On 22 March 1929, Macdonough returned khổng lồ San Diego from fleet exercises held off Balboa, Panama Canal Zone, và operated off southern California until decommissioning at San Diego 8 January 1930.

Bạn đang xem: Southern là gì


Vào ngày 22 tháng 3 năm 1929, Macdonough quay trở về San Diego sau cuộc tập trận chiến hàm tổ chức triển khai ngoài khơi Balboa, Panama, với chuyển động xa khơi bờ đại dương Nam California cho đến Lúc được đến xuất biên chế tại San Diego vào ngày 8 tháng một năm 1930.
While Mississippi mud pie was originally associated with Southern United States cuisine, the dish has gained somewhat of an international reputation, owing in large part lớn the sheer amount of chocolate in each serman-city.netng.
Dù bánh Mississippi mud pie ban đầi gồm tương quan cho nhà hàng Nam Hoa Kỳ, món này lại bao gồm lừng danh quốc tế, nhiều phần nhờ số lượng hoàn hảo nhất sô cô la trong mỗi chế độ bánh.
Unlượt thích the Norman conquest of England (1066), which took place over the course of a few years after one decisive sầu battle, the conquest of Southern Italy was the sản phẩm of decades & many battles, few decisive.
Khác với cuộc đoạt được nước Anh của fan Norman năm 1066, vốn diễn ra chỉ vào vài năm, sau một trận chiến ra quyết định, cuộc đoạt được miền Nam Ý là kết quả của hàng trăm năm chinh phục và nhiều trận đánh, chỉ một trong những trận gồm tính ra quyết định.
1870: When the French emperor, Napoleon III, demanded territories of the Rhinelvà in return for his neutrality amid the Austro-Prussian War, Bismarck used the Spanish Succession Question (1868) and Ems Telegram (1870) as an opportunity lớn incorporate the southern kingdoms.
1870: khi nhà vua Pháp, Napoleon III, yên cầu khu vực Rheinland lại đổi đem sự trung lập của ông vào Chiến tnhãi ranh Áo-Phổ, Bismarông xã sử dụng Câu hỏi thừa kế Tây Ban Nha (1868) cùng Ems Telegram (1870) nhỏng một thời cơ để kết hợp các quốc gia phía Nam.
The apostles were not cowards, but when they learned of a plot to lớn stone them, they wisely left khổng lồ preach in Lycaonia, a region of Asia Minor in southern Galatia.
Các sđọng vật ko hèn hạ, dẫu vậy khi biết được bạn ta âm mưu nỉm đá, bọn họ đúng đắn rời nơi đó mang đến rao giảng trên Ly-cao-ni, một vùng của Tiểu Á sinh hoạt phía nam thức giấc Ga-la-ti.
Their ships continued to lớn hug the southern coast of Spain until they came lớn an area called Tartessus.
Những tmùi hương thuyền của họ liên tục men theo bờ hải dương phía nam Tây Ban Nha cho tới khi tới vùng hotline là Tartessus.
Even more significant, churchgoers in the Southern Hemisphere tkết thúc to lớn be much more traditional than those in the Northern Hemisphere.
Đáng xem xét hơn thế nữa là những người dân duy trì đạo sinh sống Nam Bán Cầu bao gồm xu hướng theo liền kề truyền thống lịch sử rộng những người dân nghỉ ngơi Bắc Bán Cầu.
The genera in Aloeae are centered in southern Africa, while the other genera have sầu mainly a Eurasian distribution.
Các đưa ra thuộc Alooideae triệu tập sinh sống miền nam châu Phi, trong những khi các đưa ra khác lại tất cả sự phân bố đa số là ở trong Quanh Vùng đại lục Á-Âu.
The southern Greek right wing, under the assault of the Macedonian troops under Alexander"s commvà, then also routed, ending the battle.
Đội hữu binc Hy Lạp, trước mức độ tấn công của không ít binh sỹ Macedonia dưới quyền Macedonia, cũng trở thành tan nát, và cuộc chiến new hoàn thành.
Amentotaxus argotaenia var. breman-city.netfolia has been described from southern Guizhou and listed separately by IUcông nhân.
Amentotaxus argotaenia var. breman-city.netfolia được mô tả trường đoản cú miền nam Quý Châu và được IUCN liệt kê riêng biệt.

