Snail mail nghĩa gốc là thư từ bỏ bưu năng lượng điện, truyền bằng đường bộ, đường biển, đường tàu, đường mặt hàng không, vân vân và mây mây.

Tóm lại là không hẳn tlỗi điện tử. So với thỏng điện tử thì nó đủng đỉnh nhỏng ốc sên