Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Shift là gì

*
*
*

shift
*

shift /ʃift/ danh từ sự đổi khác vị trí, sự đổi khác tính tình; sự thăng trầm; sự luân phiênshift of crops: sự luân canhthe shifts & changes of life: sự thăng trầm của cuộc sống ca, kíplớn work in shift: tuân theo ca mưu mẹo, pmùi hương kế lời thoái thác, lời quanh teo, lời nước đôi (địa lý,địa chất) sự trượt nghiêng; tầng trượt nghiêng (ngôn từ học) sự chuyển đổi biện pháp vạc âm (âm nhạc) sự đổi khác vị trí bàn tay (trên phím bọn pianô) (thể dục thể thao,thể thao) sự dịch rời vị trí (của sản phẩm hậu vệ trơn đá) (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) sự cầm quần áo (tự cổ,nghĩa cổ) áo sơ mi nữto be at one"s last shift cùng đườngto live sầu on shifts sống một bí quyết ám muộilớn make shift to tìm kiếm pmùi hương, tính kế, xoay trở (để làm có tác dụng gì)khổng lồ make shift without something đành xoay xở vậy mặc dù thiếu hụt chiếc gì đụng từ thay đổi vị trí, dời chỗ, di chuyển; thaykhổng lồ shift one"s lodging: biến đổi vị trí ởto lớn shift the scene: gắng cảnh (trên sân khấu)wind shifts round khổng lồ the East: gió đưa nhắm đến phía đông ((thường) + off) trút vứt, buông bỏ lênkhổng lồ shift off the responsibility: trút bỏ bỏ trách rưới nhiệm; trút trách nhiệm (mang lại ai) sử dụng mưu mẹo, cần sử dụng mưu mẹo, xoay xở; day trở nhằm tìm sống (từ thi thoảng,nghĩa hiếm) nó xung quanh co, nói lấp lửng, nói nước đôi sang trọng (số) (ô tô)our new car shifts automatically: cái xe cộ ô tô bắt đầu của Cửa Hàng chúng tôi sang trọng số từ động (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ) nuốm quần áoto shift one"s ground thay đổi chủ ý lập trường (trong cuộc thảo luận)lớn shift for oneself trường đoản cú xoay trở lấylớn shift & prevaricate nói xung quanh teo lẩn tránh
cadawn shift: ca (làm) sángdoing shift work: thao tác theo ca kípfore shift: ca (làm) sớmfour shift working: thao tác tứ cagraveyard shift: ca balobster shift: ca đêmlobster shift: ca làm cho "tôm hùm"maintenance shift: ca bảo trìmidnight shift: ca làm nửa đêmmorning shift: ca sángmultiple shift: chính sách (làm việc) những canight shift: ca đêmoutgoing shift: ca làm chiềushift differential: trợ cấp cho tăng cashift differential: thù lao sai biệt giữa ca (làm) ngày và ca đêmshift pay: lương thay đổi cashift pay: lương có tác dụng cashift pay: tiền công theo cashift register: sổ đổi cashift system: chính sách thay đổi cashift work: Việc làm theo ca kípshift work (shift-work): việc làm chia casingle shift: chính sách làm một caswing shift: ca giữa (từ 15 giờ đồng hồ chiều đến 12 tiếng khuya)swing shift: ca giữa từ 15 giờ chiều mang đến 12 giờ khuyaswing shift: ca làm cho quay vòngthird shift: ca làm lắp thêm cha (ca ba)twilight shift: ca xế chiềuca có tác dụng (ngày, tối...)độikípday shift: kíp (thợ làm) ngàydoing shift work: thao tác theo từng ca kípgraveyard shift: cấp tốc làm cho đêmnight shift: kíp thợ đêmoutgoing shift: cấp tốc chiềushift pay: tiền công theo kípshift work: Việc tuân theo ca kípsự biến hóa đổisự di độngtoán thù (thợ làm ca)accounting based on shifthạch toán thù theo chuyếnday shifttốp ngàydemvà shift inflationlạm phát vày di chuyển mức cầudem& shift inflationmức lạm phát vị chuyển đổi tổn cầugraveyard shiftlốt huyềnlabour shiftvận động và di chuyển lao đụng. night shiftthời hạn làm cho đêmpositive sầu shiftđổi khác tích cựcrelief shifttoán, tốp (thợ) cụ phiênshift in demandsự (di) đưa nhu cầushift in sản phẩm mixchuyển đổi kết cấu sản phẩm<∫ift> danh từ o ca Thời gian kéo dãn dài của một ca trên giàn khoan. o cấp tốc Kíp thợ làm cho việc trong một ca. o ca, gấp rút o sự ráng đổi o sự trượt, sự dịch chuyển động từ o nỗ lực đổi o dịch chuyển, biến đổi § day shift : ca ngày § dip shift : sự dịch chuyển theo hướng cắm § dog shift : ca đêm § gear shift : sự thay đổi tốc độ § graveyard shift : ca đêm § lobster shift : ca đêm § morning shift : ca sáng sủa § night shift : ca đêm § phase shift : sự cố đổi trộn § strike shift : sự dịch chuyển theo phương vỉa § swing shift : ca chiều § zero shift : sự biến đổi đến không

