Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Wealth là gì

*
*
*

wealth
*

wealth /welθ/ danh từ sự phong phú, sự giàu sanga man of wealth: tín đồ giàu cóto lớn achieve sầu wealth: làm cho giàu đặc thù có rất nhiều, sự phong phúa painting with a wealth of details: một bức hoạ đa dạng về chi tiết của cảithe wealth of the oceans: của nả của cái đại dương (từ cổ,nghĩa cổ) sự thịnh vượng; hạnh phúc
Lĩnh vực: xây dựngsự giàu cócủa cảiaccumulated wealth: của cải tích lũymarginal utility of wealth: hiệu dụng của cải biên tếmaterial wealth: của cải đồ vật chấtnational wealth: của nả quốc giasocial wealth: của nả thôn hộiultimate wealth owners: fan mua của cải sau cùngwealth distribution: phân phối hận của cảiwealth of society: của cải thôn hộiwealth tax: thuế của cảisự nhiều cósự sung túctài sảnbusiness wealth: gia sản xí nghiệpnational wealth: gia tài quốc gianational wealth statement: report gia tài quốc giawealth effect: quý giá gia sản cá nhân biến đổi vị dịch chuyển về giáwealth tax: thuế tài sảnexternality of wealthhình thức giàu cósocial wealthsản nghiệp làng hộiwealth of oceansdownload nguim biển
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

wealth

Từ điển Collocation

wealth noun

1 money, property, etc.

ADJ. considerable, enormous, great, untold, vast | growing, increasing | economic, financial, material, mineral, natural The country"s strong economy was built on its mineral wealth. The region possesses a vast natural wealth, particularly of timber. | national, personal, private

VERB + WEALTH have sầu, possess | accumulate, acquire, inherit | thua kém He lost his wealth through poor investment. | create

PHRASES a distribution/redistribution of wealth a redistribution of wealth through taxation

2 a wealth of: a lot of

ADJ. enormous, whole

VERB + WEALTH have sầu Switzerland has an enormous wealth of beautiful old buildings.

PREPhường. of … ~ She is a woman of untold wealth.

Từ điển WordNet


Xem thêm: Liên Quân Mobile: Hướng Dẫn Chơi Airi, Ahri Mùa 11

n.

the quality of profuse abundance

she has a wealth of talent

property that has economic utility: a monetary value or an exchange value

Investopedia Financial Terms


Wealth
A measure of the value of all of the assets of worthowned by a person, community, company or country. Wealth is the found bytaking the totalmarket value of all the physical & intangible assets ofthe entity & then subtracting all debts.
Investopedia Says:
Essentially, wealth is the accumulation of resources. People are said khổng lồ be wealthy when they are able to accumulate many valuable resources or goods. Wealth is expressed in a variety of ways. For individuals, net worth is the most comtháng expression of wealth, while countries measure by gross domestic hàng hóa (GDP) or GDP per capita.
Related Terms:
Gross Domestic Product - GDPHigh Net Worth Individual - HNWINet WorthThe Wealth EffectWealth Added Index - WAIWealth Management

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: abundance affluence assets fortune opulence prosperity riches treasureant.: poverty

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu