Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Timber

*
*
*

timber
*

timber /"timbə/ danh từ gỗ làm nhà, gỗ kiến trúc, gỗrough timber: gỗ mới đốnsquared timber: gỗ đẽo vuông cây gỗto cut down timber: đẵn gỗ kèo, xà (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khả năng, đức tính (của một người để làm được việc gì) ngoại động từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trồng rừng cung cấp gỗ xây dựng bằng gỗ, làm bằng gỗtimbered house: nhà bằng gỗ đóng gỗ xung quanh, lát gỗ xung quanh (miệng giếng...) nội động từ đốn gỗ
o gỗ, khúc gỗ; dầm gỗ, vật liệu gỗ xẻ § close-set timber : gỗ hầm lò ghép mí § construction timber : gỗ xây dựng § mine timber : gỗ hầm lò § pit timber : gỗ hầm lò
*

Xem thêm: Lynk Lee Sinh Năm Bao Nhiều, Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Của Ca Sĩ Lynk Lee

*

*

timber

Từ điển Collocation

timber noun

1 trees/wood for use in building/carpentry

ADJ. heavy | solid a solid timber door | rough | dead, decayed, rotten, rotting | seasoned, treated | unseasoned, untreated

QUANT. baulk, length, piece

VERB + TIMBER cut, fell, harvest, saw | dress, season, treat

TIMBER + VERB decay, rot

TIMBER + NOUN product | company, industry, merchant, production, yard | construction, frame, structure, support | beam, building, floor, etc.

2 (usually timbers) piece of wood used in a building

ADJ. sound | exposed The house has exposed oak timbers. | ceiling, floor, roof | ship"s

Từ điển WordNet


n.

a beam made of wooda post made of wood

English Synonym and Antonym Dictionary

timbers|timbered|timberingsyn.: lumber wood

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu