Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Wit là gì

*
*
*

wit
*

wit /wit/ danh từ trí, trí sáng ý, trí tốt nhất, trí tuệ, trí khônnot lớn have sầu the wit(s) to: cảm thấy không được trí tối ưu đểat one"s wit"s end: không còn lý, hết phưng, hoàn toàn lừng khừng nghĩ về nuốm nàoout of one"s wits: điên, mất trí khôn; thần hồn nát thần tính, quá sợto lớn collect one"s wits: bình tâm lại, trấn tĩnh lạito keep (have) one"s wits about one: tinc mắt, sáng suốt; kịp thời (số nhiều) mưu kếto live sầu by one"s wits: sử dụng tài luân chuyển nhằm sinh sống, xoay xoả nhằm sinh sống từng bữa sự hóm hỉnh, sự dí dỏm người hóm hỉnh, fan dí dỏm cồn từ (tự cổ,nghĩa cổ) biếtto wit tức thị, tức là

*

*

Xem thêm: Cách đánh xóc đĩa online luôn thắng nhà cái

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

wit

Từ điển Collocation

wit noun

1 clever use of words

ADJ. great | quiông chồng, ready | acerbic, barbed, biting, caustic, dry, sarcastic, sardonic, scathing, sharp, wicked | gentle | dazzling, sparkling

VERB + WIT have sầu He had a dry wit.

PHRASES wit and wisdom a book full of the wit và wisdom of his 30 years in politics

2 intelligence

ADJ. native sầu She had khổng lồ use all her native wit to convince the police.

VERB + WIT have I hope he"s got the wit khổng lồ take the key with hyên.

PHRASES beyond the wit of man (= impossible) It should not be beyond the wit of man khổng lồ resolve sầu this dispute

3 wits: ability khổng lồ think quickly

VERB + WIT gather, recover She couldn"t seem lớn gather her wits & tell us what had happened. | blunt, dull Living alone in the country had dulled his wits. | sharpen

PHRASES a battle of wits The strike developed inlớn a battle of wits between management và workers. | have/keep your wits about you They vì tough interviews so you"ll need to lớn have your wits about you. | pit your wits against sb Celebrity teams pit their wits against each other in this lively quiz show.

Từ điển WordNet


n.


English Slang Dictionary

with

English Synonym và Antonym Dictionary

witssyn.: humor intelligence sense understandingant.: stupidity