Chi Tiết Bộ Kỹ Năng SP Matsuyoi Ubume Đãi Tiêu Cô Hoạch Điểu Onmyoji Âm Dương SưChi Tiết Bộ Kỹ Năng SP Matsuyoi Ubume

SP Matsuyoi Ubume Đãi Tiêu Cô Hoạch Điểu là thức thần SP trong Âm Dương Sư, là bản nâng cấp cảu thức thần quốc dân Cò SR. Đãi Tiêu Cô Hoạch Điểu được mô tả dưới hình dạng nửa người nửa chim. Trong Âm Dương Sư Matsuyoi Ubume có tỷ lệ crit và crit damage tương đối cao, buff sát thương cho đồng đội. Game Việt xin giới thiệu đến các bạn Chi Tiết Bộ Kỹ Năng SP Matsuyoi Ubume Đãi Tiêu Cô Hoạch Điểu Onmyoji qua bài viết bên dưới.

Bạn đang xem: Ubume âm dương sư


SP Matsuyoi Ubume Đãi Tiêu Cô Hoạch Điểu Onmyoji Âm Dương Sư

Thuộc Tính Cơ Bản SSR Đãi Tiêu Cô Hoạch Điểu Matsuyoi Ubume Onmyoji

Xếp loại: Thức Thần SP – Cực kỳ quý hiếm.

Xem thêm:

Vai trò chiến đấu: Dame chính

*
*
*

Skill3: Mặc Ảnh Kiếm Quang

(3 Quỷ Hoả) Đãi Tiêu Cô Hoạch Điểu hoá thành Mặc Ảnh, tấn công toàn bộ mục tiêu kẻ thù gây 100% sát thương, sau đó sử dụng kiếm khí gây 3 đòn tấn công 62% sát thương lên mục tiêu được chọn. Nếu mục tiêu được chọn bị giết bởi Mặc Ảnh, kiếm khí sẽ chuyển sang mục tiêu có máu cao nhất.


Skill3 墨影剣光:  SP Ubume attacks all enemies once dealing damage equal to 100% of her attack. Then strikes a selected target 3 times with each strike deal damage equal to 62% of her attack. If the targeted enemy is KO’d by the initial attack to all enemies, the targeted damage will be inflicted on the enemy with the highest HP.

Level2 Damage increases to 110% and 66%Level3 Damage increases to 120% and 70%Level4 Damage increases to 130% and 74%Level5 Targeted damage is increased by 10% for every crit dealt with the all enemy attack and increased by 15% for every enemy KO’d with the all enemy attack