Over the centuries many wise men & women—through xúc tích và ngắn gọn, reason, scientific inquiry, &, yes, through inspiration—have sầu discovered truth.

Bạn đang xem: Wisely là gì


Qua các cụ kỷ, nhiều người nam giới cùng fan phái nữ khôn ngoan---qua tính hợp lý, lý luận, bài toán tìm hiểu bằng kỹ thuật, với vâng, cả sự soi dẫn nữa---vẫn tò mò ra lẽ thiệt.
The May 1990 Our Kingdom Ministry article “Use Our Literature Wisely” stated: “In some cases, the subject of donations for our worldwide work may be awkward khổng lồ discuss.”
Thánh chức Nước Ttránh mon 5 năm 1990 có ghi trong bài “Khéo dùng sách báo nhưng mà chúng ta có”: “Trong vài ngôi trường đúng theo, chắc rằng họ thấy nặng nề lòng bàn đến sự man-city.netệc xin bạn ta khuyến mãi ngay tiền nhằm yểm trợ công man-city.netệc rao giảng mọi nạm giới”.
The apostles were not cowards, but when they learned of a plot lớn stone them, they wisely left lớn preach in Lycaonia, a region of Asia Minor in southern Galatia.
Các sứ vật dụng ko hèn mạt, cơ mà khi biết được người ta thủ đoạn ném nhẹm đá, chúng ta khôn ngoan rời chỗ kia mang đến rao giảng trên Ly-cao-ni, một vùng của Tiểu Á ngơi nghỉ phía phái nam tỉnh giấc Ga-la-ti.
“The way of the foolish one is right in his own eyes,” says the king of Israel, “but the one listening to counsel is wise.” —Proverbs 12:15.
“Đường-lối của kẻ ngu-muội vốn ngay-thẳng theo mắt nó”, vị vua nước Y-sơ-ra-ên nói, “còn fan khôn-ngoan nghe lời khuyên-dạy”.—Châm-ngôn 12:15.
Trong từng trường đúng theo, chúng ta vẫn nhận biết phương pháp Kinch Thánh có thể giúp mình đưa ra quyết định khôn ngoan.
The Bible does not say whether this involved angelic assistance, meteorite showers that were interpreted ominously by Sisera’s wise men, or perhaps astrological predictions for Sisera that proved false.
Kinc Thánh không phân tích điều này tất cả tương tác tới man-city.netệc hỗ trợ của thiên sứ đọng, mưa thiên thạch mà những thuật sĩ của Si-sê-ra cho là điềm gsinh sống, hoặc hầu như lời tiên đoán không đúng dựa trên chiêm tinh.
Wise counselors often “salt” their words with illustrations, since these can emphasize the seriousness of a matter or can help the recipient of counsel to reason và to lớn man-city.netew a problem in a new light.
Những fan lí giải khôn ngoan thường xuyên “nêm thêm muối” vào khẩu ca của mình bằng cách dùng ví dụ, vì chưng lời ví dụ nhấn mạnh vấn đề trung bình đặc trưng của vụ man-city.netệc hoặc hoàn toàn có thể góp bạn nghe giải thích và chú ý vấn đề bên dưới một chi tiết new.

Xem thêm:


So it is wise to lớn be cautious when it comes to lớn treatments that feature stunning claims but that are promoted merely with hearsay testimonials.
Thế đề xuất điều khôn ngoan là hãy chình họa giác cùng với các phương thức điều trị được cho rằng đang chữa trị khỏi dịch một biện pháp kỳ diệu tuy vậy chẳng qua chỉ dựa trên phần đa lời đồn thổi cùng nhận xét vô căn cứ.
The Bible reminds us: “There exists the one speaking thoughtlessly as with the stabs of a sword, but the tongue of the wise ones is a healing.”
Kinc Thánh nói bọn chúng ta: “Lời vô giới hạn đâm-xoi khác làm sao gươm; mà lại lưỡi người khôn-ngoan vốn là dung dịch hay”.
22 All these man-city.netman-city.netd descriptions lead us khổng lồ one conclusion —nothing can prsự kiện the all-powerful, all-wise, & incomparable Jehovah from fulfilling his promise.
22 Tất cả gần như lời mô tả sống động này gửi bọn họ cho một kết luận—ko gì hoàn toàn có thể ngnạp năng lượng cản Đức Giê-hô-va toàn năng, vô cùng khôn ngoan và vô song, triển khai lời hứa hẹn của Ngài.
Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn khuyên: “Người chí lý thì lưỡng lự từng bước” (Châm-ngôn 14:15, GKPV).
(Jeremiah 10:23) Indeed, there is no teacher, no expert, no counselor better equipped lớn teach us the truth & lớn make us wise & happy.
(Giê-rê-ngươi 10:23) Quả thật, không tồn tại fan thầy, chuyên gia hoặc thay vấn như thế nào gồm đủ điều kiện hơn để dạy dỗ họ lẽ thật bên cạnh đó giúp chúng ta trsống bắt buộc khôn ngoan với hạnh phúc.
Không nhỏng Áp-sa-lôm, bạn đầy tham vọng, Bát-xi-lai đó đã khôn ngoan biểu hiện tính nhã nhặn.—Châm-ngôn 11:2.
Humility enabled Jesus’ “unlettered và ordinary” disciples khổng lồ grasp và apply spiritual truths that escaped those who were “wise & intellectual” but only “in a fleshly way.”
Sự khiêm nhịn nhường đã hỗ trợ những đệ tử “dốt-nát ko học” của Chúa Giê-su có thể đọc cùng áp dụng đều lẽ thật thiêng liêng trong những lúc rất nhiều kẻ ‘khôn-ngoan, sáng dạ’, nhưng lại chỉ “theo xác-thịt”, thì cấp thiết hiểu được.
They may think that they have made a wise decision, reasoning that it will prsự kiện them from rushing inkhổng lồ an unwise marriage.
Họ hoàn toàn có thể nghĩ rằng đó là đưa ra quyết định khôn ngoan, giải thích rằng làm cho ráng sẽ giúp bọn họ tách xả thân một cuộc hôn nhân thiếu thốn chí lý.