Xem thêm: Sĩ Thanh Bao Nhiêu Tuổi - Hai Người Yêu Kém Tuổi Của Sĩ Thanh


Casualties among the labouring prisoners were high, in part because many of them had been captured in southern Europe & were still in summer unikhung.
Những tù hãm binc này Chịu thương vong cao, 1 phần là do nhiều người dân trong các chúng ta đã trở nên bắt sinh hoạt Nam Âu và hãy còn khoác binh phục mùa Hè.
The commander of Pakisrã Army"s Southern Command, Lieutenant-General Aamer Riaz, called the Afghan offensive sầu "foolish" and said Pakistung would respond to such attacks with "full might".
Chỉ huy Sở Tư lệnh Miền Nam Pakischảy, Trung tướng Aamer Riaz, hotline cuộc tấn công nghỉ ngơi Afghanistan là "ngây ngô dột" và cho thấy thêm Pakistung sẽ đáp lại phần đa cuộc tiến công những điều đó với "không thiếu sức mạnh".
The district includes the southern banks of the Havel river & the northern parts of the Fläming (a wooded hill chain).
The CDC indicates that over the past century, plague in the U.S. has been most comtháng in the areas of northern New Mexico, northwestern Arizomãng cầu & southern Coloravì chưng.
CDC chỉ ra rằng trong cố kỉnh kỷ qua, dịch bệnh hạch làm man-city.netệc Hoa Kỳ đang thông dụng độc nhất ngơi nghỉ các Quanh Vùng phía bắc New Mexiteo, tây bắc Arizona và miền nam Colorado.
UNI Air became EVA Air"s domestic intra-Taiwanese subsidiary, operating short haul flights out of its base in Kaohsiung, Taiwan"s southern port và second-largest city.
Uni Air trsống thành công xuất sắc ty bé vào vận động trong nước Đài Loan của EVA Air, chuyển động phần nhiều chuyến bay ngắn thêm từ trụ sở ngơi nghỉ Cao Hùng, thành thị cảng nằm tại phía đông nam với là thị thành bự thứ nhị của Đài Loan.
Australia had been separated from the big southern landmass of Gondwana for millions of years by this time.
Nước Úc đã biết thành bóc ra khỏi rất lục địa phía nam trái đất Gondwamãng cầu trong số rất nhiều năm trên thời điểm đó.
" We will enter the South as ciman-city.netlians coming from the neutral state of Kentucky to join the southern cause. "
Chúng tôi đã xâm nhập Miền Nam với tứ giải pháp hay dân của bang trung lập Kentucky cho tới để tsay đắm gia chính nghĩa Phương thơm Nam.
In order to lớn meet the need for achieman-city.netng an inexpensive solution to lớn reduce unsanitary và unhygienic practices in countries like India, Arunachalam Muruganantham mê from rural Coimbatore in the southern state of Tamil Nadu, India developed and patented a machine which could manufacture low-cost sanitary pads for less than a third of the former cost.
Để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu trong man-city.netệc giành được một chiến thuật ko tốn kỉm để giải quyết các kinh nghiệm mất dọn dẹp trên những nước nhà nhỏng Ấn Độ, Arunachalam Muruganantmê mẩn trường đoản cú nông làng mạc Coimbatore ngơi nghỉ bang phía nam Tamil Nadu, Ấn Độ vẫn cải cách và phát triển cùng cung cấp bằng bản quyền sáng chế chiếc máy hoàn toàn có thể cấp dưỡng tnóng lót dọn dẹp và sắp xếp với giá rẻ hơn 1/3.
Ex-Confederates remained in control of most Southern states for more than two years, but that changed when the Radical Republicans gained control of Congress in the 1866 elections.
Mặc mặc dù những người cựu nổi loàn vẫn tồn tại nắm giữ đa phần những tè bang miền Nam khoảng chừng bên trên 2 năm, điều đó vẫn thay đổi Lúc những đảng man-city.netên Cộng hòa cấp cho tiến giành quyền kiểm soát hữu ích Quốc hội Hoa Kỳ trong những cuộc thai cử năm 1866.
Countless injuries and many deaths, including those of some children, were caused by a riot between rival sports fans from two neighboring cities in southern Italy.
Tại miền phái mạnh nước Ý, một cuộc loạn đả thân các cổ động man-city.netên thể dục thể thao kình địch nhau—đến từ hai thị trấn kế cận—đang có tác dụng vô số bạn bị tmùi hương và không ít người phải bỏ xác, trong những số đó có cả trẻ em.
Ancient towns, fortresses, & caravan stops found in the Negev of southern Israel mark the routes of spice traders.
Người ta phạt hiện tại những đô thị cổ, pháo đài trang nghiêm với trạm dựng chân lại tại vùng Negev miền nam Israel có dấu tích của tuyến phố nhưng các doanh gia đang trải qua.