Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú man-city.net.Học các từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Toe là gì

The hands rest horizontally on the stomach but are rather separated, and no fingers are shown, nor are toes depicted on the feet.
The feet have five sầu toes each và rest on a ring below which extends a 16.5 centimet long cylindrical peg base.
During virtual stepping, the robots were attached to lớn the metatarsus, which yielded more consistent stepping than attaching khổng lồ the toes or lower shank.
The sickle toe is rather acuminate and constitutes a triangular shape, which drops below the attachment point for the marginal hook handle.
The high foot has toe"s z-position of 0.10 m và z-acceleration of 0.002 m/s2 in the middle term of the swing phase.
When the swing foot collided with the ground, tư vấn would be transferred impulsively from the heel to lớn the toe at the midstance.
Many blind persons show exquisite sensitivity khổng lồ sounds and smells, & those born without arms can attain remarkable skill in operating with their toes.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press tuyệt của các đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message