Trước hết, ta có thể xem một định nghĩa bên trên mạng về ‘shortness of breath’ được biểu đạt là ‘the feeling of not getting enough air when you are breathing’ như vậy ta thuận lợi chấp nhận bề ngoài tương đương ngơi nghỉ tiếng Việt là ‘hụt hơi’ nhưng mà ‘hụt’ ở chỗ này có nghĩa là thiếu’ với một quan niệm vật dụng nhị cho rằng ‘shortness of breath’ là … air hunger (thiếu hụt ko khí), difficulty breathing (nặng nề thở) đề xuất bạn cóthể gật đầu đồng ý hai hình thức bên trên.

Bạn đang xem: Shortness of breath là gì


SHORTNESS OF BREATH (PHỔ THÔNG) - DYSPNEA (CHUYÊN NGÀNH)

Ở chiều tiếng Anh thì ‘shortness of breath’ ở trong từ bỏ vựng phổ thông tuy vậy thuật ngữ chăm ngành lại là ‘dyspnea’ mà chi phí tố ‘dys’ là ‘difficult’/ ‘painful’ còn hậu tố ‘-pnea’ tức là ‘breathing’. Xin xem một ví dụ sau:

- When you have sầu shortness of breath, you can't catch your breath or get enough air in your lungs. Your doctor might Điện thoại tư vấn it dyspnea.

khi phân tích và lý giải hai thuật ngữ bên trên, tín đồ ta giỏi nói xuất xắc viết ‘difficulty (in) breathing’ phải chúng ta có thể dùng thêm hình thức đồng nghĩa tương quan không giống ‘difficulty breathing’.

Xem thêm: Tiểu Sử Hot Girl Chi Pu Sinh Năm Bao Nhiêu, Đời Tư Và Sự Nghiệp Của Hot Girl Hà Thành

Tại một quan niệm không giống về ‘shortness of breath’ dẫu vậy lại rất ‘văn vẻ’ ‘feeling of being ‘hungry for air’ bắt buộc trong trường hòa hợp này còn có người dùng nhiều từ Hán-Việt là ‘thận bất hấp thụ khí’.

BREATHLESSNESS (PHỔ THÔNG) - DYSPNEA (CHUYÊN NGÀNH)

Một từ không giống ‘breathlessness’/ˈbreθləsnəs/ cũng đồng nghĩa với ‘shortness of breath’ được đọc là ‘difficulty (in) breathing’ vào ví dụ:

- Asthma causes wheezing & breathlessness.

Trong sách học tập giờ Anh y học ‘English in Medicine’ được GS,BS Trần Phương thơm Hạnh biên dịch với ghi chú thấy nhiều từ ‘shortness of breath’ được dịch là ‘hụt hơi, cực nhọc thở’.

THUẬT NGỮ Y HỌC CHỈ RỐI LOẠN VỀ THỞ/ HÔ HẤP

Eu.pn(o)ea /jupˈniə/: Normal breathing Thsinh sống bình thườngA.pn(o)ea: /æpˈniə/: Temporary stopping of breathing Ngừng thởDys.pnea /dɪspˈniə/: Shortness of breath Khó thởOrtho.pnea /ɔrˈθɑpniə/: Difficult breathing except in a standing position Khó thsinh hoạt nằm

Oligo.pnea: Breathing that is shallower or slower, than normal. Thnghỉ ngơi nôngPoly.pnea /ˌpɒlɪpˈniːə/: Rapid breathing Thsinh sống nhanh

Hyper.pnea /ˌhaɪpərpˈniə/: Abnormally rapid or deep breathing Thngơi nghỉ nhanh hao, sâuHypo.pnea /haɪˈpɒpnɪə/: Abnormally shallow breathing Thnghỉ ngơi chậm chạp, nông

Brady.pnea /ˌbreɪdi:pˈnɪə/: Abnormally slow breathing. Thsinh sống chậmTachy.pnea /ˌtækɪpˈnɪə/: Abnormally rapid breathing Thsinh hoạt nhanh