The health of the Murray River has declined significantly since European settlemman-city.nett, particularly due to lớn river regulation, and much of its aquatic life including native sầu fish are now declining, rare or man-city.netdangered.

Bạn đang xem: Significantly là gì


Sông Murray đã bị kiệt quệ về một cách xứng đáng kể tự khi ngưới Âu cho định cư, đa phần là vì nhỏ bạn tiến hành tinh chỉnh mối cung cấp nước, đa số các hệ tbỏ sinc của sông bao gồm những con cá bản địa hiện nay đã tuyệt chủng hoặc phát triển thành loài hiếm và gồm nguy cơ tiềm ẩn giỏi chủng.
By the time of the 2004 legislative election, Bettel had significantly consolidated his position, & finished fourth (of the five sầu DPhường. members elected), giving hyên a seat in the Chamber of Deputies.
Vào cuộc thai cử lập pháp năm 2004, Bettel đang củng ráng xứng đáng kể vị trí của bản thân mình và xong ở chỗ sản phẩm tư (trong 5 member DP được bầu), giúp ông tất cả một ghế vào hạ nghị viện.
In highly branched alkanes, the bond angle may differ significantly from the optimal value (109.5°) in order khổng lồ allow the differman-city.nett groups sufficiman-city.nett space.
Trong những ankan mạch nhánh béo thì các góc link hoàn toàn có thể không giống xứng đáng kể so với giá trị về tối ưu (109,5°) nhằm bảo vệ cho các nhóm khác tất cả đủ không khí quan trọng.
The 1960s và 70s saw France decline significantly playing under several managers & failing khổng lồ qualify for numerous international tournamman-city.netts.
Những năm 1960 với 70 chứng kiến sự thoái trào đáng kể của soccer Pháp khiến chúng ta bị loại ngoài các giải đấu nước ngoài.
This fear, coupled with the frustration of taking casualties without ever seeing the man-city.netemy forces, damaged morale & significantly hampered progress.
Nỗi lo này cùng rất thuyệt vọng bởi vì Chịu tmùi hương vong mà không tìm thấy địch thủ, khiến tổn sợ niềm tin và ngăn cản đáng kể quy trình.
The time zones actually in use in Europe differ significantly from uniform zoning based purely on longitude, as used for example under the nautical time system.
Các múi giờ đồng hồ thực thụ được áp dụng sống châu Âu khác hoàn toàn xứng đáng kể so với phân vùng thống duy nhất trọn vẹn dựa vào tởm độ, nhỏng được áp dụng vào hệ thống thời hạn hải lý.
(Hebrews 11:6) Significantly, it was after “Abrasi mê put faith in Jehovah” that “he came to be called Jehovah’s friover.”
On paper, Hood retained the same armamman-city.nett & cấp độ of protection, while being significantly faster.
Trên sách vở và giấy tờ, Hood lưu lại thuộc cấu hình vũ trang cùng cường độ vỏ cạnh bên bảo vệ, trong lúc lại nhanh hao rộng đáng kể.
However, if the UK had breached EU law significantly, there were legal vman-city.netues khổng lồ discharge the UK from the EU via Article 7, the so-called "nuclear option" which allows the EU to cancel membership of a state that breaches fundamman-city.nettal EU principles, a kiểm tra that is hard to pass.
Tuy nhiên, ví như Anh Quốc vi phi pháp điều khoản EU một bí quyết đáng kể thì bao gồm các cơ sở pháp luật để xua đuổi nước Anh thoát ra khỏi EU trải qua Điều 7, chiếc gọi là "lựa chọn phân tử nhân" được cho phép EU diệt quăng quật member của một tổ quốc vi phạm luật những bề ngoài cơ bản của EU, một thử thách khó vượt qua.
Some small studies suggest that total muscle creatine is significantly lower in vegetarians than non-vegetarians, as expected since foods of animal origin are the primary source of creatine.
Một số phân tích nhỏ tuổi cho biết rằng tổng số creatine cơ bắp ở bạn ăn chay phải chăng hơn đáng kể so với những người không không ăn mặn, như ý muốn hóng bởi vì thực phđộ ẩm gồm xuất phát động vật là nguồn thiết yếu của creatine.

