to intentionally annoy và upset someone by making unkind remarks to them, laughing unkindly at them, etc.:

Bạn đang xem: Taunt là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự man-city.net.Học các từ bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.


The latter may be represented as an increased number of instances of verbal conflict, competition, or taunting between characters in his or her play enactions.
Unless completely at home page with it, he/she sounds artificial và affected và usually ends up being ridiculed or taunted.
In certain cases - cases where one"s own teacher sits as defendant - most monks confessed that they tended lớn be more circumspect, less likely khổng lồ deliver severe taunts, for instance.
Các cách nhìn của những ví dụ ko trình bày ý kiến của các chỉnh sửa viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press hay của các nhà cấp giấy phép.
*

*

*

Xem thêm: Tryền Thuyết Về Enma ( Diêm Ma Âm Dương Sư : Hướng Dẫn Enma, Diêm Ma Âm Dương Sư

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message