Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ man-city.net.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Siren là gì

(in ancient Greek literature) one of the creatures who were half woman and half bird, whose beautiful singing encouraged sailors to sail inlớn dangerous waters where they died
(in ancient Greek literature) a creature who was half woman & half bird, whose singing brought ships into dangerous waters
*

*

*

*

Xem thêm: Căn Cơ Là Gì ? Hỏi Đáp Phật Pháp Người Có Căn Cơ Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message