Thuyết minh đề tài Nghiên cứu giúp kỹ thuật cung cấp trường

Giảng viên sở hữu vềMẫu NCKH 02


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đơn vị ………………………….

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP.

Bạn đang xem: Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

BỘ

3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Tự Xã hội Giáo Kỹ Nông Y Môi

nhiên Nhân văn dục thuật Lâm – Ngư Dượctrường

     

4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU

Cơ bạn dạng Ứng dụng Triển knhì

  

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN ……… ……….tháng

Từ mon … năm … mang lại mon … năm …

6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ

Tên cơ quan:

Điện thoại :

7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Họ cùng thương hiệu : Học vị, chức danh KH: Chức vụ:

Địa chỉ CQ: Địa chỉ NR:

Điện thoại CQ: Điện thoại NR : Điện thoại di động:

8. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Họ và tên

Đơn vị công tác làm việc và nghành nghề chăm môn

Nội dung nghiên cứu và phân tích ví dụ được giao

Chữ ký

9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP. CHÍNH

Tên đơn vị

trong cùng ngoài nước

Nội dung phối kết hợp nghiên cứu

Họ cùng thương hiệu bạn đại diện thay mặt đơn vị

10.

Xem thêm: " Iconic Là Gì ? Giải Nghĩa Và Tìm Hiểu Chi Tiết Về Câu Hỏi Iconic Là Gì ?

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

10.1. Tổng quan tiền tình trạng nghiên cứu và phân tích nằm trong nghành nghề của đề tài

10.2. Danh mục các dự án công trình tương quan

a> Của nhà nhiệm với những người dân tđắm say gia thực hiện chủ đề

b> Của những người dân khác

11. TÍNH CẤPhường THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP. NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

SốTT

Các ngôn từ, công việc

thực hiện công ty yếu

Sản phẩm

đề nghị đạt

Thời gian

Người thực hiện

1

2

3

15. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

· Loại sản phẩm

Mẫu  Vật liệu  Thiết bị đồ đạc Dây chuyền technology 

Giống cây trồng Giống gia súc Qui trình công nghệ Phương pháp 

Tiêu chuẩn Qui phạm  Sơ đồ Báo cáo phân tích 

Tài liệu dự báo Đề án  Luận hội chứng ghê tế Chương thơm trình máy tính 

Bản loài kiến nghị Sản phđộ ẩm khác :

· Tên thành phầm, con số cùng thử dùng công nghệ so với sản phẩm

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Yêu cầu khoa học

· Số học viên cao học với phân tích sinc được đào tạo

· Số bài xích báo công bố

· Địa chỉ rất có thể áp dụng

16. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí:

Trong đó:

Kinc phí tổn sự nghiệp kỹ thuật công nghệ:

Các mối cung cấp kinh phí khác :

Nhu cầu kinh phí từng năm:

– Năm … – Năm

– Năm

Dự trù kinh phí đầu tư theo những mục chi

Ngày tháng năm Ngày mon năm

Cơ quan lại công ty trì Chủ nhiệm đề tài

Ngày mon năm

Cơ quan liêu cốt yếu duyệt

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