Công nghiệp hóa, hiện đại hóa được là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã hội, từ sử dụng lao động thủ công là phổ biến sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động được đào tạo cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao và tạo ra những biến đổi về chất trong toàn bộ các hoạt động của đời sống xã hội (trước hết là hoạt động sản xuất vật chất).

Bạn đang xem: Tính tất yếu của công nghiệp hóa hiện đại hóa


Nước ta đang trong quá trình chuyển từ một nền kinh tế lạc hậu mang tính chất cung tự cấp sang một nền kinh tế thị trường; chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ một nền kinh tế sản xuất nhỏ sang một nền kinh tế sản xuất lớn ngày càng hiện đại. Quá trình chuyển đổi và phát triển ấy cần có sự góp sức của công nghiệp hóa hiện đại hóa. Công nghiệp hóa hiện đại hóa có ý nghĩa quan trọng và tất yếu.

Qua nội dung bài viết này, chúng tôi đưa ra giải đáp về tính tất yếu của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta.

Công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là một trong các nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa ở nước ta. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa được là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã hội, từ sử dụng lao động thủ công là phổ biến sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động được đào tạo cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao và tạo ra những biến đổi về chất trong toàn bộ các hoạt động của đời sống xã hội (trước hết là hoạt động sản xuất vật chất).

Đó là quá trình sử dụng năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh của con người để tạo ra và sử dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại kết hợp với giá trị truyền thống của dân tộc để đổi mới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm hướng tới một xã hội văn minh, hiện đại. Ngày nay, công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đã trở thành tất yếu của sự phát triển, là làn sóng mạnh mẽ tác động đến tất cả các quốc gia trên thế giới cũng như mọi mặt của đời sống xã hội. Cụ thể Tính tất yếu của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta ra sao mời bạn đọc theo dõi ở nội dung tiếp theo để có câu trả lời.

*
*

Tính tất yếu của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta xuất phát từ các nguyên nhân sau:

+ Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Cơ sở vật chất – kỹ thuật là hệ thống các yếu tố vật chất của lực lượng sản xuất xã hội phù hợp với trình độ kỹ thuật công nghiệp thích ứng của nó mà lực lượng lao động xã hội sử dụng để sản xuất ra của cải vật chất. Đối với các nước đang phát triển, việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại là một trong những nhiệm vụ kinh tế to lớn và là một yêu cầu khách quan.

Cơ sở vật chất kỹ thuật của một nền sản xuất lớn đòi hỏi phải dựa trên trình độ kỹ thuật công nghệ ngày càng hiện đại và không ngừng hoàn thiện.

Xem thêm: Bao Da Điện Thoại Có Kẹp Thắt Lưng Trong Blade &Amp; Soul Có Tác Dụng Gì?

+ Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ giữa Việt Nam và thế giới. Công nghiệp hoá góp phần tạo nên nền kinh tế hiện đại với những ưu thế nổi bật như: năng suất cao, cơ cấu sản suất đa dạng, công ăn việc làm phong phú hơn nhiều so với một nền kinh tế bao cấp. Việc có công nghiệp hóa hiện đại hóa giúp xã hội phát triển kinh tế đi lên. Khoảng cách giàu nghèo cũng được thu hẹp lại.

+ Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mang lại tác dụng to lớn và toàn

 – Công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội

 – Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo ra lực lượng sản xuất mới, tăng cường vai trò của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tăng cường mối quan hệ liên minh giữa công nhân- nông dân- trí thức.

– Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hóa mới

– Tạo cơ sở vật chất- kĩ thuật cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về vấn đề Tính tất yếu của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta đến bạn đọc. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này nếu có bất cứ thắc mắc nào, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất.