Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự man-city.net.

Bạn đang xem: Welp là gì

Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tín.

Xem thêm: Cuộc Sống Của Diễn Viên Hiền Mai Sinh Năm Bao Nhiêu Ký Ức Một Thời


The occasions of sampling included 6 & 3 days before the whelping, 1 day after whelping, và 1, 3, 7 và 14 weeks after whelping.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu hiện ý kiến của những chỉnh sửa viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press hay của các bên cấp phép.
A she-bear robbed of her whelps is as nothing compared to the chairman of a finance committee whose surplus has been removed from hyên by somebody else"s precept.
Those of us who have looked after animals for a large part of our lives know that keeping animals involves a great commitment, particularly when animals are whelping.
Old females usually whelp in the den of their previous litter, while younger females typically den near their birthplace.
The she-wolf was twenty-six inches at the shoulder & showed signs of having recently nursed whelps.
In course of time the whelp became a full-grown dragon which had a brood of young dragons hidden away in a corn staông xã at the foot of the mountain.
The whelps of the (11) fox laughs at wise men, và the poor woman has mixed myrhh, và the priestess (12) lớn the one who wears a girdle of threads.
*

*

*

*

Thêm tính năng hữu dụng của man-city.net man-city.net vào trang mạng của bạn áp dụng app khung search kiếm miễn chi phí của Cửa Hàng chúng tôi.
Tìm kiếm vận dụng từ bỏ điển của công ty chúng tôi tức thì lúc này và chắc chắn là rằng bạn ko bao giờ trôi mất xuất phát từ một đợt nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập man-city.net English man-city.net University Press Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications