Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Timber

*
*
*

timber
*

timber /"timbə/ danh từ mộc làm bên, gỗ phong cách thiết kế, gỗrough timber: gỗ mới đốnsquared timber: mộc đẽo vuông cây gỗto cut down timber: đẵn gỗ kèo, xà (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) kỹ năng, đức tính (của một tín đồ để gia công được việc gì) nước ngoài hễ từ (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) tLong rừng hỗ trợ gỗ gây ra được làm bằng gỗ, làm cho bằng gỗtimbered house: công ty bằng gỗ đóng góp mộc bao quanh, lát gỗ bao phủ (mồm giếng...) nội đụng từ đốn gỗ
o gỗ, khúc gỗ; dầm gỗ, vật liệu gỗ xẻ § close-mix timber : gỗ hầm lò ghép mí § construction timber : gỗ xây dựng § mine timber : gỗ hầm lò § pit timber : gỗ hầm lò
*

Xem thêm:

*

*

timber

Từ điển Collocation

timber noun

1 trees/wood for use in building/carpentry

ADJ. heavy | solid a solid timber door | rough | dead, decayed, rotten, rotting | seasoned, treated | unseasoned, untreated

QUANT. baulk, length, piece

VERB + TIMBER cut, fell, harvest, saw | dress, season, treat

TIMBER + VERB decay, rot

TIMBER + NOUN sản phẩm | company, industry, merchant, production, yard | construction, frame, structure, tư vấn | beam, building, floor, etc.

2 (usually timbers) piece of wood used in a building

ADJ. sound | exposed The house has exposed oak timbers. | ceiling, floor, roof | ship"s

Từ điển WordNet


n.

a beam made of woodomain authority post made of wood

English Synonym and Antonym Dictionary

timbers|timbered|timberingsyn.: lumber wood

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu