1. (Danh) Đơn vị chiều dài, mười thước ta là một trong những “trượng”. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nãi khải tứ đọng, xuất thằng nhất đoàn, ước sổ thập trượng” 乃啟笥, 出繩一團, 約數十丈 (Thâu đào 偷桃) Bèn msống sọt, lấy ra một cuộn dây thừng, lâu năm chừng mấy chục trượng.2. (Danh) (1) Tiếng tôn xưng fan lũ ông lớn tuổi. ◎Như: “lão trượng” 老丈 người lớn tuổi, “trượng nhân” 丈人 ông già. (2) Tiếng tôn xưng người thân mập tuổi. ◎Như: “cô trượng” 姑丈 bà cô, “di trượng” 姨丈 bà dì.3. (Động) Đo, đạc. ◎Như: “trượng địa trưng thuế” 丈地徵稅 đo đất thu thuế.

Bạn đang xem: Trượng nghĩa


① Trượng, mười thước ta là 1 trong những trượng.② Ðo, nlỗi tkhô giòn trượng 清丈 tức là đo chấm dứt số ruộng khu đất làm sao rồi.③ Già cả, nhỏng lão trượng 老丈 trượng nhân 丈人 (tín đồ già cả). tía bà xã hotline là nhạc trượng 岳丈.
① Trượng (10 thước Trung Quốc): 有一丈高 Cao một trượng, cao 10 thước; 千丈之堤,以蟻螻之穴潰 Đê cao nngốc trượng, chỉ vì ổ loài kiến bé dại nhưng vỡ lẽ (Hàn Phi tử); ② Đo, đạc: 丈地 Đo khu đất, đạc điền; 巡丈城 Đi qua lại để mắt tới để đo thành (Tả truyện); ③ Cụ (thời xưa dùng để làm tôn xưng người bầy ông bự tuổi): 老丈 Cụ già; 趙老丈 Cụ Triệu; 我丈時英特 Cụ của tớ bấy giờ là 1 trong những tín đồ kiệt xuất (Đỗ Phủ); 遇丈人以杖荷蓧 Gặp một cụ công cụ bà vác cái cào cỏ bằng gậy (Luận ngữ); ④ Chồng: 姑丈 Chồng cô, dượng; 姐丈 Chồng chị, anh rể.
Đơn vị đo chiều nhiều năm thời xưa, bằng 10 thước ta. Truyện Nhị độ mai : » Bể sâu mấy trượng trời cao mấy trùng « — Tiếng kính trọng, dùng làm Hotline bạn to hơn bản thân — Đo lường.

biểu trượng nhân 表丈人 • công trượng 公丈 • di trượng 姨丈 • chàng 大丈夫 • lão trượng 老丈 • muội trượng 妹丈 • nhạc trượng 岳丈 • phương thơm trượng 方丈 • trượng bát xà mâu 丈八蛇矛 • trượng lão 丈老 • trượng nhân 丈人 • trượng phu 丈夫 • 平地起 vạn trượng cao thọ bình địa khởi 萬丈高樓
• Cổ ý - 古意 (Lý Bạch)• Hồng Phất - 紅拂 (Tào Tuyết Cần)• Phụng khuyến mãi ngay Xạ Hồng Lý tđọng trượng - 奉贈射洪李四丈 (Đỗ Phủ)• tặng ngay Kiều Lâm - 贈喬琳 (Trương Vị)• Tiền khổ hàn hành kỳ 1 - 前苦寒行其一 (Đỗ Phủ)• Vạn Trượng đàm - 萬丈潭 (Đỗ Phủ)• Vân Cư từ bỏ cô đồng - 雲居寺孤桐 (Bạch Cư Dị)• Vịnh hoài kỳ 1 - 詠懷其一 (Đỗ Phủ)• Xích tiêu hành - 赤霄行 (Đỗ Phủ)• Xuân khuê - 春閨 (Tùng Thiện tại Vương)
1. (Danh) Binc khí. ◎Như: “knhì trượng” 開仗 chiến tranh, “nghi trượng” 儀仗 đồ binch hộ vệ đến quan ra bên ngoài. ◇Tân Đường Thư 新唐書: “Đại chiến, Vương Sư bất lợi, ủy trượng bôn” 大戰, 王師不利, 委仗奔 (Quách Tử Nghi truyện 郭子儀傳) Đánh mập, Vương Sư bất lợi, quăng khí giới chiến bại chạy.2. (Danh) Trận tiến công, chiến tranh, chiến sự. ◎Như: “chiến thắng trượng” 勝仗 thắng trận, “bại trượng” 敗仗 lose trận.3. (Động) Nhờ cậy, dựa vào. ◎Như: “ỷ trượng” 倚仗 dựa vào vả gia thế. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Nhất lộ hàn uy trượng tửu ôn” 一路寒威仗酒溫 (Quỷ Môn đạo trung 鬼門道中) Suốt con phố lạnh lẽo, nhờ rượu được nóng.4. (Động) Cầm, rứa, phòng, giơ. ◎Như: “trượng kì” 仗旗 cố kỉnh cờ. ◇Tây du kí 西遊記: “Nhất cá cá chấp kích huyền tiên, trì đao trượng kiếm” 一個個執戟懸鞭, 持刀仗劍 (Đệ tứ hồi) Người nào cũng dựng kích đeo roi, cầm cố đao cố gắng kiếm.
① Các thứ đồ dùng binch khí. Hai mặt đánh nhau hotline là khai trượng 開仗. quan liêu sang ra phía bên ngoài tất cả quân nhân cố vật binc hộ vệ hotline là nghi trượng 儀仗.② Cậy, dựa vào vả quyền lực của fan Gọi là ỷ trượng 倚仗.

