Bài 28: Luyện tập Tính hóa học của sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ cùng hợp hóa học của chúng

Bài 29: Luyện tập Tính hóa học của nhôm cùng đúng theo chất của nhôm

Bài 30: Thực hành Tính hóa học của natri, magie, nhôm và thích hợp chất của chúng