Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Speech là gì

*
*
*

speech
*

speech /spi:tʃ/ danh từ kỹ năng nói, năng lực nóikhổng lồ thảm bại the power (faculty) of speech: không nói được nữa lời nói, lời bí quyết nóilớn be show of speech: lờ đờ mồm chậm rãi miệng bài nói, bài diễn vănto lớn deliver a speech: phát âm một bài diễn văn ngôn từ (của một dân tộc) (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ) tin đồn, lời đồn
diễn vănlời nóiclipped speech: tiếng nói líu nhíuexplosive sầu speech: lời nói nhảy hơispeech balloon: ô ghi lời nóispeech compression: sự nghiền nén lời nóispeech compressor: cỗ nghiền nén lời nóispeech crosstalk: sự xuyên lòng (khiến ra) bởi lời nóispeech encoding: sự mã hóa lời nóistaccato speech: tiếng nói ngắt âmDSI (digital speech interpolation)sự nội suy tiếng nói sốG.723.1 - Dual rate speech codec (G.723.1)Khuyến nghị G.723.1 của ITU về cỗ Codec tiếng nói của một dân tộc vận tốc knghiền đến media nhiều phương tiện tại những tốc độ 5, 3 cùng 6, 3 kbit/sG.729 - Coding of speech at 8Kbit/s (G.729)Khuyến nghị G.729 về mã hóa tiếng nói tại 8 kbit/s sử dụng nén CELParticulation index (of a speech circuit)chỉ số rõ (của mạch điện thoại)clear speechcuộc thì thầm rõ ràngcompressed speechtiếng nói của một dân tộc được nénconnected speech recognitionthừa nhận dạng ngôn ngữ liên thôngconnected speech recognitionnhấn dạng tiếng nói của một dân tộc liên tụccontinuous speech recognitionbản liên tụccontinuous speech recognitiontấm liên tụcdigital speechtiếng nói dạng sốdigital speechngôn ngữ sốdigital speech interpolationnội suy tiếng nói của một dân tộc sốdigitized speechngôn ngữ số hóaelectronic speech synthesistổng vừa lòng ngôn ngữ năng lượng điện tửencrypted speechngôn ngữ mã hóabài bác vạc biểudiễn vănmaid speech: bài diễn vnạp năng lượng đầu tiênopening speech: bài bác diễn văn khai mạc

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): speaker, speech, speak, unspeakable, speechless, outspoken, unspoken, unspeakably


Xem thêm: Also Known As Là Gì ? Nghĩa Của Từ Also Known As Trong Tiếng Việt

*

*

*

speech

Từ điển Collocation

speech noun

1 speaking

ADJ. careful, clear, clipped | casual | impaired | slurred She could tell by his slurred speech that he had been drinking. | connected, continuous, fluent | natural, normal, ordinary | spontaneous | direct | indirect, reported | không lấy phí The demonstrators were demanding rights of assembly và không lấy phí speech. | conversational, everyday | children"s, female, human, etc. | middle-class, working-class, etc.

VERB + SPEECH have Most people have speech, but significantly fewer have sầu writing.

SPEECH + NOUN act | style | defect, impairment, impediment | therapist, therapy | community phonological variation in a speech community

PREP.. in ~ Certain grammatical rules must be followed when describing a conversation in reported speech.

PHRASES a figure of speech When we talk about ‘selfish’ genes it is just a figure of speech. | freedom of speech the right of/khổng lồ freedom of speech | the power of speech He temporarily lost the power of speech after the accident.

2 formal talk

ADJ. brief, little, short | interminable, long, long-winded, rambling | keynote, major | eloquent, excellent, good | emotional, impassioned, rousing, stirring | boring | impromptu | public | televised | political | opening | closing | acceptance, after-dinner, Budget, chiến dịch, conference, farewell, inaugural The prizewinner gave sầu an emotional acceptance speech. the Chancellor"s Budget speech | maiden her maiden speech in the House of Commons

VERB + SPEECH deliver, give, make | broadcast His speech was broadcast on national radio. | write

PREP.. in a/the ~ | ~ about/on She made a stirring campaign speech on improving the lot of the unemployed. | ~ khổng lồ In her speech to lớn the House of Commons, she outlined her vision of Britain in the 21st century.

Từ điển WordNet


n.

something spoken

he could hear them uttering merry speeches

the exchange of spoken words

they were perfectly comfortable together without speech