Xem thêm: Ông Xã Vân Trang Mong Muốn Có Thêm Em Bé Trong Năm Nay, Tiểu Sử Diễn Viên Vân Trang


① Binh khí (nói chung); ② Gilàm việc ra, núm (binc khí): 仗劍 Gilàm việc kiếm; ③ Chiến ttrẻ ranh, trận: 打仗 Đánh nhau, chiến tranh; 打勝仗 Thắng trận; 敗仗 Thua trận, bại trận; 這一仗打得很漂亮 Trận này tiến công khôn cùng hay; ④ Dựa vào, phụ thuộc vào, cậy: 要仗着大家的力量 Cần phụ thuộc sức của mọi người; 這全仗你了 Cái kia trọn vẹn phụ thuộc anh cả; 仗主人的勢 Cậy ráng của công ty.
Cái gậy để kháng — Nhờ cậy. Ỷ lại vào — Chỉ thông thường đồ dùng binc khí — Trận đánh giữa quân nhóm phía hai bên. Td: Đả trượng ( tấn công trận ).

bại trượng 敗仗 • bại trượng 败仗 • bạo trượng 爆仗 • bộc trượng 爆仗 • đả trượng 打仗 • minch hoả chấp trượng 明火執仗 • nghi trượng 儀仗 • phụ khí trượng nghĩa 負氣仗義 • trượng nghĩa 仗義 • trượng nghĩa sơ tài 仗義疏財 • trượng ráng 仗勢 • ỷ trượng 倚仗
• Cung tự kỳ 3 - 宮詞其三 (Cố Huống)• Di Hoa Dương Liễu thiếu hụt bao phủ - 貽華陽柳少府 (Đỗ Phủ)• Giang hành sản phẩm Hồng Châu kiểm chủ yếu vận - 江行次洪州檢正韻 (Nguyễn Phi Khanh)• Hoạ thượng tlỗi trí sự Cung Trai Hồ Đắc Đệ tiên sinh lục thập trường đoản cú thọ nguyên vận - 和尚書致事恭齋胡得第先生六十自壽原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Khiển muộn trình Nghiêm công nhị thập vận - 遣悶奉呈嚴公二十韻 (Đỗ Phủ)• Lộc Đầu tô - 鹿頭山 (Đỗ Phủ)• Phụng hoạ thánh chế tòng Bồng Lai phía Hưng Khánh những, đạo trung lưu lại xuân vũ trung xuân vọng đưa ra tác ứng chế - 奉和聖制從蓬萊向興慶閣道中留春雨中春望之作應制 (Lý Đăng)• Quá Quỷ Môn quan tiền - 過鬼門關 (Nguyễn Đề)• Tống bình tây đô đốc Trang Định bệ hạ phụng chiếu chinch Chiêm Thành - 送平西都督莊定大王奉詔征占城 (Trần Nguim Đán)• Vãn xuất tả dịch - 晚出左掖 (Đỗ Phủ)