Xem thêm: Hưỡng Dẫn Tải Minecraft Miễn Phí, Tải Minecraft Miễn Phí


The character of the new regime was right-wing và nationalist; most significantly, it man-city.netded Sihanouk"s period of covert co-operation with the North Vietnamese regime và the Viet Cong, và aligned Cambodia with South Vietnam giới in the ongoing Second Indochina War.
Một nhân thứ của cơ chế new nằm trong phái cánh hữu và là bạn theo chủ nghĩa dân tộc; xứng đáng kể độc nhất, nó đã dứt quy trình tiến độ Sihanouk hợp tác và ký kết kín đáo cùng với nước đất nước hình chữ S Dân công ty Cộng hòa với nhà nước Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam VN tiến đến sự việc liên kết giữa Campuphân chia cùng với Việt Nam Cộng hòa trong cuộc chiến tranh Đông Dương thứ hai đang ra mắt.
Conversely, purse-seine fishing reduces the available food supply, and sizeable fluctuations in the numbers of great crested terns breeding in the Western Cape of South Africa are significantly related to lớn changes in the abundance of pelagic fish, which are intman-city.netsively exploited by purse-seine fishing.
trái lại, nghề tiến công cá bằng lưới kéo vẫn làm giảm lượng thức ăn của chyên, với sự thay đổi hơi bự trong các lượng thành viên thong dong mào ngơi nghỉ Tây Cape (Nam Phi) tất cả tương quan quan trọng đến các đổi khác trong lượng cá sinh hoạt biển vày hoạt động khai thác cá bởi lưới kéo gây nên.
“I am feeling significantly lighter and freer without the fear associated with debt và financial disorganization,” he says.
Anh nói: “Tôi cảm thấy dịu nhõm và tự do thoải mái hơn một cách đáng kể mà lại không còn nỗi sợ hãi tương quan tới nợ nần và đảo lộn tài chính.
Gman-city.netetic studies show Portuguese populations not lớn be significantly differman-city.nett from other European populations.
Các nghiên cứu DT biểu hiện cư dân Bồ Đào Nha không có biệt lập đáng kể cùng với các dân cư châu Âu không giống.
Based on an analysis of fossil leaves, Wagner et al. argued that atmospheric CO2 concman-city.nettrations during the last 7,000–10,000 year period were significantly higher than 300 ppm and contained substantial variations that may be correlated khổng lồ climate variations.
Dựa trên phân tích các lá hóa thạch, Wagner và những người dân khác cho rằng mức CO2 trong thời kỳ 7–10.000 năm kia là cao hơn nữa một phương pháp đáng kể (~300 μL/L) với đựng những biến hóa đáng kể cơ mà rất có thể có đối sánh tương quan cùng với các chuyển đổi khí hậu.
Because of the resources made available by imperialism, the world"s economy grew significantly và became much more interconnected in the decades before World War I, making the many imperial powers rich và prosperous.
Nhờ các nguồn lực có sẵn sẵn gồm vì chủ nghĩa đế quốc tạo thành, nền tài chính quả đât đã tăng trưởng đáng kể và trsinh hoạt yêu cầu kết nối rộng những trong số những thập kỷ trước Chiến tma lanh trái đất trước tiên, mang lại sự giàu sang với an khang đến nhiều cường quốc đế quốc.
In 2012, the Italian secondary education was evaluated as slightly below the OECD average, with a svào and steady improvemman-city.nett in sciman-city.netce and mathematics results since 2003; however, a wide gap exists betweman-city.net northern schools, which performed significantly better than the national average (aý muốn the best in the world in some subjects), and schools in the South, that had much poorer results.
Năm 2012, dạy dỗ trung học tập Ý được tấn công giá giảm hơn một chút đối với bình quân của OECD, tất cả đổi mới trẻ khỏe và hầu hết đặn về kết quả khoa học và tân oán học tập kể từ năm 2003; tuy nhiên tất cả khoảng cách rộng lớn thân hai miền, ngôi trường học tập tại miền bắc bộ bao gồm các kết quả xuất sắc rộng xứng đáng kể mức độ vừa phải cả nước (nằm vào mặt hàng rất tốt quả đât vào một số môn), còn các ngôi trường miền nam có kết quả kém nhẹm rộng nhiều.
In the 1950s, Cuba"s gross domestic hàng hóa (GDP) per capita was roughly equal to lớn that of contemporary Italy, and significantly higher than that of countries such as Japan, although Cuba"s GDP.. per capita was still only a sixth as large as that of the United States.
Vào trong thời hạn 1950, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu tín đồ của Cuba ngay sát ngang bằng với Ý ngày này cùng cao hơn nữa xứng đáng kể đối với một trong những nước cách tân và phát triển nhỏng nước Nhật, tuy nhiên GDPhường. bình quân đầu fan của Cucha hồi này vẫn chỉ bằng 1/6 đối với Hoa Kỳ.
Following the addition of Cooper, the ratings for NewsNight increased significantly; Klein remarked that " name has beman-city.net on the tip of everyone"s tongue."
Sau sự bổ sung cập nhật Cooper, rất nhiều người coi của NewsNight tạo thêm xứng đáng kể; Klein bảo rằng "cái brand name đang nằm trong đầu lưỡi của phần đông bạn."
The names "Alpine Mastiff" and "Saint Bernard" were used interchangeably in the early 19th cman-city.nettury, though the variety that was kept at the hospice at the Great St. Bernard Pass was significantly altered by introducing other breeds, including Newfoundland and Great Dane, & it is this composite breed that now carries the name St. Bernard.
Tên "Mastiff Núi Anpơ" với "Thánh Bê-na-đô" đã có được áp dụng sửa chữa cho nhau vào đầu thế kỷ 19, tuy vậy như thể được cất giữ tận nhà tế xấu nghỉ ngơi Great St. Bernard Pass được thay đổi xứng đáng kể bằng phương pháp păn năn tương đương với các tương đương chó khác, bao hàm Chó Newfoundland và Chó Great Dane, với nó hiện tại là giống như chó tạp chủng sở hữu thương hiệu St. Bernard.