Định nghĩa Turnaround Time (TAT) là gì?

Turnaround Time (TAT) là Turnaround Time (TAT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Turnaround Time (TAT) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ báo cáo.

Bạn đang xem: Turnaround time là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quay vòng thời gian (TAT) là khoảng thời gian tự thời điểm nộp hồ sơ của một quá trình mang đến thời gian hoàn thành của quy trình. Nó cũng rất có thể được xem như thể tổng các khoảng chừng thời gian gian mong chờ để có được vào bộ nhớ hoặc mặt hàng đợi sẵn sàng, tiến hành trên CPU với thi đầu vào / cổng đầu ra. Quay vòng thời hạn là 1 trong thước đo đặc trưng vào Việc reviews những thuật tân oán lập kế hoạch trình của một hệ điều hành và quản lý.

Giải ưng ý ý nghĩa

Trong thuật ngữ đơn giản, thời gian xoay vòng là lần tổng quan trọng cho 1 áp dụng nhằm cung cấp sản lượng quan trọng cho những người sử dụng. Từ khía cạnh hệ thống 1 loạt, thời hạn xoay vòng rất có thể được xem là thời gian triển khai theo chuần một loạt cùng in kết quả. Khái niệm về thời gian cù vòng trùng lặp với thời gian chì và tương phản nghịch cùng với các định nghĩa về thời gian chu kỳ luân hồi. Quay vòng thời gian được diễn đạt trong số pháp luật của đơn vị thời hạn cho một tinh thần khối hệ thống rõ ràng và vào đông đảo thời điểm cho một thuật tân oán một mực. Quay vòng thời hạn khác biệt cho các vận dụng khác nhau cùng những ngôn ngữ lập trình sẵn không giống nhau.

Xem thêm: Yamete Nghĩa Là Gì ? Có Ý Nghĩa Gì? Có Ý Nghĩa Gì

What is the Turnaround Time (TAT)? - Definition

Turnaround time (TAT) is the time interval from the time of submission of a process lớn the time of the completion of the process. It can also be considered as the sum of the time periods spent waiting lớn get into lớn memory or ready queue, execution on CPU & executing input/output. Turnaround time is an important metric in evaluating the scheduling algorithms of an operating system.

Xem thêm: 11 Bns Ý Tưởng - Trong Lúc Chờ Nâng Vũ Khí Hổ

Understanding the Turnaround Time (TAT)

In simple terms, turnaround time is the total time needed for an application to lớn provide the required output khổng lồ the user. From a batch system perspective, turnaround time can be considered the time taken in batch formation and printing of results. The concept of turnaround time overlaps with lead time and contrasts with the concept of cycle time. Turnaround time is expressed in terms of units of time for a specific system state và at times for a given algorithm. Turnaround time varies for different applications & different programming languages.

Thuật ngữ liên quan

MicroprocessorCentral Processing Unit (CPU)CPU TimePixel PipelinesBypass AirflowEquipment FootprintIn-Row CoolingRaised FloorServer CageInternet Radio Appliance

Source: Turnaround Time (TAT) là gì? Technology Dictionary - man-city.net - Techtopedia - Techterm