If you whine, especially as a child, you complain or express disappointment or unhappiness repeatedly:

Bạn đang xem: Whine là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự man-city.net.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.


*

khổng lồ accept that you will reduce your demands or change your opinion in order lớn reach an agreement with someone

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm: Cách Chơi Ad Vừa Đi Vừa Bắn, Cách Hit And Run Và Cài Đặt Phím Của Hàn

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message