Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Wiring là gì

*
*
*

wiring
*

wiring /"wai ri / danh từ (rađiô) sự đính thêm ráp (kỹ thuật) sự chằng lưới sắt (điện học) sự đặt con đường dây; khối hệ thống dây điện
tiến công điệndây dẫnelectric wiring: sự đặt dây dẫnelectric wiring: sự đi dây dẫnopen wiring: dây dẫn điện hởopen wiring: dây dẫn ngoàivertical electrical wiring: ống dây dẫn đứngwiring harness: chùm dây dẫn năng lượng điện (riêng biệt cho 1 thiết bị)wiring harness: cỗ dây dẫn (ở tàu vũ trụ)wiring harness: cỗ dây dẫn điệndây nốinối dâyLWC (loop wiring concentrator): bộ triệu tập nối dây mạch vòngelectric wiring: sự nối dây điệnelectrical wiring: sự nối dây điệnloop wiring concentrator (LWC): cỗ tập trung nối dây mạch vòngprinted wiring: sự nối dây mạch inschematic wiring diagram: sơ đồ dùng nối dâywiring board: bảng nối dâywiring board: tnóng nối dâywiring diagram: sơ vật nối dâywiring system: khối hệ thống nối dâymắc dâyelectric wiring: sự mắc dâyelectrical wiring: sự mắc dây điệnenclosed wiring system: khối hệ thống mắc dây kínlow voltage wiring: mắc dây hạ thếopen wiring: sự mắc dây lộ thiênwiring diagram: lượng đồ dùng mắc dâywiring diagram: sơ vật mắc dâywiring enclosure: sự mắc dây kínwiring schema: sơ vật mắc dâysự dẫnsự đấu dâybox wiring: sự đấu dây vào hộpelectric wiring: sự đấu dây điệncâu hỏi mắc dây điệnLĩnh vực: y họcbuộc vòngcircum ferantial wiring: buộc vòng quanh hàmLĩnh vực: điệnbiện pháp bắt dâygiải pháp đi dâyLĩnh vực: điện lạnhsự đặt dây dẫnsự đấu dây điệnsự đi dây dẫnsự mắc dâyelectrical wiring: sự mắc dây điệnopen wiring: sự mắc dây lộ thiênwiring enclosure: sự mắc dây kínLĩnh vực: xây dựngsự đặt con đường dây (điện)sự đi dâyelectric wiring: sự đi dây điệnelectric wiring: sự đi dây dẫnelectrical wiring: sự đi dây điệnflush wiring: sự đi dây phẳngindoor wiring: sự đi dây mặt tronginternal wiring: sự đi dây bên trongPCB (printed wiring board)bảng mạch nối vẫn inbroadcasting wiring receptacletrạm truyền thanhburied wiringdây đặt kínburied wiringsự đặt dây kínconcealed electrical wiringdây năng lượng điện ẩnconcealed electrical wiringdây điện kíncontrol panel wiringkéo dây bảng điều khiểnelectric wiringsơ đồ đấu điệnelectric wiringsơ vật dụng mạch điệnelectric wiringsự đặt (đường) dây điệnelectric wiringsự đấu dâyelectrical wiringcách mắc điệnelectrical wiringsơ đồ đấu điệnelectrical wiringsơ thứ mạch điệnenclosed wiring systemhệ thống đặt mặt đường dây kínexplosion proof wiringdây năng lượng điện chống nổ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): wire, wireless, wiring, wire, wiry


*

*

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Người Mẫu Nhan Phúc Vinh

*

wiring

Từ điển Collocation

wiring noun

ADJ. electric/electrical | dangerous, faulty, loose | mains | house

VERB + WIRING renew, replace The existing wiring will have lớn be replaced. | take out They took out the old wiring. | disconnect | check (over), have sầu a look at We"d better get an electrician to lớn kiểm tra the wiring before we start decorating. | conceal The wiring was concealed behind a false panel.

WIRING + NOUN diagram | system

Từ điển WordNet


n.

a circuit of wires for the distribution of electricitythe work of installing the wires for an electrical system or device

n.

ligament made of metal và used to fasten things or make cages or fences etcthe finishing line on a racetrack

v.

provide with electrical circuits

wire the addition to lớn the house

fasten with wire

The columns were wired lớn the beams for support

string on a wire

wire beads


English Synonym and Antonym Dictionary

wires|wired|wiringsyn.: bind cable electrify fasten telegraph tie