*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

550 Bài tập đồ thị chương Dao động cơ học môn Vật lý lớp 12


Tải xuống 10 586 36

man-city.net xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu 550 Bài tập đồ thị chương Dao động cơ học môn Vật lý lớp 12 , tài liệu bao gồm 10 trang giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kỳ thi môn Vật lý sắp tới.

Bạn đang xem: Vật lý 12: đồ thị các hàm điều hòa (lý thuyết + bt có đáp án)

Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:

1. Chương 1: Dao động cơ họcDạng 1: đường điều hòaCâu 1: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của một vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật làA.2,0mm B.1,0mmC.0,1dm D.0,2dmHướng giải:Điểm thấp nhất của đồ thị có tọa độ – 1 cm → Điểm cao nhất có li độ là 1 cm→ 1 cm là li độ lớn nhất → Biên độ  A = 1 cm = 0,1 dm  CCâu 2: Một chất điểm dao động điều hòa có li độ phụ thuộc thời gian theo hàm cosin như hình vẽ. Chất điểm có biên độ là:A.4cm B.8 cmC.-4 cm D.-8 cm ACâu 3: Đồ thị hình bên dưới biểu diễn sự phụ thuộc của li độ vào thời gian của một vật dao động điều hòa. Đoạn PR trên trục thời gian t biểu thịA.hai lần chu kì B.hai điểm cùng phaC.một chu kì D.một phần hai chu kìHướng giải:Tại thời điểm tP vật đang ở biên dương, thời điểm tR vật đang ở biên âm Thời gian đi từ biên âm đến biên dương là t =  DCâu 4: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số góc của dao động làA.l0 rad/s. B.10π rad/s.C.5π rad/s.

Xem thêm: Cheater Gunz Vn - Cộng Đồng Steam::Gunz 2: The Second Duel

D.5 rad/s.Hướng giải:Khoảng thời gian để vật liên tiếp qua vị trí cân bằng là t = 0,2 s =  T = 0,4 sVậy ω = = 5π rad/s CCâu 5: Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của li độ dao động điều hòa. Chu kì dao động là

A.0,75 s B.1,5 sC.3 s D.6 sHướng giải:Từ đồ thị ta thấy 4 ô tương ứng là 1 s  1 ô ứng với 0,25 s→ Một chu kì ~ 12 ô = 3 s  C

Câu 6: Đồ thị dưới đây biểu diễn x = Acos(ωt + φ). Phương trình dao động làA.x =10cos( t) cm B.x =10cos(4t + ) cmC.x = 4cos(10t) cm D.x =10cos(8πt) cmHướng giải:Từ đồ thị ta thấy A = 10 cm; T = 4 s ω = = s A.

Câu 7: Một vật dao động điều hòa có đồ thị vận tốc như hình vẽ. Nhận định nào sau đây đúng?A.Li độ tại Α và Β giống nhauB.Vận tốc tại C cùng hướng với lực hồi phục.C.Tại D vật có li độ cực đại âm.D.Tại D vật có li độ bằng 0.Hướng giải:+ vA≠ vB→ xA ≠ xB→ đáp án A sai+ vD = 0 mà vận tốc đổi dấu từ âm sang dương (D sai) → biên âm  C

Câu 11: Một vật dao động điều hòa có li độ x được biểu diễn như hình vẽ. Cơ năng của vật là 250 mJ. Lấy π2 = 10. Khối lượng của vật là:Câu 14: Một dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Kết luận nào sau đây saiA.A = 4 cm B.T = 0,5 sC.ω = 2π rad.s D.f = 1 HzHướng giải:Từ đồ thị ta thấy A = 4 cmThời gian đi từ biên âm đến biên dương mất 0,5 s =  T = 1 s ω = 2π rad/s B

Câu 15: Một dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Li độ của vật tại thời điểm t=2018s làA.-4cm B.2 cmC.4 cm D.-2cm