the V-shaped bone between the nechồng & breast of a cooked bird that traditionally is removed from the bird và pulled apart by two people, allowing the one who gets the longer piece to make a secret wish
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú man-city.net.

Bạn đang xem: Wishbone là gì

Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tín.

Xem thêm: Cuộc Sống Nuôi 6 Con Chồng Của Một Danh Ca Giao Linh Sinh Năm Bao Nhiêu ?


Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện cách nhìn của những biên tập viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press xuất xắc của các bên trao giấy phép.
There have been cases of vehicle suspension units collapsing because giả wishbones supplied through what seemed to lớn be a legitimate source then turned out to lớn be counterfeit.
The strategic opposite of the wishbone is the spread offense, developed by professional và college coaches throughout the 1960s & 1970s.
Areas of the skeleton with important similarities include the neông chồng, pubis, wrist (semi-lunate carpal), arm & pectoral girdle, furcula (wishbone), và breast bone.
Putting the front và rear pivots of the wishbones so far apart meant that the radius arms could be (và were) eliminated.
It did not incorporate the curved wishbone booms of the modern windsurfer, but rather a straight boom that became curved in use.
The suspension comprised double wishbones, coil springs, hydraulic shochồng absorbers, và anti-roll bars front và rear; four wheel disc brakes were also fitted.
The front suspension was changed to lớn a more conventional configuration with double wishbones, coil springs, telescopic shock absorbers, và an anti-roll bar.
*

*

*

*

Thêm công dụng hữu ích của man-city.net man-city.net vào trang mạng của doanh nghiệp thực hiện ứng dụng form tìm kiếm tìm miễn giá thành của Shop chúng tôi.

Xem thêm: Người Mẫu Diệp Bảo Ngọc Sinh Năm Bao Nhiêu, Người Mẫu Diệp Bảo Ngọc


Tìm kiếm vận dụng trường đoản cú điển của công ty chúng tôi ngay lập tức từ bây giờ với chắc hẳn rằng rằng các bạn ko bao giờ trôi mất xuất phát điểm từ 1 đợt nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications