bỉ·đểu·dung tục·nhau nhảu·quần chúng·thô bỉ·thông thường·thông tục·thường xuyên dân·tục tĩu·tục tằn·khiếm nhã·thiếu thốn tế nhị·trung bình thường
Some of them scorned the inconsistencies with the decorum of the genre and condemned the mixture of the underground death/black metal soundtraông xã & explicitly vulgar language not necessarily suited to lớn the dark fantasy/medieval entourage.

Bạn đang xem: Vulgar là gì


Một số thì tỏ ra coi thường mâu thuẫn với sự đứng đắn của thể loại này cùng lên án sự pha tạp của soundtraông chồng hình dạng blaông xã metal/underground death và sản phẩm công nghệ ngôn từ thô tục một phương pháp rõ ràng ko thực thụ cân xứng cùng với đám tùy tùng thời Trung Cổ/đậm chất kỳ ảo khuất tất.
In the preface to his New Testament, Erasmus wrote: “I vehemently dissent from those who would not have sầu private persons read the Holy Scriptures nor have sầu them translated into the vulgar tongues.”
Trong lời mở màn của bản Tân ước, Erasmus viết: “Tôi kịch liệt làm phản đối hầu hết ai không thích dân hay phát âm Kinch Thánh, hoặc không muốn được dịch ra ngôn từ thông dụng”.
As I started paying closer attention lớn the lyrics, I realized that the things it said, though not vulgar, were suggestive & crude.
Lúc bắt đầu chú ý kỹ rộng đến lời bài xích hát, tôi nhận biết rằng phần đa lời đó, tuy vậy không thô tục, tuy nhiên gợi dục và sinh sống sượng.
A contemporary historian noted: “He foretold the Emperor’s fall in commonplace, vulgar language, saying, ‘I raised you up, you imbecile; but I’ll break you.’”
Một sử gia tiên tiến ghi: “Ông báo trước sự sụp đổ của Hoàng Đế bằng ngôn ngữ bình dân, thô lỗ, nói: ‘Ta đã gửi kẻ dại dột ngốc nlỗi ngươi lên; cơ mà ta đang hạ ngươi’ ”.
Decide now that you will never cheat; that your language will be pure; that as long as you live sầu, vulgar words or jokes will never come from your lips.
Hãy ra quyết định tự hiện nay rằng các em sẽ không lúc nào gian lận; rằng lời lẽ các em vẫn vào sạch; rằng trong suốt đời các em, phần đa khẩu ca hoặc các câu nói đùa thô bỉ sẽ không còn bao giờ thốt ra trường đoản cú miệng của những em.
Like all Italian dialects in the Romance language family, Venetian is descended from Vulgar Latin & influenced by the Italian language.
Giống nlỗi toàn bộ những phân nhánh của group ngôn từ Roman, tiếng Venetia là hậu duệ của giờ Vulgar Latin và chịu đựng tác động vày giờ Ý.
Trong giờ Latinch bình dân và giữa những ngôn ngữ Rôman thì các âm song ⟨ae au oe⟩ hoà vào ⟨e ō ē⟩.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cơ Bản Về Alpaca Là Gì ? Hiểu Rõ Về Alpaca Finance Trong 5 Phút


The larvae feed on nettle, Ballota, mint, Origanum vulgare, thyme, Myrica gale, goldenrod và Vicia sepium. waarneming.nl (in Dutch)
Ấu trùng ăn uống Nettle, Ballota, Mint, Origanum vulgare, Thyme, Myrica gale, Goldenrod và Vicia sepium. waarneming.nl (giờ Hà Lan)
In cases when none of those were available, they sometimes used one of the few mon which were seen as "vulgar", or invented or adapted whatever tháng they wished, passing it on khổng lồ their descendants.
Trong ngôi trường vừa lòng họ không áp theo bất kì ai nói bên trên, đôi lúc bọn họ thực hiện một trong số không nhiều các mon bị xem như là "thô tục", hoặc sáng chế ra hay rộp theo bất kể tháng như thế nào chúng ta ước muốn, cùng sự chuyển tiếp giữa nó đến con con cháu của mình.
Content that is made to appear appropriate for a family audience but contains adult themes, including sex, violence, vulgarity, or other depictions of children or popular children’s characters, that are unsuitable for a general audience
Nội dung có vẻ như cân xứng cho một đối tượng người dùng mái ấm gia đình nhưng mà lại đựng các chủ thể bạn bự, bao gồm dục tình, hành động bạo lực, hành động tục tĩu hoặc những nội dung biểu đạt khác về trẻ nhỏ hoặc nhân đồ khét tiếng của trẻ nhỏ nhưng mà không cân xứng với đối tượng người dùng chung
(Titus 1:7, 8) Actually, all who are led by holy spirit can exercise self-control và can thus avoid immorality, vulgar speech, or anything else that could result in Jehovah’s disapproval.
(Tkhông nhiều 1:7, 8) Trên thực tế, toàn bộ những người dân được thánh linc gợi ý hầu hết rất có thể biểu thị tính trường đoản cú công ty, nhờ vắt tránh được sự vô luân, nạp năng lượng nói thô tục tốt bất kể điều gì không giống có thể khiến cho Đức Giê-hô-va bi đát lòng.
The iki/tsu sensibility resists being construed within the context of overly specific rules about what could be considered as vulgar or uncouth.
Cảm thức iki/tsu chống lại sự bị so sánh trong bối cảnh của những quy tắc vượt ví dụ về những gì có thể được coi là thô tục hoặc thô kệch.
During this expansion, Franks migrating to the south eventually adopted the Vulgar Latin of the local population.
Trong cuộc bành trướng này, nhóm bạn Frank thiên cư về phía nam giới sau cuối đón nhận tiếng Latinh thông tục của cư dân địa pmùi hương.
A. vulgare is not generally considered edible because of its tough texture, but some historical literature says it used to be consumed in France & Italy.
A. vulgare nói tầm thường ko được coi là nạp năng lượng được vì chưng cấu tạo cứng ngắc của chính nó, tuy thế một số văn uống học lịch sử cho thấy nó được áp dụng sinh sống Pháp cùng Ý.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M