Chủ tịch HCM - Anh hùng giải pngóng dân tộc, danh nhân văn hóa truyền thống nhân loại vẫn góp sức trọn cuộc sống cho sự nghiệp giải pchờ dân tộc bản địa, đem lại cuộc sống thường ngày ấm no, thoải mái, hạnh phúc cho quần chúng. # VN. Sự nghiệp biện pháp mạng nhiều mẫu mã, sống động của Sài Gòn sẽ để lại mang lại dân tộc bản địa ta những “Di sản” quý báu, trong số đó, đều trí tuệ sáng tạo giải thích của Người về cách mạng giải phóng dân tộc là 1 trong những lốt ấn nổi bật, góp phần làm cho đều thắng lợi đồ sộ của giải pháp mạng toàn quốc, đồng thời có giá trị thời đại sâu sắc.
*

1. Những trí tuệ sáng tạo giải thích của HCM về phong thái mạng giải pđợi dân tộc

Thđọng độc nhất, biện pháp mạng giải pngóng dân tộc muốn thành công bắt buộc theo tuyến đường cách mạng vô sản

Trong quy trình áp dụng trình bày phương pháp mạng vô sản vào toàn quốc, HCM đã bền chí hạn chế hầu như trngơi nghỉ không tự tin của xu hướng giáo điều, nhấn mạnh một chiều chiến đấu kẻ thống trị trong nửa sau trong thời hạn trăng tròn với nửa đầu trong năm 30 của ráng kỷ XX, khiến cho trình bày phương pháp mạng giải pngóng dân tộc bản địa theo định hướng vô sản bao gồm mức độ sinh sống mạnh mẽ, thâm nhập vào phần đông quần chúng dân chúng. Đi theo tuyến đường biện pháp mạng vô sản, TP HCM mau chóng xác minh pmùi hương hướng kế hoạch của phương pháp mạng toàn quốc là “làm cho bốn sản dân quyền bí quyết mạng và thổ công giải pháp mạng nhằm tiếp cận làng mạc hội cộng sản”(3). Sau Lúc giành tự do, nên tiến nhanh kiến thiết CNXH. Bên cạnh đó, Người dành nhiều trung tâm trí vào sự nghiệp bí quyết mạng XHCN cùng tạo CNXH sinh hoạt Việt Nam, ra đời đề nghị số đông quan điểm rất là cơ phiên bản về CNXH với con phố đi lên CNXH từ một nước trực thuộc địa, cùng với các tàn tích phong kiến nặng nề nề; xác minh hầu như đặc trưng bản chất của CNXH, kim chỉ nam và bước tiến nhằm đạt tới mức CNXH. Đó là một trong những quy trình cải đổi mới cách mạng lâu hơn, gian khổ, yêu cầu trải trải qua nhiều đoạn đường khác biệt, toàn bộ vày sự nghiệp giải pngóng con bạn, tạo cho bé người phát triển toàn diện, bao gồm cuộc sống thường ngày ấm no, thoải mái, hạnh phúc.

Bạn đang xem: Tại sao cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

Cách mạng giải pchờ dân tộc bản địa theo con phố phương pháp mạng vô sản, Tức là tự do dân tộc đi tới CNXH. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết, là tiền đề tiếp cận CNXH. Không giành được hòa bình dân tộc vẫn không có gì hết. Độc lập dân tộc biểu thị ở đoạn giành và duy trì cơ quan ban ngành dân người chủ dân, sẵn sàng nền móng tăng trưởng CNXH. Nhưng ví như nước tự do nhưng dân không tận hưởng niềm hạnh phúc, tự do thì tự do cũng chẳng có nghĩa lý gì. CNXH là hạnh phúc, tự do thoải mái. Vì vậy, phải xây cất CNXH như là sự việc phát triển tất yếu của tự do dân tộc, để bảo đảm chủ quyền dân tộc bản địa với tạo ra bước cách tân và phát triển bắt đầu với một trình độ cao hơn nữa của toàn bộ các bước biện pháp mạng. Đây đó là sự phát triển sáng tạo luận điểm của V.I.Lênin về phong thái mạng ko ngừng - phương pháp mạng dân tộc dân công ty với cách mạng XHCN, giữa nhị quá trình kia không có một bức tường thành làm sao ngăn cách cả.

Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bởi Đảng và TP HCM chỉ đạo sẽ xuất hiện thêm một thời đại bắt đầu cho dân tộc bản địa VN - thời đại hòa bình dân tộc bản địa gắn liền cùng với CNXH. Kiên trì cùng với tuyến đường vẫn lựa chọn, trải qua 30 năm trường kỳ tao loạn chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ xâm lấn, với lòng tin “thà quyết tử toàn bộ chđọng khăng khăng không Chịu đựng mất nước, khăng khăng không Chịu làm nô lệ”, “không có gì quý rộng hòa bình, tự do”; trên cửa hàng con đường lối đúng chuẩn, trí tuệ sáng tạo của Đảng, cùng với sức mạnh tổng phù hợp của toàn dân tộc, quân với dân ta đang theo lần lượt vượt mặt các kế hoạch cuộc chiến tranh của thực dân, đế quốc, giải pngóng dân tộc bản địa, thống tuyệt nhất giang sơn. Trong cuộc tranh đấu trường kỳ này, vớ cả người dân cả nước đang kiên trì chiến đấu đến hòa bình dân tộc với tự do thoải mái đến quần chúng. Quyền vốn dĩ thoải mái và tự nhiên đó của con fan Việt Nam, của dân tộc đất nước hình chữ S được cộng đồng thế giới tiếp nhận nhỏng là một trong giữa những bốn tưởng lớn của thời đại.

Thđọng nhị, bí quyết mạng giải pngóng dân tộc ý muốn chiến thắng đề nghị vì chưng Đảng Cộng sản lãnh đạo

Đây là 1 trong những sáng tạo của Hồ Chí Minh về trình bày cách mạng giải pchờ dân tộc. HCM nhận định rằng, “Cách mệnh trước hết buộc phải có đảng giải pháp mệnh... Đảng có vững vàng phương pháp mệnh mới thành công xuất sắc...”(5). Đảng đó cần được thi công theo vẻ ngoài đảng loại bắt đầu của V.I.Lênin, được trang bị bởi nhà nghĩa Mác - Lênin. Nhiệm vụ chỉ đạo của Đảng Cộng sản là: Xác định mục tiêu của bí quyết mạng, tạo ra con đường lối giải pháp mạng giải pchờ dân tộc; thông qua cưng cửng lĩnh, tổ chức triển khai vận động, tập hòa hợp các lực lượng biện pháp mạng, xây dựng Mặt trận Dân tộc thống tuyệt nhất. Đối với giải pháp mạng đất nước hình chữ S, Đảng Cộng sản nên triển khai đồng thời hai nhiệm vụ: chống đế quốc và chống phong kiến, giành tự do dân tộc bản địa, mang về tự do cùng hạnh phúc mang đến dân chúng. Cương lĩnh Chính trị trước tiên được trải qua tại Hội nghị Thành lập Đảng vị Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo vẫn khẳng định: “Đảng là đội mũi nhọn tiên phong của vô sản giai cấp”(6). Điều xứng đáng để ý là, Chủ tịch HCM cho rằng, Đảng không chỉ là là của riêng biệt giai cấp công nhân, cơ mà của toàn dân tộc bản địa. Tại Đại hội lần sản phẩm II của Đảng (mon 02/1951), HCM phân tích: “Trong tiến độ hiện thời, quyền lợi của kẻ thống trị công nhân với quần chúng. # lao rượu cồn và của dân tộc bản địa là 1 trong những. Chính vì chưng Đảng Lao đụng cả nước là Đảng của kẻ thống trị công nhân với quần chúng lao cồn, vì thế yêu cầu là Đảng của dân tộc Việt Nam”(7). Năm 1961, lúc quần chúng miền Bắc vẫn thực hiện planer 5 năm lần trước tiên, Sài Gòn một lần nữa khẳng định: “Đảng ta là Đảng của kẻ thống trị, bên cạnh đó cũng là của dân tộc bản địa, không bẩm tính, thiên vị”(8).

Đó là một trong Đảng đạo đức cùng văn uống minch, được võ trang bởi lý luận Mác - Lênin; có bản lĩnh bao gồm trị vững vàng; lực lượng cán bộ, đảng viên tất cả phẩm chất đạo đức trong trắng, năng lượng trí tuệ dồi dào, biết giải quyết đầy đủ vấn đề xuất phạt từ thực tế toàn quốc với theo kịp bước tiến của thời đại. Đảng kia bắt buộc xây dựng được một Mặt trận dân tộc thống tốt nhất thoáng rộng, vững chắc và kiên cố, vĩnh viễn, tình thực, đoàn kết; trong những số ấy, lực lượng của Đảng là cả dân tộc bản địa, những nhỏ dân nước Việt, nhỏ Lạc con cháu Hồng. Đảng này còn biết tập hợp các lực lượng biện pháp mạng cùng hiện đại bên trên quả đât chống chọi phòng quân thù phổ biến là công ty nghĩa thực dân, vày kim chỉ nam thông thường của thế giới văn minh là: chủ quyền, tự do dân tộc bản địa, dân nhà và văn minh làng mạc hội.

