Blade và Soul VN - Vũ khí Thiên Thạch là trang bị được nâng cấp từ vũ khí Hổ Phách sinh hoạt cấp 10, 11 hoặc 12. lúc bạn tải khí giới Hổ Phách cấp 10, 11 hoặc 12, bạn có thể upgrade lên khí giới Tinh Vân tương xứng ngơi nghỉ cấp 1, 2, 3 khớp ứng.


Bạn đang xem: #bns "tuyết phong" vũ khí từ raid "đại

Blade and Soul Việt Nam

Nhập vai / trò chơi PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm hiểu game


Xem thêm: Người Mẫu Thúy Hạnh Hoàn Toàn Khác Biệt, Người Mẫu Thúy Hạnh


Blade và Soul VN – Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được upgrade tự thiết bị Hổ Phách sinh hoạt cấp cho 10, 11 hoặc 12. Lúc bạn mua trang bị Hổ Phách cấp cho 10, 11 hoặc 12, bạn có thể upgrade lên trang bị Tinch Vân khớp ứng làm việc cấp 1, 2, 3 tương xứng. khi nâng cấp, vũ trang Tinh Vân sẽ tự nhiên chuyển thành trang bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.


Ngulặng liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinh Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinh Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinch Vân 3

Vũ khí Thiên Thạch cung cấp 1

Nguyên ổn liệu

-50 Mhình họa Tinch Vân-200 Kết tinch Linch Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-đôi mươi Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Chỉ số

Vũ khí Thiên Thạch cấp cho 2

Ngulặng liệu – nếu bạn vẫn download vũ khí Hổ Phách cấp cho 11

-25 Mhình họa Tinc Vân-200 Kết tinch Linch Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-70 Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên liệu – nếu bạn đang tải khí giới Thiên Thạch cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Chỉ số

Vũ khí Thiên Thạch cấp cho 3

Ngulặng liệu – nếu bạn đã mua thiết bị Hổ Phách cấp cho 12

-10 Mảnh Tinh Vân-200 Kết tinh Linch Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-100 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên ổn liệu – trường hợp bạn đã cài tranh bị Thiên Thạch cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Chỉ số

Vũ khí Thiên Thạch cấp cho 4

Nguim liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Chỉ số

Vũ khí Thiên Thạch cung cấp 5

Nguim liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Chỉ số

Vũ khí Thiên Thạch cấp 6

Nguim liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Chỉ số

Vũ khí Thiên Thạch cung cấp 7

Nguyên liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Chỉ số

Vũ khí Thiên Thạch cung cấp 8

Ngulặng liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinh Linc Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Chỉ số

Vũ khí Thiên Thạch cấp 9

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Chỉ số

Vũ khí Thiên Thạch cấp 10

Ngulặng liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Chỉ số

Vũ khí Thiên Thạch cấp 11

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tdiệt Nộ-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Chỉ số

Vũ khí Thiên Thạch cấp cho 12

Nguim liệu

-Vũ khí Tbỏ Nộ-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng