cỗ ; chuyến ; chúc mừng ; cám ơn ; cùng ; kỳ diệu ; diệu ; giỏi ; giỏi lắm ; tốt tuyê ; tốt ; hiền từ ; hoan hô ; hình tuyệt vời nhất ; hạnh ; không còn sẩy ; hết sức tuyệt vời và hoàn hảo nhất ; hết xảy ; không còn ý ; kì diệu ; nhắc tuyệt vời nhất ; vi diệu này ; vi diệu ; kỳ quái ; là vi diệu ; lâng lâng ; lă ; kỳ lạ kỳ ; lạ lùng ; kỳ lạ ; long lanh ; lợi sợ ; món ; một ; bắt đầu xuất xắc làm thế nào ; bắt đầu rất đẹp ; nhưng ; tuyệt nhất ; nó chuyển động ; khác người ; thừa hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; râ ́ t ; rõ ràng ; rất hay ; cực kỳ độc đáo ; rất tuyệt sao ; khôn cùng hoàn hảo nhất ; siêu hay ; tốt nhất có thể ; vô cùng ; rất đang ; cực kỳ được ; khôn xiết đẹp ; rồi ; sự xáo trộn tuyệt vời và hoàn hảo nhất ; sự tuyệt đối ; sự tuyệt vời và hoàn hảo nhất kia ; t phi thươ ; t sơn ́ t ; t ; thâ ̣ t tuyê ̣ t pha ; thâ ̣ t tuyê ̣ t ; thì thiệt hoàn hảo ; độc đáo rộng ; độc đáo ; thụ ; kỳ diệu ; thiệt tốt ; thiệt sự tuyệt vời nhất ; thiệt hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; thiệt tuyệt vời và hoàn hảo nhất đấy ; thiệt hay ; thật đẹp mắt ; tuyê ̣ t qua ; tuyê ̣ t qua ́ ; tuyê ̣ t vơ ; tuyê ̣ t ; tuyện vời ; xuất xắc diệu của ; xuất xắc diệu ; tuyệt rộng ; ấn tượng ; giỏi lắm ; tuyệt thừa ; tuyệt thiệt ; tuyệt cùng với ; tuyệt đối này ; hoàn hảo quá ; tuyệt vời nhất ; hoàn hảo đấy ; hay ; tốt đấy thất thoát ; tuyệt đấy ; tuyệt rất đẹp ; sơn ́ t ; tả thì tuyệt lắm ; giỏi lắm ; xuất sắc thừa ; tốt ; giỏi đấy ; tốt đẹp ; uy ; sung sướng ; vui ; vĩ ; vượt ; vậy mới tuyệt làm thế nào ; vỗ ; vời nhưng mà ; vời duy nhất ; vời ; vời ạ ; wow ; dễ thương ; điều tuyệt vời và hoàn hảo nhất ; điệu ; được rồi ; rất đẹp cả ; đẹp nhất thừa ; đẹp nhất thiệt ; đẹp ; ́ t ; ̣ t phi thươ ; ̣ t tuyê ̣ t ; ̣ t ;
báu ; cỗ ; chuyến ; chúc mừng ; cám ơn ; cùng ; kỳ diệu ; diệu ; xuất sắc ; hay lắm ; giỏi tuyê ; giỏi ; hiền lành ; tung hô ; hình hoàn hảo ; hạnh ; không còn sẩy ; rất là hoàn hảo ; không còn xảy ; hết ý ; thần hiệu ; đề cập tuyệt vời ; kỳ diệu này ; vi diệu ; kỳ cục ; là kỳ lạ ; lâng lâng ; lă ; kỳ lạ kỳ ; quái lạ ; lạ ; lộng lẫy ; lợi sợ ; muồn ; món ; một ; mới tuyệt làm thế nào ; bắt đầu rất đẹp ; ngon ; tuy thế ; nó hoạt động ; khác thường ; quá tuyệt đối hoàn hảo ; râ ́ t ; ví dụ ; rất hay ; hết sức độc đáo ; khôn xiết tuyệt sao ; cực kỳ hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; rất hay ; rất tốt ; vô cùng ; cực kỳ đã ; siêu được ; cực kỳ đẹp mắt ; rồi ; sự pha trộn tuyệt vời ; sự tuyệt vời nhất ; sự hoàn hảo đó ; t ky ̀ diê ̣ ; t phi thươ ; t tô ́ t ; t ; thì thiệt tuyệt đối ; thú vui hơn ; thú vui ; trúc ; ảo diệu ; thật sự hoàn hảo nhất ; thiệt tuyệt đối hoàn hảo ; thật tuyệt vời và hoàn hảo nhất đấy ; thiệt tuyệt ; thật đẹp ; tuyê ̣ t qua ; tuyê ̣ t qua ́ ; tuyê ̣ t vơ ; tuyê ̣ t ; tuyện vời ; tuyệt diệu của ; tốt diệu ; giỏi rộng ; ấn tượng ; tuyệt lắm ; xuất xắc vượt ; xuất xắc thiệt ; tuyệt với ; tuyệt đối này ; tuyệt vời nhất vượt ; tuyệt vời nhất ; hoàn hảo nhất đấy ; tốt ; giỏi đấy rò rỉ ; xuất xắc đấy ; hay đẹp nhất ; đánh ́ t ; tả thì tuyệt lắm ; giỏi lắm ; xuất sắc vượt ; giỏi ; giỏi đấy ; uy ; vui ; vâ ̣ ; vĩ ; quá ; vậy mới hay làm sao ; vỗ ; vời mà ; vời tốt nhất ; vời ; vời ạ ; wow ; xinh đẹp ; điều tuyệt vời ; điệu ; được rồi ; đẹp nhất cả ; rất đẹp quá ; đẹp thiệt ; đẹp mắt ; đời ; ́ t ; ̣ t phi thươ ; ̣ t tuyê ̣ t ; ̣ t ;
wonderful; fantastic; grand; howling; marvellous; marvelous; rattling; terrific; tremendous; wondrous