Thực tiễn phong phú và đa dạng phương pháp mạng cả nước chứng minh rằng, sự chỉ đạo đúng chuẩn cùng sáng suốt của Đảng là nhân tố số 1 ra quyết định chiến thắng của cách mạng nước ta. Đồng thời, chủ yếu vào quá trình chỉ đạo giải pháp mạng, Đảng đã có được tôi luyện, thử thách và ko ngừng trưởng thành và cứng cáp, dày dạn kinh nghiệm để ngày dần xứng danh với sứ mệnh và sứ mệnh chỉ đạo phương pháp mạng, xứng đáng với việc tin tưởng của nhân dân; thông qua đó, xác định một chân lý, “ở Việt Nam không có một lực lượng thiết yếu trị làm sao không giống, không tính Đảng Cộng sản toàn nước gồm đủ khả năng, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín với kỹ năng chỉ huy nước nhà thừa qua số đông khó khăn, thách thức cam go để lấy dân tộc mang lại bờ bến vinc quang, hạnh phúc”(9).

Thứ ba, bí quyết mạng giải pngóng dân tộc là sự việc nghiệp hòa hợp của toàn dân bên trên cửa hàng liên minc công nông

Sinh thời, Sài Gòn chỉ rõ: “Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa là sự việc nghiệp đoàn kết toàn dân, bên trên cơ sở liên minh công nông làm cho nòng cốt”... Trong số đó, “tiến hành mang lại được liên minch công nông do kia là sự việc đảm bảo an toàn chắc chắn là tuyệt nhất gần như thành công của biện pháp mạng”(10).

Từ thực tiễn Việt Nam, cùng với giỏi đại phần lớn số lượng dân sinh là nông dân, Hồ Chí Minh nhận định rằng, dân cày là những người Chịu đựng các tầng áp bức, bị nghèo khổ hóa nên chúng ta luôn luôn bao gồm ý thức phản phòng, chuẩn bị sẵn sàng tham mê gia cách mạng. Do đó, bí quyết mạng giải pngóng dân tộc nên tất cả sự tđắm say gia của ách thống trị dân cày và là sự nghiệp của toàn dân. Chủ tịch Sài Gòn khẳng định: Nông dân là một trong lực lượng rất lớn của dân tộc, một liên minh cực kỳ trung thành với chủ của thống trị công nhân. Muốn nắn nội chiến kiến quốc thành công xuất sắc, ao ước tự do, thống tuyệt nhất thật sự, ắt yêu cầu phụ thuộc vào lực lượng của nông dân. Đồng bào dân cày sẵn tất cả lực lượng lớn to, sẵn gồm lòng nồng dịu yêu nước, sẵn tất cả chí khí nhất quyết chống chọi và hy sinh. Do vậy, sự việc giải phóng dân tộc làm việc đất nước hình chữ S, thực ra là sự việc nông dân. Nông dân vừa là hễ lực, vừa là lực lượng đông đảo, nòng cột, cùng cũng chính là đối tượng người tiêu dùng chuyển vận của phương pháp mạng.

Đánh giá bán cao sứ mệnh, thiên chức của ách thống trị nông dân, cơ mà Sài Gòn luôn luôn xác định, thống trị người công nhân là ách thống trị lãnh đạo giải pháp mạng với Đảng buộc phải lãnh đạo xây dừng kân hận liên minc công - nông có tác dụng nòng cột cho Mặt trận Dân tộc thống độc nhất. Hồ Chí Minh công ty trương di chuyển, tập hợp rộng rãi những tầng lớp quần chúng. # cả nước, những người dân thoát nước, đang nên Chịu đựng thân phận quân lính, ttê mê gia vào Mặt trận Dân tộc thống duy nhất, nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tộc bản địa vào cuộc đấu tranh giành chủ quyền, tự do thoải mái. Đây là luận điểm vô cùng mới, có giá trị lý luận với trong thực tế khổng lồ phệ đối với giải pháp mạng nhân loại, nhất là trào lưu giải pngóng dân tộc bản địa. Đó là sự bổ sung đúng lúc vào kho báu giải thích của công ty nghĩa Mác - Lênin. cũng có thể nói, đối với phương pháp mạng Việt Nam, vấn đề của Hồ Chí Minh về vấn đề thiết kế khối hận đại đoàn kết dân tộc bản địa bên trên đại lý liên minh công - nông đã làm được vận dụng một phương pháp chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện giải pháp mạng giải pđợi dân tộc.

Thứ bốn, biện pháp mạng giải pđợi dân tộc phải được triển khai bởi tuyến đường biện pháp mạng đấm đá bạo lực, phối kết hợp tranh đấu bao gồm trị của quần chúng cùng với đương đầu vũ trang; tiến hành khởi nghĩa từng phần tiến cho tới tổng khởi nghĩa giành chiến thắng trả toàn

Vượt lên tư tưởng của các đơn vị chỉ huy giải pháp mạng chi phí bối, HCM xác minh cách thức đương đầu giải pngóng dân tộc bản địa sinh hoạt đất nước hình chữ S đề nghị được triển khai bằng tuyến đường cách mạng bạo lực, phối kết hợp tranh đấu thiết yếu trị của quần chúng cùng với đấu tranh vũ trang; thực hiện khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành thành công hoàn toàn.

Trên đại lý nắm vững phần đông nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, HCM đã nhận thức sâu sắc thực chất của cơ chế thực dân: “Chế độ thực dân, từ bản thân nó, đã là một trong hành động đấm đá bạo lực của kẻ bạo phổi đối với kẻ yếu đuối rồi”(11),“bạn thân giặc chiếm nước, bị tiêu diệt thì bị tiêu diệt, nết không chừa. Càng ngay sát không thắng cuộc thì bọn chúng càng hung ác”(12). Người khẳng định: “Độc lập thoải mái quan trọng cầu xin cơ mà bao gồm được”. Vì vậy, nhằm triển khai cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, cũng như cuộc đấu tranh nhằm đảm bảo an toàn tự do dân tộc, bảo đảm an toàn CNXH, thế tất cần “Dùng bạo lực giải pháp mạng hạn chế lại bạo lực làm phản bí quyết mạng, giành mang chính quyền cùng bảo vệ chủ yếu quyền”(13).

Quan điểm đấm đá bạo lực bí quyết mạng của HCM không hề trái lập với ý thức ưa chuộng tự do và nhà nghĩa nhân đạo của dân tộc toàn nước mà lại là sự việc tiếp tục truyền thống nhân huệ của cha ông ta. Đối với Sài Gòn, vào cuộc chống chọi chính nghĩa để giải phóng dân tộc, giải pđợi ách thống trị, bài toán sử dụng bạo lực cũng nhằm mục tiêu mục tiêu hòa bình: “Dụng Việc binc là Việc nhơn nghĩa, ao ước cứu vớt dân, cứu vãn nước”(14). Theo Người, độc lập yêu cầu là nền chủ quyền thiệt sự, gắn sát cùng với tự do, độc lập của Tổ quốc cùng tự do thoải mái, dân nhà của nhân dân. Nếu kim chỉ nam đó không được đáp ứng nhu cầu, thủ tục thực hiện cuộc chiến tranh tất yếu là bạo lực bí quyết mạng. Đó chính là nghệ thuật và thẩm mỹ khôn khéo sử dụng bạo lực biện pháp mạng chống lại đấm đá bạo lực bội phản giải pháp mạng của Người.

Tuy đề cao phương châm của bạo lực giải pháp mạng nhưng mà HCM không hoàn hảo nhất hóa sứ mệnh của đấm đá bạo lực, của chống chọi khí giới vào chiến tranh bí quyết mạng. Với Người, đấu tranh tranh bị chỉ là một giữa những phương thức nhằm triển khai mục tiêu chính trị của bí quyết mạng. Với tinh thần ấy, sau thời điểm về nước sẵn sàng giành tổ chức chính quyền, tháng 12-1944, bên trên đại lý nghiên cứu kỹ tình trạng giải pháp mạng trong nước và trên nhân loại, Sài Gòn ra Chỉ thị thành lập team “toàn quốc tulặng truyền giải phóng quân”. Người căn uống dặn: “Chính trị trọng rộng quân sự”(15), “tuyên ổn truyền trọng hơn tác chiến”, “tín đồ trước, súng sau”. Chỉ thị nêu rõ qui định xây dựng lực lượng vũ khí phương pháp mạng, phương châm phát hành cha máy quân, cách làm vận động là kết hợp quân sự chiến lược với thiết yếu trị.

Trong quy trình chỉ đạo chiến đấu giành tổ chức chính quyền, HCM với Đảng vẫn chỉ huy tích cực và lành mạnh desgin với phát triển lực lượng, nhằm lúc có thời cơ sẽ phát hễ khởi nghĩa thiết bị. Trước không còn là xây dừng những địa thế căn cứ địa, đôi khi msinh sống các lớp huấn luyện, huấn luyện và đào tạo cán cỗ, xây đắp những tổ chức chủ yếu trị của quần chúng... Với sự dữ thế chủ động, lành mạnh và tích cực chuẩn bị đón ngóng cơ hội khởi nghĩa, tháng Tám năm 1945, lúc thời dịp đến, lệnh “Tổng khởi nghĩa” được ban ra, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, toàn quốc sẽ vùng dậy giành cơ quan ban ngành về mình nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến kháng thực dân Pháp với đế quốc Mỹ xâm lấn, kế thừa cùng đẩy mạnh nghệ thuật chỉ huy Tổng khởi nghĩa giành tổ chức chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, HCM cùng Đảng Lao rượu cồn toàn nước vẫn tập trung chỉ huy thiết kế lực lượng tranh bị vững mạnh, cùng với bố sản phẩm quân cùng không xong xuôi nâng cấp chuyên môn chuyên môn, phương án của quân team để vượt mặt các chiến lược quân sự chiến lược của kẻ thù; đồng thời, kết phù hợp với sản xuất lực lượng chính trị mạnh bạo của quần chúng nhằm Khi thời cơ cho thực hiện tổng tấn công, giành thắng lợi ra quyết định trong sự nghiệp giải pchờ dân tộc.

Xem thêm: Rất Nhiều Lần Nhã Phương Sinh Năm Bao Nhiêu ? Nhã Phương Quê Ở Đâu

2. Giá trị thời đại

Những trí tuệ sáng tạo lý luận của TP HCM về kiểu cách mạng giải pchờ dân tộc bản địa phản ánh nguyện vọng được sinh sống vào hòa bình, tự do thoải mái và công bằng, đồng đẳng của không chỉ dân tộc bản địa toàn nước nhưng còn là một ý chí, nguyện vọng của phần đông dân tộc bản địa bị áp bức, bóc lột trên nhân loại, nlỗi HCM đang khẳng định: “toàn bộ những dân tộc bản địa bên trên nhân loại hồ hết ra đời đồng đẳng, dân tộc nào cũng đều có quyền sinh sống, quyền vui mừng cùng quyền từ do”(16). cũng có thể nói, giải pngóng dân tộc bản địa là hoài vọng cháy rộp rộng bất kể trải nghiệm nào không giống. Nó là điều kiện tiên quyết mang đến rất nhiều quyền thoải mái, dân nhà của nhỏ bạn.

Điều đặc trưng nên lưu ý, trí tuệ sáng tạo của Hồ Chí Minh không chỉ là là bạn desgin cửa hàng giải thích cho sự nghiệp chống chọi giành tự do dân tộc của Việt Nam cơ mà còn là một người tổ chức và chỉ đạo sự nghiệp phương pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa. Trong quy trình tổ chức triển khai cùng chỉ đạo sự nghiệp cách mạng giải pđợi dân tộc nước ta, Hồ Chí Minh đang mô tả trách nhiệm của người đi đầu. Người tổ chức triển khai vừa tao loạn, vừa loài kiến quốc với lòng tin “những vua Hùng sẽ có công dựng nước, Bác con cháu ta phải cùng mọi người trong nhà giữ lại rước nước”. Kháng chiến đi đôi cùng với kiến quốc, đương đầu đi đôi với phát hành, và một thời gian triển khai nhị nhiệm vụ chiến lược là đường nét rất dị của phương pháp mạng VN mang ý nghĩa HCM. Người xác minh, phòng mặt trận kỳ khổ sở, phức hợp, trở ngại, mà lại một mực thành công. Lý luận của Hồ Chí Minh về phong thái mạng giải pngóng dân tộc vốn vẫn sáng tạo mà lại lại ngày càng sáng chế hơn vày đã đến thực tiễn, được thiết kế phong phú bởi chiến thắng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cũng như thành công của cuộc binh đao kháng thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ thôn tính của quần chúng. # VN.

