a large, rectangular container with a handle, for carrying clothes & possessions while travelling:

Bạn đang xem: Suitcase là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ man-city.net.Học những từ bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.


a large container with a handle & often with wheels for carrying clothes & possessions while traveling:
A toothbrush in a bathroom cabinet, or a supermarket, or a living room, or a suitcase, or a bin, has a physical/material context.
The example they present is of someone recognizing her or his suitcase as it moves on a conveyer belt.
That is being done, so many people may turn up on our doorsteps not with their tanks but with their suitcases.
Have you never heard anything about drug dealers & the couriers of the money launderers with suitcases full of bank notes?
Even the man trading out of a suitcase is claiming permanency by standing in the same place each week on the high street.
Các quan điểm của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của những biên tập viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press tuyệt của những công ty cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Sát Thủ Có Thể Chọn Được Những Tộc Nào? Cách Chơi Đội Hình Sát Thủ Dtcl 4

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語