(Hebrews 3:12) In the Greek text, “drawing away” literally means “khổng lồ stvà off,” that is, to apostatize.

Bạn đang xem: Standoff là gì


Badger H (Tu-16 Elka) – Designed for stand-off electronic warfare and electronic counter-measures support.
Hundreds of well-equipped riot police were dispatched, & they engaged in a stand-off with the farmers.
Hàng trăm cảnh sát chống đảo chính cùng với thứ tốt được điều đụng, chúng ta kungfu cùng với những người dân cày.
Vấn đề này dẫn đến một sự chình ảnh giác thân xe tăng Mỹ và Đông Đức tại Chốt gác Charlie ngày 27-28 mon 10 năm 1961.
(Hebrews 2:1) However, the Greek term rendered “drawing away” means “to stvà off” và is related khổng lồ the word “apostasy.”
Tuy nhiên, từ bỏ Hy Lạp được dịch ra “trôi lạc” Tức là “tránh xa” và tất cả liên hệ với chữ “bội đạo”.
The flotilla sortied from Eniwetok on 15 July và was standing off the Asan Beaches on the morning of 21 July.
Chi hạm quân khởi thủy trường đoản cú Eniwetok vào ngày 15 tháng 7, và tất cả phương diện xung quanh khơi kho bãi Asan vào sáng nhanh chóng ngày 21 tháng 7.
The Berlin Crisis saw US Army troops facing East German Army troops in a stand-off, until the East German government backed down.
phệ hoảng Berlin là việc kiện trong những số ấy quân team Đông Đức với quân team Mỹ sẽ đương đầu nhau, cho đến lúc chính phủ nước nhà Đông Đức lùi bước.
What did Ptolemy III bring baông chồng lớn Egypt, and why did he “for some years stand off from the king of the north”?
Ptolemy III đem phần đông gì về Ê-díp-tô, với vì sao “trong vài ba năm... <ông> không đánh vua phương thơm bắc”?
The Mirage 2000N is the nuclear strike variant which was intended khổng lồ carry the Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP) nuclear stand-off missile.
Mirage 2000N là phiên bạn dạng tiến công phân tử nhân, được dự định thực hiện có thương hiệu lửa hạt nhân Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP).
The Siege of the Luhansk Border Base was a two-day-long stand-off at a Ukrainian border base located on the outskirts of Luhansk thành phố.
Cuộc vây hãm căn cứ biên cương Luhansk diễn ra trong 2 ngày trên một căn cứ đọng biên giới Ukraina nằm tại vị trí ngoại ô tỉnh thành Luhansk.

Xem thêm: Chìa Khóa Cuồng Phong Lấp Lánh Có Được Từ Nhiệm Vụ Nào? Đáp Án Trắc Nghiệm Hàng Ngày Blade And Soul


The most surprising was the elimination of the Soviet Cup participant Dynamo Kyiv that lost its quarterfinal stand off against the Zaporizhian Automakers 1:2 in aggregate.
Bức Ảnh bất ngờ độc nhất vô nhị là làm việc Dynamo Kyiv bị loại bỏ cùng vòng sơ loại của Soviet Cup đại bại làm việc tứ kết trước với Zaporizhian Automakers 1:2 sau 2 lượt trận.
The peace negotiations amidst the armed stand-off led khổng lồ the 4th National Congress of Kuomintang being held separately by three factions in Nanjing, Shangnhị & Canton.
Các cuộc thảo luận chủ quyền thân sự nổi dậy trang bị đã dẫn cho Quốc hội Quốc gia 4 của Quốc Dân Đảng được tổ chức triển khai riêng biệt vày ba trường phái sinh hoạt Nam Kinc, Thượng Hải cùng Canton.
The Oda army came up with the plan to use cannons for stand-off tactics against the Uesugi & khổng lồ bombard the Uesugi from across the river.
The first modern example was the stand-off between the Imperial Russian Navy and the Imperial Japanese Navy (IJN) at Port Arthur during the Russo-Japanese War in 1904.
ví dụ như tiến bộ trước tiên là sự việc giao tranh giữa Hải quân Đế quốc Nga và Hải quân Đế quốc Japan trên cảng Arthur trong Chiến tma lanh Nga-Nhật năm 1904.
A stand-off took place south of London, with York presenting a list of grievances và demands khổng lồ the court circle, including the arrest of Edmund Beaufort, 2nd Duke of Somerphối.
Một cuộc thương thơm thuyết đã được tiến hành sinh hoạt phía phái nam London, cùng với vấn đề Công tước York chuyển ra một danh sách các năng khiếu nề hà và hưởng thụ tkhô nóng lọc triều đình, bao hàm cả bài toán bắt duy trì Edmund Beaufort, Công tước trang bị hai của Somerset.
From 24 February until 4 March Henshaw was part of the Navy fleet standing off Port Cortes, Honduras, lớn protect American lives và interests in case of a revolution taking place in Guatemala.
Từ ngày 24 mon 2 mang đến ngày 4 mon 3, nó phía bên trong thành phần lực lượng hải quân canh phòng ngoại trừ khơi Port Cortes, Honduras nhằm bảo đảm an toàn tính mạng với gia tài của công dân Hoa Kỳ trong trường đúng theo xẩy ra cuộc cách mạng trên Guatemala.
One early use was by President Bill Clinton in June 1994 in relation lớn possible operations against North Korea, at the height of the 1994 stand-off with that country over nuclear weapons.
trước khi được Tổng thống Mỹ Bill Clinton thực hiện trong thời điểm tháng 6 năm 1994 tương quan đến những chiến dịch hoàn toàn có thể xảy ra nhằm mục đích cản lại Triều Tiên, vào tầm thời gian cao điểm của trận đánh chống thiết lập thiết bị hạt nhân của nước này vào thời điểm năm 1994.