“This is what we Gọi love,” the boy said, seeing that the wind was cthất bại lớn granting what he requested.

Bạn đang xem: Siêu lòng là gì


They “did not walk in his ways, but they were inclined lớn follow unjust profit và would accept a bribe & pervert judgment.”
Bất luận bởi vì nguyên do gì, cụ thể là bài toán nghe lời ngọt nhạt nhưng vẹo vọ lòng trở lại vùng nguy hiểm thiệt không đáng.
Whatever the reason, it is clear that being coaxed into lớn returning to the perilous zone is not worth the risk.
Kinch Thánh nói: “Cứ kiên nhẫn, thủ lãnh đang vẹo vọ lòng, lời mượt mỏng làm nát tung xương cốt” (Châm 25:15, Các Giờ Kinc Phụng Vụ).
Proverbs 25:15 says: “By patience a commander is induced, & a mild tongue itself can break a bone.”
Kinc Thánh nói: “Cứ kiên nhẫn, thủ lãnh vẫn xiêu lòng, lời mềm mỏng có tác dụng nát rã xương cốt” (Châm-ngôn 25:15, Các Giờ Kinh Phụng Vụ).
Proverbs 25:15 says: “By patience a commander is induced, & a mild tongue itself can break a bone.”
Mặc mặc dù mong lưu lại sự tinh khiết đạo đức nghề nghiệp, Maria xiêu lòng trước đầy đủ lời ve vãn của Juan với phạm vào dục tình bất bao gồm.

Xem thêm: Áo Thun Âm Dương Sư Đào Hoa Yêu Âm Dương Sư ĐàO Hoa Yêu Giảm Chỉ Còn 780,000 Đ


Despite her desire to remain morally chaste, Maria succumbed to Juan’s advances & became involved in sexual misconduct.
Những lời phỉnh hót của vua với phần ttận hưởng về của cải giàu sang cùng danh vọng nhưng vua hứa bao gồm tạo cho ông xiêu vẹo lòng không?
Đức Giê-hô-va ban phước đến lập ngôi trường rắn rỏi này với làm xiêu vẹo lòng bạn làm cho đầu thái giám người Ba-by-lôn (Đa-ni-ên 1:9, 14-16).
(Daniel 1:8, 11-13) Jehovah blessed this firm stvà & softened the heart of the Babylonian official in charge.
Điều gì che chở những tôi tớ trung thành với chủ của Đức Chúa Trời khỏi bị xiêu vẹo lòng trước phần đông áp lực nặng nề của Sa-chảy hoặc lâm vào hoàn cảnh cạm bẫy của hắn?
What safeguards God’s faithful servants from surrendering to Satan’s pressure or being entrapped by his snares?
Nlỗi cầm cố, họ đã tránh khỏi phần lớn sự việc phiền khô muộn vì Đức Giê-hô-va đã nâng đỡ chúng ta, cùng chúng ta sẽ không lúc nào xiêu lòng.
Thật ra, cầu nguyện điều này Tức là họ xin Đức Chúa Ttách chớ làm cho họ xiêu lòng khi bị cám dỗ nhưng mà ko vâng lời Ngài.
(Matthew 6:9-13) In effect, we thus ask God not lớn allow us to fail when we are tempted to lớn disobey hlặng.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M