Sadness is a natural human emotion. Like other emotions, sad feelings come và go. Some sad feelings last only a moment, some last longer. When sad feelings ease away, a happier mood can take their place.

Bạn đang xem: So sad là gì

Nỗi bi thiết là cảm giác thoải mái và tự nhiên của nhỏ người. Như phần lớn xúc cảm không giống, cảm hứng bi ai cũng đến rồi đi. Một số cảm giác bi thương chỉ kéo dài vào giây phút, một vài lâu dài. Lúc cảm hứng bi ai giảm sút, một trung khu trạng niềm hạnh phúc rộng có thể cầm cố chỗ nó.

What Do Kids Feel Sad About?

Tphải chăng em bi tráng về điều gì?

*

Hình ảnh minch họa

Lots of different things could cause a kid to feel sad. You might feel sad over little or big things that happen. You might (or might not) feel sad when:

Rất những điều không giống nhau có thể làm cho một đứa ttốt cảm thấy bi thảm. quý khách hàng hoàn toàn có thể Cảm Xúc bi quan vị phần đông chuyện bé dại tuyệt lớn xẩy ra. Bạn rất có thể (hoặc hoàn toàn có thể không) cảm giác bi lụy khi:

· Things don't go your way. Maybe something doesn't work out the way you hoped. Maybe your team lost a big game, or you got a bad grade on a demo, or you didn't get picked for the play.

· Mọi câu hỏi không như ý chúng ta. cũng có thể một Việc nào đấy ko xảy ra nhỏng chúng ta mong muốn. cũng có thể là đội nhẵn mếm mộ của người tiêu dùng thảm bại một cuộc chiến đặc biệt, hoặc bạn bị điểm thấp vào bài khám nghiệm, hoặc chúng ta dường như không được chọn vai đến vnghỉ ngơi kịch.

· Your feelings get hurt. You might feel sad if someone let you down, left you out, or hurt your feelings with something he or she said.

· Cảm xúc của khách hàng bị tổn thương. quý khách hàng hoàn toàn có thể Cảm Xúc bi thiết nếu một bạn làm sao đó làm cho bạn thất vọng, cho mình ra rìa, hoặc làm tổn tmùi hương xúc cảm của doanh nghiệp vì chưng điều họ nói.

· You thua something special. Maybe you lost something that was special to lớn you. Or maybe your favorite shirt got shrunk in the wash and now you can't wear it anymore.

· quý khách hàng đã mất đi một điều gì đấy quan trọng. Có thể chúng ta mất một chiếc nào đó đặc trưng đối với chúng ta. Hoặc rất có thể là cái áo sơ ngươi nhưng bạn thích nhất bị teo rút Lúc giặt cùng hiện giờ chúng ta cấp thiết khoác nó nữa.

· You miss someone. You might feel sad when you're missing someone or have sầu to lớn say goodbye. Maybe your favorite friend moved to a new school, your big brother went away khổng lồ college, or your parent is away in the military.

· Quý Khách lưu giữ một ai kia. Quý Khách rất có thể Cảm Xúc bi thảm khi chúng ta đang ghi nhớ một bạn làm sao kia hoặc phải nói lời giã biệt. cũng có thể fan bạn bè của công ty gửi qua một ngôi trường mới, anh trai bạn đi học ĐH xa công ty, hoặc cha mẹ các bạn ra đi vào quân ngũ.

· You hear about something sad. You might feel sad when you watch a sad movie, read a sad part in a book, or someone tells you about a sad thing that happened. If someone you care about is sad, you might feel sad, too.

· Quý Khách nghe điều gì đấy bi thương. Bạn hoàn toàn có thể Cảm Xúc bi quan khi chúng ta xem một bộ phim truyền hình bi quan, đọc một quãng bi quan trong một cuốn sách, hoặc một tín đồ như thế nào kia đề cập cho chính mình về một cthị trấn gì đấy đáng bi tráng đã xẩy ra. Nếu ai này mà bạn quan tâm sẽ ảm đạm, thì chúng ta cũng có thể cảm thấy bi đát theo.

· Someone dies. It's natural to feel sad if someone dies, like a close relative, or you thất bại a pet. That kind of sadness has a special name — grief.

· Một ai đó tắt hơi. Lẽ thoải mái và tự nhiên là bạn sẽ cảm giác buồn ví như ai kia mệnh chung, như một người thân, xuất xắc các bạn bị mất một con vật cưng. Đó là nhiều loại nỗi bi lụy có một chiếc tên quan trọng đặc biệt – nhớ tiếc thương.

· A problem makes you sad. Problems like bullying, friendship troubles, or difficult schoolwork can sometimes make kids feel sad. So can family problems — like divorce, losing a job, arguing, money problems, or health conditions.

Xem thêm: Năm Sinh Của Trường Giang - Từ Tuổi Thơ Cơ Cực Đến Ngôi Sao Làng Hài

· Một sự việc làm cho cho chính mình bi ai. Các sự việc như doạ, đồng đội tạo biện hộ, hoặc khó khăn vào vấn đề học tập nhiều khi hoàn toàn có thể tạo nên trẻ cảm thấy ảm đạm. Các vấn đề mái ấm gia đình có thể là - ly hôn, mất câu hỏi làm, tranh cãi, vấn đề tiền tài, hoặc điều kiện sức khỏe.

Are Sad Feelings Normal?

Cảm giác bi thảm gồm thông thường không?

It's perfectly OK lớn have sầu sad feelings at times. As long as they don't happen too often or last too long, sad feelings — like all emotions — are just a natural part of life.

Hoàn toàn thông thường khi đôi lúc các bạn Cảm Xúc bi hùng. Miễn là đừng mở ra quá thường xuyên hoặc kéo dãn dài quá lâu, thì xúc cảm bi quan - nhỏng toàn bộ phần lớn cảm hứng khác - chỉ với một phần tự nhiên và thoải mái của cuộc sống.

But it doesn't feel good khổng lồ stay sad. It feels much better lớn be happy. So here are some things every kid should know:

Nhưng trung tâm trạng bi thiết thì ko xuất sắc chút nào. Cảm thấy phấn kích hạnh phúc vẫn giỏi hơn những. Vì vậy, đây là một trong những điều mà lại từng đứa tphải chăng cần biết:

· You can cope with sad things that happen. · You can vày things khổng lồ ease a sad mood and feel happier. · A positive sầu attitude can help you through disappointments. · Learning how khổng lồ deal with sad feelings can make a big difference in your life.

· Quý Khách có thể tranh đấu với số đông cthị xã bi thương xảy mang đến. · Bạn có thể làm cho nhiều Việc nhằm chổ chính giữa trạng sút ảm đạm với cảm thấy niềm phần khởi hơn. · Thái độ lành mạnh và tích cực có thể giúp bạn thừa qua nỗi thuyệt vọng. · Học giải pháp chiến đấu với xúc cảm ai oán rất có thể tạo ra một sự biệt lập mập trong cuộc sống đời thường của khách hàng.

How Can You Deal With Sad Feelings?

Làm cách làm sao ứng phó cùng với nỗi buồn?

Sad feelings don't have to lớn take over your mood or ruin your day. You can do things to help yourself feel better. You can vày things to prsự kiện sad feelings from sticking around too long or becoming too strong.

Đừng nhằm nỗi bi lụy đánh chiếm trung khu trạng hoặc làm hư cả một ngày của chúng ta. Quý khách hàng hoàn toàn có thể làm cho những bài toán nhằm tự góp bản thân cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn. Bạn cũng hoàn toàn có thể làm nhiều Việc để ngăn cản nỗi bi thương kéo dãn quá thọ hoặc đổi mới quá nghiêm trọng.

Here are some positive ways to khuyễn mãi giảm giá with sad feelings:

Đây là một số phương pháp tích cực nhằm ứng phó xúc cảm buồn:

· Notice how you feel & why. Knowing your emotions helps you underst& and accept yourself. If you feel sad, notice it — but don't dwell on it too long or give it too much drama. Just tell yourself (or someone else) that you feel sad. Try lớn figure out why you feel that way. Show yourself a little understanding — there's probably a good reason you feel the way you vày. It's OK. Remind yourself that sadness will pass và you'll feel better.

· Chú ý cảm xúc của khách hàng cùng nguyên do. Biết cảm giác của bản thân để giúp đỡ chúng ta phát âm và chấp nhận chính bản thân. Nếu chúng ta cảm thấy bi thảm, hãy ghi dìm - mà lại đừng chìm sâu vào nó tốt tạo nên nó thêm bi kịch. Hãy chỉ nói với chủ yếu bản thân (hoặc tín đồ khác) là bạn Cảm Xúc bi thiết. Cố cụ tìm ra lý do tại sao các bạn cảm thấy điều này. Cho bản thân một ít gọi biết - có thể là 1 lý do xuất sắc cho cảm hứng nhưng mà ai đang cảm thấy. Điều kia ổn định thôi. Tự nhủ với mình rằng nỗi ảm đạm vẫn qua đi với bạn sẽ Cảm Xúc thoải mái rộng.

tỷ lệ thoát baông xã from disappointments or failures. When things don't go your way, don't give sầu up! Stay in the game. There's always next time. Give sầu yourself credit for trying. Then focus on what you need to lớn work on và try again. Keep a positive attitude.

Đứng dậy từ thất vọng hay thất bại. Lúc phần đa lắp thêm không phải như ý các bạn, chớ bỏ cuộc! Hãy liên tiếp nỗ lực. Luôn có cơ hội máy nhì. Hãy tự động hóa viên bản thân nỗ lực. Sau đó triệu tập vào điều bạn phải có tác dụng với demo lại. Giữ thể hiện thái độ tích cực và lành mạnh.

· Think positive. Even if you're sad, think of one or two good things about yourself or your situation. Believe in yourself. Think about what you can vì chưng & how things can get better. If you didn't get something you wanted, think of something else that can make you happy. There's always something good — look for it!

· Hãy suy nghĩ tích cực và lành mạnh. mặc khi khi chúng ta ảm đạm, hãy suy nghĩ về một hoặc nhì điểm tốt của bạn dạng thân hoặc tình trạng của bạn. Tin vào chủ yếu bản thân. Hãy lưu ý đến về phần nhiều gì bạn có thể có tác dụng và làm thế nào để những việc xuất sắc rộng. Nếu chúng ta không tồn tại được một điều nào đó mình thích, hãy nghĩ về đến một cái gì đó khác nhưng hoàn toàn có thể làm cho cho mình niềm hạnh phúc. Luôn luôn bao gồm điều giỏi – chỉ cần tra cứu tìm nó!

· Think of solutions. Coming up with ways to solve a problem or cope with a situation can help you feel strong, confident, và good about yourself. It's hard to stay sad when you're feeling so capable!

· Hãy cân nhắc về những giải pháp. Đưa ra cách để giải quyết và xử lý một sự việc hoặc đối phó với cùng một tình huống có thể giúp cho bạn cảm giác mạnh bạo, đầy niềm tin, và tốt về phiên bản thân. Thật nặng nề cơ mà ảm đạm khi bạn cảm giác bản thân giỏi!

· Get tư vấn. Even the most capable kids need tư vấn. The people in your life who believe in you & care (like parents, friends, and teachers) can comfort you when you feel sad. Sometimes, just listening and understanding what you're going through is enough. Sometimes they can help you work out a problem or help you think of happier things to lớn get your mind off sadness or disappointment.

Tìm sự động viên. Ngay cả đứa tphải chăng xuất sắc duy nhất cũng rất cần phải cổ vũ. Những fan tin cẩn và quan tâm các bạn vào cuộc sống đời thường (như phụ huynh, đồng đội với giáo viên) có thể yên ủi bạn khi bạn cảm giác buồn. thường thì bọn họ chỉ cần lắng tai và hiểu rõ sâu xa phần nhiều gì ai đang trải qua là đầy đủ. thường thì bọn họ có thể giúp cho bạn xử lý vấn đề hoặc giúp đỡ bạn nghĩ về gần như điều niềm hạnh phúc hơn để trọng tâm trí bạn quên đi nỗi buồn tuyệt thuyệt vọng.

· Put yourself in a good mood. Shake off a sad mood by doing things that put you in a more positive mood. Play a game or sport, ride a xe đạp, dance or run, take a walk, make art or music, read, or spend time with someone you like. Relax, have some fun, & feel better.

· Tự tạo nên bản thân có trung tâm trạng xuất sắc. Rũ bỏ trung ương trạng buồn bằng phương pháp làm phần đông vấn đề mang về cho chính mình một tâm trạng tích cực hơn. Chơi một trò nghịch, thể dục, đi xe đạp, khiêu vũ hoặc chạy, đi bộ, vẽ trạng rỡ giỏi đùa nhạc, đọc sách, hoặc dành riêng thời gian với 1 ai này mà bạn thích. Thỏng giãn, hưng phấn, cùng cảm giác thoải mái và dễ chịu rộng.

Learning to khuyễn mãi giảm giá with sad feelings takes practice. But when you vì chưng things lớn take care of sadness, you make room for more positive feelings. That means a happier you!

Cần đầu tư chi tiêu thời hạn với công sức của con người để học biện pháp đấu tranh cùng với nỗi bi thảm. Nhưng khi bạn có tác dụng rất nhiều câu hỏi để thừa qua nỗi bi thiết, tức bạn đã chiếm lĩnh khu vực mang lại mọi xúc cảm lành mạnh và tích cực rộng. Tức các bạn sẽ cảm thấy mừng cuống niềm hạnh phúc hơn!