Hướng dẫn học sinh lớp 9 có tác dụng bài toán khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc nhì dạng y=ax^2 qua các bước và ví dụ minc họa vẽ parabol y=ax2.

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị hàm số bậc 2

Đây là dạng tân oán cơ bản cơ mà các em cần phải nắm vững vào chương trình Tân oán 9.


Khảo giáp sự biến thiên của hàm số bậc hai (a≠0)

Tập xác định:

– Nếu a > 0, hàm số đồng biến Khi 0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="14" width="43" style="vertical-align: -2px;">, hàm số nghịch biến lúc

Các vẽ đồ thị hàm số bậc nhị lớp 9

Các bước thực hiện:

– Bước 1: Lập bảng giá chỉ trị

*
tương ứng.

Xem thêm: " Pme Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pme Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Pme Trong Tiếng Việt

– Bước 2: Tiến hành vẽ đồ thị hàm số đi qua những điểm từ bảng giá trị. Chú ý: Đồ thị hàm số

*
là đường cong Parabol đi qua gốc tọa độ cùng nhận có tác dụng trục đối xứng.

Ví dụ 1: Khảo liền kề và vẽ đồ thị hàm số bậc hai

Tập xác định:

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="14" width="75" style="vertical-align: -2px;">, hàm số đồng biến khi 0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="14" width="43" style="vertical-align: -2px;">, hàm số nghịch biến khi

Đồ thị hàm số là đường cong Parabol đi qua gốc tọa độ với nhận có tác dụng trục đối xứng.

*

Ví dụ 2: Khảo gần cạnh cùng vẽ đồ thị hàm số bậc nhị

*

Tập xác định:

*

Bảng giá trị:

Đồ thị hàm số là đường cong Parabol đi qua gốc tọa độ và nhận có tác dụng trục đối xứng.

*

Bài tập

Khảo tiếp giáp với vẽ đồ thị hàm số bậc nhì dưới đây: