Recalling the orgiảm giá khuyến mãi, Pablo said: “Without Jehovah’s help, I would not have sầu been able lớn withstand the pressure lớn break my integrity.”
Nhớ lại thách thức ấy, anh Pablo nói: “Nếu không tồn tại sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va thì tôi đang không thể giữ lại vững lòng kiên trung trước áp lực nặng nề đó”.

Bạn đang xem: Withstand là gì


4 Một số tín đồ nghĩ về tuổi cùng kinh nghiệm của mình tạo nên bọn họ có công dụng xuất sắc hơn để phản kháng lại cám dỗ.
Emphasis is placed on physical fitness so an officer will be able khổng lồ withstand the rigors of tactical operations.
Nhấn mạnh dạn được đặt vào thể dục thể chất để một sĩ quan đang rất có thể chịu đựng đựng được sự khắc nghiệt của các vận động giải pháp.
It weighed 30% less than a steel car và was said to be able to withstand blows ten times greater than could steel.
Nó khối lượng nhẹ hơn 30% so với xe cộ bằng Fe thnghiền, với được nói là rất có thể chống lại những lực tác động ảnh hưởng lớn hơn thép mười lần.
The four-story steel structure of the building was designed lớn be fire-resistant và to lớn withstand severe earthquakes & typhoons.
Chúng ta để giúp họ với đem khí giới kia để chúng ta có thể chống lại những tên lửa của kẻ nghịch thù không?
When have you been able to withstand temptation or trial because the foundation of your life was Jesus Christ?
khi như thế nào những em đang có thể chống lại cám dỗ hoặc thách thức vì chưng nền tang của cuộc sống thường ngày các em là Chúa Giê Su Ky Tô?
It is also said that those who are able lớn withstand the ever-increasing weight of the yukinko & last all the way through would acquire great physical strength.
Cũng bao gồm bạn nhắc rằng nếu như ai hoàn toàn có thể chịu đựng đựng được trọng lượng không chấm dứt tăng của yukinko và quá qua tổng thể thách thức thì sẽ có được được sức mạnh khác thường.
(Matthew 5:10-12; 10:22; Revelation 2:10) This calls for endurance —the ability lớn withstand adversity.
(Ma-thi-ơ 5:10-12; 10:22; Khải-huyền 2:10) Điều này yên cầu bắt buộc tất cả tính nhịn nhục—khả năng chịu đựng nghịch chình họa.

Xem thêm: Phím Tắt Mặc Định Sử Dụng Đổi Thế Của Khí Công Sư Là Phím Nào? ?


Brig. Gen. Thomas J. Jackson inspired his man-city.netrginia brigade lớn withstand a strong Union attaông chồng, & he received his famous nickname, "Stonewall" Jackson.
Chuẩn tướng Thomas J. Jackson khích lệ binh đoàn man-city.netrginia của bản thân trụ vững vàng trước cuộc tiến công khỏe khoắn của quân miền Bắc, với được đặt cho biệt danh danh tiếng "Stonewall" (bức tường đá) Jackson.
Circle any of the following areas in your life in which you would lượt thích lớn have more support or strength: school work, withstanding temptation, relationships with friends, leadership, work, relationships with family members, developing skills, talents, and abilities.
Khoanh tròn bất cứ nghành làm sao tiếp sau đây vào cuộc sống của các em mà những em mong mỏi được cung ứng cùng gồm sức khỏe những hơn: man-city.netệc học hành, câu hỏi kháng lại cám dỗ, quan hệ với đồng đội, kĩ năng chỉ huy, sự thao tác, mối quan hệ cùng với những người dân vào gia đình, phát huy năng lực, kĩ năng, và tài năng.
Pondering the events of that day reaffirms in my mind & heart that in order khổng lồ successfully withstand the tempests, earthquakes, and calamities of life, we must build upon a sure foundation.
man-city.netệc suy ngẫm về các sự khiếu nại của ngày hôm đó đã tái xác nhận trong tâm địa trí của tôi rằng nhằm thành công xuất sắc kháng lại đông đảo cơn lốc tố, rượu cồn đất và thiên tai của cuộc đời, chúng ta đề nghị xuất bản trên một nền móng bền vững.
Once thought lớn have sầu been able khổng lồ withstand any magnitude of foreseeable earthquake, the bridge was actually vulnerable to lớn complete structural failure (i.e., collapse) triggered by the failure of supports on the 320-foot (98 m) arch over Fort Point.
lúc nghĩ đến kĩ năng rất có thể đứng vững trước gần như trận rượu cồn đất được đoán trước, cây cầu hoàn trả rất có thể bị phá hủy về cấu trúc (nhỏng sụp đổ) bởi sự tàn phá của dàn Chịu đựng lực bên trên vòm cao 98 m bên trên Fort Point.
It is the deepest-liman-city.netng animal ever found, able lớn withstand heat và crushing pressure, and the first multicellular organism found at deep subsurface levels.

Xem thêm: Nghi Án Hương Giang Sinh Năm Mấy, Nghi Án Hương Giang Idol Khai Gian 4 Tuổi


Đây là "động vật hoang dã sống sâu nhất" từng được phạt hiện nay, hoàn toàn có thể chịu được nhiệt độ cùng áp suất đtrần nát, với là sinch vật nhiều bào thứ nhất được tra cứu thấy sinh hoạt những nấc sâu bên dưới bề mặt Trái Đất.