a small juicy red fruit that has small brown seeds on its surface, or the plant with Trắng flowers on which this fruit grows:

Bạn đang xem: Strawberry là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ man-city.net.Học những từ bạn phải giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


a small, juicy, red fruit shaped like a cone with seeds on its surface, or the plant on which this fruit grows
*

to give something, especially money, in order lớn provide or achieve something together with other people

Về vấn đề này
*

*

*

Xem thêm: Tổng Hợp Tất Cả Trang Bị Nào Sau Đây Có Sát Thương Nguyên Tố?

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語