Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Stole là gì

*
*
*

steal
*

steal /sti:l/ ngoại đụng trường đoản cú stole; stolen ăn cắp, nạp năng lượng trộm lấy thình lình, làm cho dềnh dàng trộm; khéo chiếm lĩnh được (bởi thủ đoạn kín đáo...)to steal a kiss: hôn trộmkhổng lồ steal away someone"s heart: khéo chiếm lĩnh được cảm tình của người nào (bằng mưu mô bí mật đáo...) nội đụng từ lẻn, đi lénlớn steal out of the room: lẻn ra khỏi phòngto lớn steal inkhổng lồ the house: lẻn vào trong nhàto steal away lẻn, đi lén khéo chiếm được (tình cảm của ai bằng mánh lới kín đáo đáo...)to steal by lẻn mang đến cạnh, lẻn mang lại bênlớn steal in lẻn vào, lén vàoto lớn steal out lén bay, chuồn khỏilớn steal up lẻn mang đến gầnkhổng lồ steal someone"s thunder phỗng tay trên ai
mang trộmcycle stealmang giảm chu trình

Từ điển siêng ngành Thể thao: Bóng đá

Steal

Cướp bóng

Từ điển siêng ngànhThể thao: Bóng đá

STEAL : when a player takes the ball away from an opposing player. < Old English stelan

CƯỚP BÓNG: tình huống cầu thủ ttinh quái nhẵn với đem được nhẵn trường đoản cú chân đối thủ.

Động từ bỏ bất phép tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): steal / stole / stolen


*

Xem thêm: Ngọc Trinh Sinh Năm Bao Nhiêu, Nữ Hoàng Nội Y Ngọc Trinh: Tôi Mong Sinh Con

*

*

n.

a stolen base; an instance in which a base runner advances safely during the delivery of a pitch (without the help of a hit or walk or passed ball or wild pitch)

v.

take without the owner"s consent

Someone stole my wallet on the train

This author stole entire paragraphs from my dissertation

steal a base

English Synonym and Antonym Dictionary

steals|stole|stealing|stolensyn.: filch pilfer rob take thieve sầu