Từ điển chăm ngành Thể thao: Điền kinh

Shift

Sự trượt, suôn sẻ trượt


*

Xem thêm:

*

*

shift

Từ điển Collocation

shift noun

1 change

ADJ. distinct, dramatic, fundamental, major, marked, profound, pronounced, radical, significant, substantial | discernible | slight, subtle | gradual | abrupt, sudden | decisive sầu, irreversible, long-term | climate, cultural, demographic, ideological, policy, population

VERB + SHIFT be, represent These proposals represent a dramatic shift in policy. | bring about, cause, lead lớn, produce, result in | mark, see The moment marked a significant shift in attitudes khổng lồ the war. | detect I detected a subtle shift towards our point of view. | explain one factor which may explain the president"s policy shift

SHIFT + VERB occur, take place These climate shifts occurred over less than a decade.

PREPhường. ~ between the many shifts between verse và prose that occur in Shakespeare | ~ (away) from the shift away from direct taxation | ~ in a shift in public opinion | ~ khổng lồ a sudden shift lớn the right in British politics | ~ towards a shift towards part-time farming

2 division of the working day

ADJ. double, long, split I agreed to work double shifts for a few weeks. | day, early, late, night | eight-hour, ten-hour, etc. | afternoon, evening, morning, weekend

VERB + SHIFT be/come/go on, vì, work (in) ~s I"m doing the early shift this week. I didn"t realize that I"d have sầu to lớn work shifts. The clinic is staffed by ten doctors who work in shifts. | change (your) ~s It was 8.00 a.m. & the nurses were changing shifts. My husb& has changed his shifts, from the afternoon shift to the night one. | be/go/come off

SHIFT + NOUN work | supervisor, manager, worker | pattern, system They"d altered his shift pattern twice in the past fortnight.

PREPhường. on a/the ~ a decision for the chief nurse on each shift

Từ điển WordNet


n.

a crew of workers who work for a specific period of time

v.

move sầu from one setting or context khổng lồ another

shift the emphasis

shift one"s attention

change in quality

His tone shifted

move sầu and exchange for another

shift the date for our class reunion

use a shift key on a keyboard

She could not shift so all her letters are written in lower case

change phonetically as part of a systematic historical change

Grimm showed how the consonants shifted

change gears

you have sầu khổng lồ shift when you go down a steep hill


Microsoft Computer Dictionary

vb. In programming, lớn move sầu the bit values one position khổng lồ the left or right in a register or memory location. See also end-around shift. Compare rotate (definition 2).

English Synonym & Antonym Dictionary

shifts|shifted|shiftingsyn.: alter change substitute vary