1. (Danh) Gậy phòng. ◎Như: “thủ trượng” 手杖 gậy phòng. ◇Luận Ngữ 論語: “Thực kì trượng nhi vân” 植其杖而芸 (Vi tử 微子) Chống gậy xuống đất rồi cào cỏ.2. (Danh) Chỉ tầm thường gậy, gộc, vật gì hình loại cây gậy. ◎Như: “cán miến trượng” 檊麵杖 trục lăn bột.3. (Danh) Hình phạt rất lâu rồi, cần sử dụng côn, bổng, gậy đánh bạn tội trạng. § Xem “hình” 刑.4. (Động) Cầm, duy trì. ◇Lễ Kí 禮記: “Lục thập trượng ư mùi hương, thất thập trượng ư quốc” 六十杖於鄉, 七十杖於國 (Vương chế 王制) Sáu mươi chấp duy trì Việc làng, bảy mươi chấp giữ câu hỏi nước.5. (Động) Tựa, nhờ vào, trông cậy. ◇Hán Thỏng 漢書: “Cận thần dĩ bất túc trượng hĩ” 近臣已不足杖矣 (Lí Tầm truyện 李尋傳) Cận thần cảm thấy không được trông cậy.6. (Động) Đánh khảo. ◇Đường ngữ lâm 唐語林: “Sảo bất như mong muốn, tắc trượng chi” 稍不如意, 則杖之 (Bổ di 補遺) Có chút ít gì không vừa lòng, ngay tức thì đánh đòn.
① Cái gậy kháng.② Kẻ phòng gậy gọi là trượng.③ Cái trượng dùng để tấn công người. Trong năm hình, trượng hình là 1 trong những.④ Một âm là tnắm. Cầm, tựa.
① (Cây) gậy: 手杖 Gậy chống, tía toong; 扶杖 Chống gậy; ② Gậy gộc, thứ giống gậy: 拿刀動杖 Cầm dao vung gậy; 檊麵杖 Tkhô hanh mộc cán mì; ③ Trượng (một hình núm dùng để làm tấn công phạt kẻ tất cả tội thời xưa); ④ (văn) Người phòng gậy.
Cái gậy nhằm kháng. Td: Thiền lành trượng ( gậy chống ở trong phòng sư ) — Dựa vào. Nhờ cậy. Nhỏng chữ Trượng 仗 — Một hình pphân tử thời cổ, đánh tù nhân bởi gậy.

bại trượng 敗杖 • ban trượng 斑杖 • cưu trượng 鳩杖 • quyền trượng 权杖 • quyền trượng 權杖 • sách trượng 策杖 • thiền đức trượng 禪杖 • thủ trượng 手杖 • trụ trượng 拄杖 • trượng đả 杖打 • trượng hình 杖刑 • xỉ trượng 齒杖
• Bát nguyệt nhị thập chén nhật dạ toạ cảm hoài - 八月二十八日夜坐感懷 (Doãn Uẩn)• Bân nương Yết cổ - 邠娘羯鼓 (Trương Hỗ)• Đăng tô - 登山 (Hồ Chí Minh)• Đề ẩn giả ssinh hoạt cư hoạ vận - 題隱者所居和韻 (Phạm Tông Mại)• Đề Sái Châu Hồ Tiên cửa hàng - 題蔡州壺仙觀 (Tổ Vô Trạch)• Đối tửu - 對酒 (Trần Hiến Chương)• Hiểu vọng Bạch Đế thành Diêm tô - 曉望白帝城鹽山 (Đỗ Phủ)• Tệ lư - 斃驢 (Lý Động)• Thu vãn đăng thành bắc môn - 秋晚登城北門 (Lục Du)• Vũ (Sơn vũ bất tác nê) - 雨(山雨不作泥) (Đỗ Phủ)

仧兏镸长𠇬𠑷𠑻𠑿𠔊𠤐𡕣𨱗𨱘

Không hiện chữ?


• Bát tkhô hanh Cam Châu - Tbọn họ Dương thọ Bát Công tô tác - 八聲甘州-壽陽樓八公山作 (Diệp Mộng Đắc)• Biệt Lý Nghĩa - 別李義 (Đỗ Phủ)• Cầu Dinc hữu cảm - 梂營有感 (Ngô Thì Nhậm)• Hắc đàm long - 黑潭龍 (Bạch Cư Dị)• Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu - 淇上別趙仙舟 (Vương Duy)• tặng Vương Xán - 贈王粲 (Tào Thực)• Thương Ngô Trúc đưa ra ca kỳ 14 - 蒼梧竹枝歌其十四 (Nguyễn Du)• Trường Môn oán kỳ 2 - 長門怨其二 (Lý Bạch)• Tường hữu trường đoản cú 2 - 墻有茨 2 (Khổng Tử)• Vân Nam từ bỏ lạc thành - 雲南寺落成 (Trần Hữu Phùng)