Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Treaty là gì

*
*
*

treaty
*

treaty /"tri:ti/ danh từ hiệp ướca peace treaty: một hiệp ước hoà bìnhto enter into a treaty; to make a treaty: ký hiệp ước sự thoả thuận; sự điều đình, sự thương lượngto be in treaty with someone for: đang điều đình với ai đểby private treaty: do thoả thuận riêng
hiệp địnhhiệp ướcđiều ướcinternational treaty: điều ước quốc tếmultilateral commercial treaty: điều ước thương mại đa phươngmultilateral tax treaty: điều ước thuế vụ đa phươngmultilateral treaty: điều ước đa phươngreciprocal treaty: điều ước hỗ huệtariff treaty: điều ước thuế quantax treaty: điều ước thuế (ký kết giữa nước này với nước khác)treaty of amity and commerce: điều ước thông thương hữu hảotreaty of commerce and navigation: điều ước thông thương và hàng hảitreaty protection: sự bảo vệ điều ướchiệp địnhbarter treaty: hiệp định đổi hàngbilateral investment treaty: hiệp định đầu tư song phươngtreaty of commerce: hiệp định thương mạihiệp ướcbilateral treaty: hiệp ước song phươngcancellation of treaty: sự hủy bỏ hiệp ướccommercial and navigation treaty: hiệp ước thông thương và hàng hảicommercial treaty: hiệp ước thương mạicomplementary treaty: hiệp ước bổ sungcontravention to treaty: sự vi phạm hiệp ướcdenounce a treaty (to...): bãi bỏ một hiệp ướcmultilateral commercial treaty: hiệp ước mậu dịch đa phươngmultilateral tax treaty: hiệp ước thuế vụ đa phươngmultilateral treaty: hiệp ước đa phươngprovisions of the treaty (the...): các điều khoản của hiệp ướcquota-share treaty: hiệp ước phân chia hạn ngạchtax treaty: hiệp ước thuế (ký kết giữa nước này với nước khác)treaty of amity and commerce: hiệp ước thông thương hữu hảotreaty of commerce and navigation: hiệp ước thông thương và hàng hảitreaty of economic cooperation: hiệp ước hợp tác kinh tếtreaty port: cảng theo hiệp ướctreaty powers: các quyền hạn của hiệp ướctreaty protection: sự bảo vệ hiệp ướctreaty ratification: sự phê chuẩn hiệp ướcunequal treaty: hiệp ước bất bình đẳngsự thỏa thuận chính thức giữa quốc gia hiệp ướcthỏa ướcobligatory treatyhợp đồng tái bảo hiểm cố định (mức bảo hiểm)private treatyđiều đình riêngprivate treatythỏa thuận riêngproportional treatyhợp đồng theo tỷ lệquota share reinsurance treatyhợp đồng chia phần tái bảo hiểm
*

*

Xem thêm: To Be In A Good/ Bad Mood Là Gì ? To Be In A Bad Mood Có Nghĩa Là Gì

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

treaty

Từ điển WordNet


n.


English Synonym and Antonym Dictionary

treatiessyn.: agreement alliance armistice arrangement compact settlement truce