* danh từ- sự win cuộc=our team has had three wins this season+ mùa này nhóm Shop chúng tôi đang chiến thắng ba trận* nước ngoài hễ từ bỏ won- chiếm phần, chiếm, nhận được, nhận thấy, tìm kiếm được, bao gồm được=to lớn win a prize+ chiếm giải=to lớn win money+ kiếm được tiền=khổng lồ win one"s bread+ làm ăn sinch sống=khổng lồ win glory+ đạt được vinc quang- chiến thắng cuộc; thắng=lớn win a race+ win cuộc đua=lớn win a battle+ win trận=lớn win the war+ chiến thắng=lớn win the day; to lớn win the field+ thắng- hàng phục, toắt con thủ, lôi kéo=to lớn win all hearts+ hàng phục lấy được lòng mọi người=khổng lồ win someone"s confidence+ tma lanh thủ được lòng tin cậy của ai- đạt đến, đến=to win the summit+ đạt tới đỉnh=to win the shore+ cho tới bờ, cập bến* nội động từ- win cuộc, chiến hạ trận=which side won?+ bên nào thắng?=to lớn win hands down+ chiến hạ dễ dàng dàng- (+ upon) ngày càng lôi kéo; tngày tiết phục được= Marxism-Leninism is winning upon millions of people+ nhà nghĩa Mác Lê-nin càng ngày càng thu hút được hàng nghìn người!to lớn win back- rước lại, chỉ chiếm lại!to win out- (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) thắng cuộc, win trận!khổng lồ win over- thu hút về!lớn win through- hạn chế, thắng lợi (nặng nề khăn)

Bạn đang xem: Win over là gì

Probably related with:
English Vietnamese

Xem thêm: Hot Girl Salim Sinh Năm Bao Nhiêu, #1 Quỳnh Anh Shyn Là Ai

won
ai ; anh hứa hẹn vấn đề này đã ; anh se ; anh ; báo ; bắn ; cha ; chi ; bỏ ra ̣ ; thành công giải ; thắng lợi ; mang lại ; chuyển về ; đưa ; chuyện ; bọn chúng vẫn ; chúng tôi đã ; chúng ; chạm ; chẳng ; chết ; chỉ từ ; chỉ mong mỏi ; chỉ win ; chỉ ; Chịu ; cu ̃ ; các vị ; những ; còn ; cũng chẳng ; cũng trở nên ; cũng win ; cũng ; của hartmann cũng ; cứng ; dành riêng giải ; dành riêng ; dành được giải ; dành được ; dám ; dẹp cthị xã ; dẹp chuyện kia ; em sẽ ; em ; giành thắng lợi ; giành giải nhất ; giành đơ ; giành thành công ; giành ; giành được ; giải phóng vẫn ; gì đâu ; gì sẽ ; hartmann cũng ; hoàn ; hứa đã ; hứa hẹn ; i se ; ko chiến thắng ; chẳng thể ; ko ; chẳng đâu vào đâu ; ko ; liệu ; luôn chiến hạ ; luôn ; làm vậy ; làm cho ; lâu ; cơ hội ; lập được ; lừa nữa ; ý muốn là đang ; muô ; muô ́ ; mong mỏi giết ; hy vọng ; new ; n se ̃ ; nghe ; nghi ngại ; nghĩ sẽ ; ngờ ; nhìn ; nhất ; khăng khăng vẫn ; nhất mực ; dìm ; nhận được ; làm sao chiến thắng ; này sẽ ; này ; nói ; cầm được ; nữa cũng ; nữa ; bắt buộc ; phú đã ; phú ; qua ; ra ko ; rô ; rồi ko ; rồi sẽ ; rồi ; s ; s ½ ; sao ; se ; se ̃ ; sáng sủa ; sê ; sắp tới ; sẽ mang đến ; sẽ còn ; đang giết ; sẽ không còn ; vẫn ngoài ; đã mãi ; vẫn nghe ; đã vẫn ; đang sống sót ; đã chiến thắng ; vẫn ; ta ; tao đang ; thảm bại ; chiến bại đâu ; thành công rồi ; thê ; thì cũng ; thì không ; thì ; thă ; thăm ; win bài xích ; thắng cuộc ; chiến thắng giải ; chiến thắng ko ; thắng lợi ; thắng rồi ; chiến thắng rồi đó ; thắng tiền ; chiến hạ trò ; win ; thắng đâu ; thắng được ; chiến thắng ” ; thề ; thể chống ; thể chiến thắng ; thể ; thị trấn ; ti ; tin ; trúng ; trước ; tốt ; tôi đã ; tôi đang chiến thắng ; tỉnh giấc ; khước từ ; vô ; vẫn đang ; vẫn chiến hạ ; vẫn ; vậy cha ; vậy ; vị đã ; vị ; y se ̃ ; ½ ; ô ; đã thắng nhưng ; sẽ chiến hạ ; đang ; điên ; chiếm giải ; chiếm ; đoạt được ; đâu ; đã chiếm được ; vẫn thành công ; đang chiến ; đang giành thành công ; đã giành ; đã giành được giải ; đang giành được ; vẫn lập ; sẽ chiến hạ ; đang trúng ; đã ; sẽ chiếm ; đã được ; này sẽ ; đó ; chuyển ; được miễn ; được trao ; được ; được đâu ; đạt ; có được ; để cho ; nhằm ; định đang ; định ; định đoạt ; đồng ; ước vẫn ; ̀ i se ; ̀ se ̃ ; ̀ y se ̃ ; ́ muô ; ́ muô ́ ; ́ n se ̃ ; ́ se ; ́ se ̃ ; ́ y se ̃ ; ̃ thă ; ̃ thă ́ ng ; ̃ thă ́ ; ̃ wilson ; ̃ ; ổn định ; nghỉ ngơi ;
anh hứa điều đó đã ; anh se ; anh ; báo ; bố ; đưa ra ; bỏ ra ̣ ; thành công giải ; thắng lợi ; cho ; gửi về ; gửi ; cthị trấn ; chúng vẫn ; Cửa Hàng chúng tôi vẫn ; chúng ; va ; bị tiêu diệt ; chỉ từ ; chỉ ước ao ; chỉ chiến thắng ; chỉ ; chịu đựng ; cu ̃ ; các vị ; những ; còn ; cũng chẳng ; cũng trở nên ; cũng chiến hạ ; cũng ; chống ; của hartmann cũng ; cứng ; d ; does ; dành giải ; dành ; dành được giải ; có được ; dám ; dùng ; dẹp cthị trấn ; dẹp cthị trấn đó ; em vẫn ; em ; giành thành công ; giành giải nhất ; giành giật ; giành thắng lợi ; giành ; giành được ; giê ; giải pđợi vẫn ; gì vẫn ; hartmann cũng ; hoàn ; hẹn sẽ ; hẹn ; i se ; ko chiến hạ ; ko ; ko ; la ; liệu ; luôn luôn chiến thắng ; làm cho vậy ; làm cho ; lâu ; lúc ; lập được ; lừa nữa ; ước ao là đã ; hy vọng giết ; ao ước ; new ; n se ̃ ; nghe ; nghi vấn ; nghĩ về đang ; ngô ; ngờ ; quan sát ; nhất ; cố định sẽ ; nhất thiết ; thừa nhận ; nhận được ; làm sao chiến hạ ; này đang ; này ; rứa được ; bắt buộc ; prúc đã ; phú ; rô ; rồi không ; rồi đang ; rồi ; rủa ; s ; s ½ ; sao ; se ; se ̃ ; sê ; sắp ; vẫn mang lại ; vẫn còn ; đang giành ; đang làm thịt ; sẽ không ; sẽ khỏi ; sẽ mập ; sẽ mãi ; đã nghe ; vẫn đang ; vẫn tồn tại ; vẫn chiến hạ ; vẫn ; ta ; tao vẫn ; theo được ; thi ; thua trận ; lose đâu ; thành công xuất sắc rồi ; thê ; thì cũng ; thì ko ; thì ; thă ; chiến hạ bài xích ; chiến hạ cuộc ; chiến hạ giải ; thắng không ; thắng lợi ; thắng rồi ; thắng rồi kia ; chiến thắng chi phí ; win trò ; chiến thắng ; win đâu ; chiến hạ được ; chiến hạ ” ; thề ; thể chống ; thể chiến hạ ; thể ; tin ; trúng ; trước ; hay ; tôi đã ; tôi sẽ thắng ; thức giấc ; phủ nhận ; vô ; vnạp năng lượng ; vẫn đã ; vẫn thắng ; vẫn ; vậy ; vị vẫn ; vị ; y se ̃ ; ½ ; vẫn chiến thắng mà ; vẫn chiến hạ ; sẽ ; điên ; đoạt giải ; đoạt ; giành được ; đâu ; sẽ sở hữu được ; đã thành công ; đã chiến ; đang giành thắng lợi ; vẫn giành ; đang giành được giải ; vẫn giành được ; đã lập ; đã win ; sẽ trúng ; đã ; đang chiếm ; đã làm được ; đã chiếm lĩnh ; kia ; đưa ; được miễn ; được trao ; được ; đạt ; đạt được ; định đang ; định ; định đoạt ; đồng ; ước đang ; ̀ giê ; ̀ i se ; ̀ se ̃ ; ̀ y se ̃ ; ́ n se ̃ ; ́ se ; ́ se ̃ ; ́ y se ̃ ; ̃ thă ; ̃ thă ́ ng ; ̃ thă ́ ; ̃ wilson ; ̃ ; sinh hoạt ;

Bài viết liên quan