Bài viết này sẽ giới thiệu mang đến chúng ta về hầu hết bí quyết Hồng Môn của Pháp Sư cùng trang bị tự ưu tiên học tập các bí mật.

Bạn đang xem: Thuốc hồng môn có thể chế tạo được ở đâu?


Bí gấp Tuyệt Thế – Quyển 1

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 2

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí cấp tốc Võ Thần – Quyển 1

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí cấp tốc Võ Thần – Quyển 2

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí cấp bách Dịch Vương – Quyển 1

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí kíp Dịch Vương – Quyển 2

*

Pháp Sư hệ Lửa với Băng

Bí gấp rút Hoán thù Quỷ – Quyển 1

*

Pháp Sư hệ Lửa cùng Băng

Bí cấp bách Hoán Quỷ – Quyển 2

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

*

Pháp Sư hệ Lửa và Băng

Bí cấp tốc Hồng Môn

*

Nhánh 1

*

Nhánh 2

*

Nhánh 3

Các bí kíp ưu tiên học

PvE:

Pháp Sư hệ Lửa:

Bí cấp tốc Dịch Vương – Quyển 2.

Bí cấp bách Võ Thần – Quyển 2.

Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 1.

Pháp Sư hệ Băng

Bí gấp Dịch Vương – Quyển 1.

Bí gấp gáp Võ Thần – Quyển 2.

Xem thêm: Những Tính Năng Mới Trong Bản Cập Nhật Thức Tỉnh

Bí gấp gáp Tuyệt Thế – Quyển 2.

PvP:

Bí gấp gáp Võ Thần – Quyển 1.

Bí gấp Dịch Vương – Quyển 1.

Bí gấp rút Hân oán Quỷ – Quyển 1.

Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 1.

Bí gấp Hồng Môn.


Bình luận:


*
*

*
*
*