấm đỉnh, tấm chóp § damp sheet : tấm thông hơi (mỏ) § dispatch sheet : bảng điều độ, phiếu giử, phiếu điều phái § drop sheet : tấm thông hơi, tấm thông hơi (mỏ) § earnings sheet : bảng phân chia tiền lãi, bảng thu nhập § extrusive sheet : lớp phủ xịt trào § flow sheet : lưu trình, giản đồ § gaging sheet : biểu đo, phiếu đo § glacial sheet : lớp phủ băng § ice sheet : lớp phủ băng § interformational sheet : vỉa xen tầng § intrusive sầu sheet : vỉa xâm nhập § lava sheet : lớp phủ dung nđê mê, lớp phủ lava § operational flow sheet : sơ đồ thao tác làm việc, lưu trình hoạt động § overthrust sheet : lớp phủ chờm, lớp phủ địa di § phreatic surface sheet : vỉa nước ngầm bề mặt § rough sheet : lớp rắn, lớp gồ ghề § technical data sheet : bảng số liệu kỹ thuật § thrust sheet : lớp chờm nghịch § topographic sheet : mảnh bản đồ địa hình § tube sheet : tầm ống § sheet pore : lỗ rỗng phẳng § sheet svà : dòng tấm
*

Xem thêm:

*

*

sheet

Từ điển Collocation

sheet noun

1 large piece of fabric used on a bed

ADJ. clean, fresh a pile of clean sheets | crumpled She had slept in her bed?the sheets were crumpled. | trắng | cool | cốt tông, linen, plastic, rubber, satin, silk | bed, double, fitted, single | bottom, top

VERB + SHEET change, fold, put on, tuck in She changed the sheets on all the beds. Could you put some fresh sheets on the bed? | climb between, slide between, slip between/under I slipped under the sheets and was asleep in an instant. | cover sb/sth with, pull back/over/up The police had covered the toàn thân with a sheet. I pulled the sheet up over my nose.

PREPhường. beneath/under a/the ~ | between the ~ She lay between the cool sheets.

PHRASES sheets & blankets

2 piece of paper

ADJ. blank, clean He pulled a blank sheet of paper towards hyên & began lớn write. | A3, A4, etc. | large | printed, typed The advertisement was a single printed sheet. | loose, separate | answer, balance, data, diet, fact, information, news, record, score I sent for the programme"s không tính phí fact sheet on the disease.

VERB + SHEET take, use Take a clean sheet of paper & start again.

SHEET + NOUN music

PREP.. ~ of a sheet of blotting paper

PHRASES a sheet of paper

3 flat thin piece of any material

ADJ. flat, large, thin | baking | dust The furniture was covered in dust sheets. | canvas, plastic, polythene | ice the Antarctic ice sheet

SHEET + NOUN metal, steel, vinyl sheet metal workers

PREPhường. ~ of a sheet of glass/plastic/metal (figurative) Sheets of flame shot into lớn the air.

Từ điển WordNet


n.

any broad thin expanse or surface

a sheet of ice

v.

come down as if in sheets

The rain was sheeting down during the monsoon

cover with a sheet, as if by wrapping

sheet the body


Microsoft Computer Dictionary

n. A feature for handling dialog boxes included in the Mac OS X Aqua interface. When the user chooses khổng lồ save or print a document, a translucent sheet emerges from the window title bar and remains attached to lớn that window even if it is moved to lớn the background. The sheet allows the user khổng lồ continue working in the window, or in other windows, without closing the sheet.

English Synonym & Antonym Dictionary

sheets|sheeted|sheetingsyn.: bed sheet canvas canvass flat solid mainsheet piece of paper plane rag sail sheet of paper shroud tabloid tachồng weather sheet