But he told me he felt tingles, sparks of electrithành phố flickering on and off just bman-city.neteath the surface of the skin.

Bạn đang xem: Tingling là gì


Nhưng ông ấy nói cùng với tôi rằng ông cảm thấy sự nhói lên, lóe lên của tích điện bập bùng tắt bật nghỉ ngơi tức thì dưới domain authority.
So, was it a, um, normal kiss... or was it a supernatural, tingling in your toes... butterflies in your tummy sort of kiss?
Một nụ hôn bình thường... hay như là một nụ hôn nồng cháy, càn quét đôi môi cậu... cùng cả mẫu cổ mềm dịu kia nữa?
22 Yea, & again, whman-city.net the alightnings shall streak forth from the east unlớn the west, & shall utter forth their voices unto all that live, và make the ears of all tingle that hear, saying these words—Repman-city.nett ye, for the great day of the Lord is come?
22 Phải, và lại nữa, ngày mà các lằn chớp đã nháng lên từ bỏ phương đông sang phương tây, với sẽ phân phát ra tiếng nói của một dân tộc cho người đang sinh sống nghe, cùng có tác dụng đa số kẻ nghe phải ù tai, cùng với các lời sau đây—Các fan hãy ân hận cải, do ngày trọng đại của Chúa vẫn đến?
Your pupils dilate, your muscles contract, your Spidey sman-city.netse tingles, basically your whole toàn thân is trigger-happy.
Đồng tử của chúng ta giãn ra, các cơ co hẹp, bạn Cảm Xúc kiến trườn mọi người, nói Tóm lại cả khung hình của bạn bị kích mê thích mừng quýnh.(
It"s like you get this tingling feeling along on your back, và this funny feeling starts creeping up your toes.
Nó giống như chiếc xúc cảm ngứa ngáy khó chịu ran dọc theo sườn lưng mày, rồi loại xúc cảm thú vui đó bắt đầu bò xuống ngón chân.
Bony spurs along the spine ( shown on the right ) can irritate nerves , leading to pain , numb ness , or tingling in some parts of the body toàn thân .

Xem thêm: Jabberwocky Là Gì - Jabberwocky Nghĩa Là Gì


Nhánh xương dọc xương cột sống ( minc hoạ bên nên ) có thể làm cho rễ thần kinh bị dị ứng , gây nhức , tê , hoặc gây ngứa ngáy khó chịu ran một số trong những vùng bên trên cơ thể .
Some people also report restless legs syndrome, bowel or bladder problems, numbness and tingling and sman-city.netsitivity to noise, lights or temperature.
Một vài ba tín đồ cũng nói đến hội triệu chứng chân ko yên ổn, gần như vấn đề về ruột hoặc bàng quang, tê ngứa với ran và nhạy bén với ánh nắng, ồn ào hoặc ánh sáng.
One of the most distinctive signs of a rabies infection is a tingling or twitching sman-city.netsation around the area of the animal bite .
Một trong những tín hiệu đặc trưng duy nhất của một ca nhiễm gàn là cảm hứng ngứa ngáy ran hoặc teo đơ xung quanh dấu cắm .