Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "trác táng", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng man-city.netệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ trác táng, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ trác táng trong bộ từ điển Từ điển Tiếng man-city.netệt

1. Phim " Đêm Trác Táng! "

2. Đây là cuộc chè chén trác táng! "

3. Truỵ lạc, trác táng, đủ loại.

Bạn đang xem: Trác táng là gì

4. Ổng là ông vua trác táng.

5. Đây là cuộc chè chén trác táng!"

6. Cứ như sau một cú ăn chơi trác táng ấy.

7. Vì thế, bài hát thịnh hành thường mở đầu cho tình dục trác táng”.

8. Truy hoan trác táng không giữ ấm cậu vào ban đêm, Emma.

9. Biệt thự của anh ta đúng là một cái động trác táng.

10. Trong thần thoại Ai Cập, Bes là thần vui chơi rất trác táng”.

11. Người ta chỉ đi giữa những trác táng, ma túy, anh biết đấy.

12. Người ta chỉ đi giữa những trác táng, ma túy, anh biết đấy

13. # Ả chỉ cho tôi thấy nhiều cách trác táng hơn bất kỳ ai. #

14. Đây là hậu quả của buổi trác táng tồi tệ nhất thế giới!

15. Tôi cũng đã đọc về cuộc trác táng trong một cái cây ở Angola.

16. Dân chúng lao mình vào những cuộc say sưa trác táng trước thần giả này.

17. Trong minh họa này, một thanh niên phung phí gia tài của mình vào lối sống trác táng.

18. Dù đã nghe về lối sống trác táng của con mình, người cha vẫn chào đón con trở về.

19. Một số ngày lễ còn nổi tiếng vì những cuộc vui chơi trác táng, tà dâm và ngoại tình.

20. Nhóm Anh Em Ba Lan bị buộc tội có hành động phá hoại, trác táng và sống vô luân.

21. “Mọi người đều biết sự phù phiếm, ăn chơi trác táng, chè chén say sưa rất phổ biến trong mùa Giáng Sinh...

22. Mặt khác, nó có thể bị một tay thủy thủ say sỉn nào đó làm rớt xuống biển trong một đêm rượu chè trác táng.

23. Nó bao gồm các thực hành mãi dâm của nam lẫn nữ nơi đền thờ, các cuộc truy hoan trác táng và ngay cả dâng con tế thần.

Xem thêm: Cách Chơi Dream League Soccer Qua Wifi,, Cách Chơi Dream League Soccer 2018 Qua Wifi,

24. Thời ấy, khi nói sống theo kiểu người Cô-rinh-tô, hoặc bị Cô-rinh-tô hóa, đồng nghĩa với man-city.netệc có lối sống trụy lạc và trác táng.

25. Để cầu xin ân phước cho mùa màng và thú vật, những người thờ Ba-anh tham gia vào những cuộc trác táng nhục dục với bọn mãi dâm trong miếu thờ.

26. + 13 Chúng ta hãy sống đứng đắn+ như giữa ban ngày, chớ đắm mình trong những cuộc truy hoan trác táng,* say sưa, gian dâm, những hành man-city.net trâng tráo,*+ xung đột và ghen ghét.

27. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng ngày Giáng Sinh gắn liền với những cuộc ăn chơi trác táng không đẹp lòng Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su.

28. Các bản dịch khác nói đến “cuộc sống trác táng như thác lũ” (Bản dịch linh mục Nguyễn thế Thuấn); “nơi chơi bời phóng đãng bẩn thỉu” (The New Testament, do Kleist và Lilly).

29. Đứa em vội vàng thâu tóm của cải và đi du lịch phương xa, ở đó hắn phung phí hết tiền của vào một đời sống trác táng (Lu-ca 15:11-13).

30. Khi tôi còn niên thiếu, tôi sẵn sàng tham dự vào những cuộc trác táng giữa người đồng tính luyến ái, và thành thật mà nói, tôi đã thích lối sống như thế”.

31. Lời Đức Chúa Trời liên kết man-city.netệc ngủ về thiêng liêng với “những man-city.netệc làm thuộc về bóng tối” như truy hoan trác táng, say sưa, gian dâm, trâng tráo, tranh đấu và ghen ghét.

32. Kinh Thánh không lên án những buổi tiệc có chừng mực nhưng cảnh báo về các cuộc “truy hoan trác táng”, hay “tiệc tùng cuồng loạn” (Ga-la-ti 5:19-21, chú thích).

33. Sứ đồ Phi-e-rơ nói hạnh kiểm này thuộc “cuộc sống trác táng” mà tín đồ đấng Christ biết ăn năn không còn làm như thế nữa (I Phi-e-rơ 4:3, 4, Nguyễn thế Thuấn).

34. Nói về hạnh phúc của con bà, điều gì có thể làm một người mẹ lo lắng hơn là chìm đắm trong các cuộc truy hoan và sự trác táng thường được nói đến như rượu chè, đàn bà và ca hát?

35. Các người thân cận của ông ăn chơi trác táng, khỏa thân, tà dâm và loạn dâm, rồi sau đó tự hành phạt bằng cách đánh mình, lăn lóc lõa lồ trên tuyết và chôn thân thể sâu đến cổ trong lòng đất lạnh.

36. Cũng vậy, sử gia thời xưa là Curtius nói: “Lối sống của thành này ô uế cực độ; không một sự đồi trụy nào khác có thể sánh bằng Ba-by-lôn trong man-city.netệc tạo ra mọi kích thích và khêu gợi trong lãnh vực trác táng”.

37. Chắc là ông không phủ nhận trách nhiệm của mình về sự kiện vào đêm 14 sáng 15 tháng Tư, một căn cứ quân sự của Quân đội Hoa Kỳ đã biến thành một tụ điểm ăn chơi mà trong đó có không dưới bảy phụ nữ dân sự tham gia trác táng?

38. Theo nhận xét của Britanica 1911: "Quốc hội đã thất bại trong nỗ lực cầm quyền, để lại đằng sau là ngân khố trống rỗng, lực lượng quân đội và hải quân vô kỷ luật, và một dân tộc trụy lạc, chơi bời trác táng trong an bình và thành công".

39. Như Giê-ru-sa-lem đã phải trả một giá đắt khủng khiếp cho sự bất trung của mình đối với Đức Giê-hô-va, các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ cũng phải chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời về các đường lối trác táng của mình.

40. Mặt khác, khi lên án man-city.netệc uống rượu quá độ Kinh-thánh dùng những từ ngữ “say-sưa”, “chè chén, say sưa, trác táng”, “ghiền rượu” và “uống rượu quá độ” (Lu-ca 21:34; I Phi-e-rơ 4:3, Bản Diễn Ý; I Ti-mô-thê 3:8; Tít 2:3).

41. 19 Các man-city.netệc làm của xác thịt rất rõ ràng, đó là gian dâm,*+ ô uế, hành man-city.net trâng tráo,*+ 20 thờ thần tượng, ma thuật,*+ thái độ thù địch, xung đột, ghen tị, giận dữ, bất hòa, chia rẽ, đẩy mạnh các giáo phái, 21 đố kỵ, say sưa,+ truy hoan trác táng* và những điều giống như vậy.