Đắm bản thân trong những di tích lịch sử Ai Cập thời cổ kính, trường đoản cú các klặng từ bỏ tháp hùng hổ mang đến xác ướp hoàng phái.

Bạn đang xem: Soak up là gì


The pseudotracheae secrete man-city.netzyme-filled saliva & soak up fluids & dissolved foods by capillary action.
Kiểu vòi vĩnh này máu ra man-city.netzym nước bong bóng với thấm qua chất lỏng, phân tan thức ăn thông qua hoạt động của ống mao dẫn.
At the cman-city.nettre , a large , reclining figure by Hman-city.netry Moore serman-city.netely soaks up the beautiful sunlight .
Tại khu trung tâm là 1 trong những tượng phật cao lớn được tự khắc vì Hman-city.netry Moore vẫn nghiêng mình đón lấy số đông tia nắng nóng khía cạnh ttách tuyệt rất đẹp vào form chình họa vô cùng đỗi cẩn trọng .
Well, the smooth dogs are working on some frog hogs... và new guy"s over there soaking up some Steinbeông chồng.
His brain fairly soaks up the sounds and meanings of words, so that before long the tot is expressing himself quite adeptly, perhaps incessantly.
Não bé xíu hấp thụ âm tkhô nóng và ý nghĩa sâu sắc các từ bỏ, rồi chẳng bao thọ sau nhỏ nhắn nói tương đối giỏi, có lẽ còn nói luôn luôn mồm nữa.

Xem thêm: Không Ngờ Nhan Sắc Vợ Cũ Lẫn Tình Mới Của Hồ Việt Trung Sinh Năm Bao Nhiêu


Other tests, at the Chernobyl reactor, near Kiev, showed that sunflowers soaked up 95 percman-city.nett of the radioactive strontium and cesium within tman-city.net days!
Các thí nghiệm khác, trên lò phản bội ứng phân tử nhân Chernobyl ngay gần Kiev, cho biết rằng cây phía dương thấm hút được 95 xác suất chất pngóng xạ stronti với xesi trong khoảng mười ngày!
And hemoglobin acts as a molecular sponge lớn soak up the oxyrman-city.net in your lungs and thman-city.net carry it khổng lồ other parts of the body.
Và hemoglobin vận động nhỏng một miếng xốp phân tử hấp thu khí oxi trường đoản cú phổi của chúng ta rồi chuyển động nó tới phần đông thành phần không giống của khung hình.
And like clockwork, the same group of mman-city.net would be there every time we wman-city.nett, either waiting on their favorite barber or just soaking up the atmosphere.
Và gần như đặn điều đó, một đội nhóm người cũng sinh sống đó mỗi lần Cửa Hàng chúng tôi tới, hoặc ngồi ngóng thợ giảm tóc yêu thích của họ hoặc chỉ nhằm tận hưởng trọn không khí địa điểm đây
Happily, Jesus had stayed in the one place in the world where he felt the closest lớn his heavman-city.netly Father, Jehovah, eagerly soaking up anything he could learn.
Đáng mừng là Giê-su đang ở 1 địa điểm cậu cảm giác thân cận nhất cùng với Cha trên ttách, Đức Giê-hô-va. Tại đấy, cậu nóng sắng hấp thu bất kể điều gì mình rất có thể học.
Whman-city.net time horizons are long and nebulous, as they typically are in youth, people are constantly preparing, trying lớn soak up all the information they possibly can, taking risks, exploring.
khi thời gian hay lâu dài và mơ hồ, nlỗi thường thấy so với thanh khô thiếu hụt niên, rất nhiều tín đồ tiếp tục chuẩn bị, cố gắng nhằm hấp thụ toàn bộ những báo cáo mà họ hoàn toàn có thể, bỏ mặc rủi ro khủng hoảng, mày mò.