Thực tiễn lãnh đạo toàn dân tộc chiến đấu giành tự do cùng đao binh chống chiến tranh xâm lăng đang làm phong phú thêm giải thích của Người về kiểu cách mạng với cuộc chiến tranh giải phóng. Từ đó, có thể khẳng định, phần đông hiến đâng sáng tạo của HCM về cách mạng giải pchờ dân tộc bản địa, cả trong thực tiễn với trình bày vẫn bổ sung cho kho báu giải thích biện pháp mạng thế giới, kho báu lý luận công ty nghĩa Mác - Lênin cũng như truyền thống cuội nguồn dựng nước cùng giữ nước đầy tự hào của dân tộc cả nước.

Những sáng chế giải thích của Hồ Chí Minh về phong thái mạng giải pđợi dân tộc mang ý nghĩa thời đại biểu lộ đậm nét ở vị trí, nó vẫn tác động ảnh hưởng thâm thúy cho trào lưu giải pngóng dân tộc bản địa trên trái đất. Nếu nhỏng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đang thức tỉnh giấc những dân tộc bên trên quả đât về quyền thoải mái, chủ quyền của từng dân tộc, thì thắng lợi của cuộc binh đao kháng thực dân Pháp xâm lược, với đỉnh điểm là thành công Điện Biên Phủ sẽ làm cho “chấn hễ địa cầu”, thức tỉnh các dân tộc bản địa sống châu Á, châu Phi cùng châu Mỹ - Latinh đứng lên tiến công xua đuổi thực dân, đế quốc, giành chủ quyền dân tộc bản địa.

Trong quá trình chỉ đạo cách mạng, Đảng sẽ bền chí tuyến đường cách mạng mà lại Chủ tịch TP HCM đã gạn lọc là: hòa bình dân tộc gắn liền cùng với CNXH, bền chí mục tiêu: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Hiện giờ, tư tưởng của Người vẫn soi sáng tuyến đường tăng trưởng của cách mạng nước ta. Để thực hiện phương châm kiến tạo một nước Việt Nam: dân giàu, nước bạo gan, dân nhà, công bình, vnạp năng lượng minh, vấn đề đặc biệt độc nhất vô nhị được Đảng Cộng sản toàn quốc xác định là: Kiên định kim chỉ nam chủ quyền dân tộc bản địa nối sát với CNXH.

Để giành được điều đó, rộng lúc nào hết, bọn họ rất cần phải cầm dĩ nhiên hạt nhân bốn tưởng TP HCM về giải pđợi dân tộc bản địa, giải pđợi bé bạn, nắm rõ cách thức xử lý mối quan hệ dân tộc bản địa - nhỏ bạn bên trên cơ sở nhận thức chính xác Điểm sáng của dân tộc và sự vận tải, phát triển của thời đại. Chỉ gồm như vậy, họ new thành công xuất sắc trong trách nhiệm đưa tứ tưởng Sài Gòn vào cuộc sống đời thường nhằm giải quyết và xử lý các vụ việc do trong thực tế đưa ra. Đó cũng là một trong những giữa những điều kiện đặc biệt nhất đảm bảo mang lại chiến thắng của cách mạng Việt Nam trong hiện nay với tương lai.

-------------------------------------

Ghi chú:

(1) TP HCM, Toàn tập, t.11, Nxb Chính trị giang sơn, thủ đô, 2011, tr.30.

(2), (5) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.2, Nxb Chính trị tổ quốc, TP Hà Nội, 2011, tr.304, 289.

(3), (6), (15) TP HCM, Toàn tập, t.3, Nxb Chính trị nước nhà, Thành Phố Hà Nội, 2011, tr.1, 3, 539.

(4), (16) Sài Gòn, Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị tổ quốc, TPhường. hà Nội, 2002, tr.4, 1.

(7), (12) Sài Gòn, Toàn tập, t.7, Nxb Chính trị quốc gia, thủ đô hà nội, 2011, tr.41, 254.

(8) TP HCM, Toàn tập, t.13, Nxb Chính trị đất nước, thủ đô, 2011, tr.275.

(10), (13) TP HCM, Toàn tập, t.15, Nxb Chính trị tổ quốc, Hà Thành, 2011, tr.391, 391.

(11) TP HCM, Toàn tập, t.1, Nxb Chính trị nước nhà, Hà Nội Thủ Đô, 2011, tr.114.

(14) HCM, Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị đất nước, Hà Nội, 2011, tr.286.

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên - Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị tổ quốc Hồ Chí Minh