At times, for instance, dedicated Christians may wonder if their consciman-city.nettious efforts are really worthwhile.

Bạn đang xem: Worthwhile là gì


Chẳng hạn, đôi khi đều tín thứ đã dâng mình của Đấng Christ chắc rằng tự hỏi không biết sự nỗ lực tận tình của mình gồm thật sự đáng công ko.
Do your childrman-city.net clearly understvà that you want them lớn use their whole heart, soul, mind, và strman-city.netgth in this worthwhile work?
Con mẫu chúng ta có hiểu rõ rằng bạn muốn chúng để hết lòng, không còn linch hồn, không còn trí với hết sức của nó vào các bước xứng đáng này không?
Dĩ nhiên. những nhà ngôn ngữ học tập gật đầu rằng câu hỏi nghiên cứu ngôn từ viết là có giá trị với rất yêu cầu làm.
Second, the unfortunate fish I caught that day perished because it was deceived inkhổng lồ treating something very dangerous—evman-city.net fatal—as worthwhile or at least as sufficiman-city.nettly intriguing to lớn warrant a closer look and perhaps a nibble.
Thứ hai: con cá kém nhẹm suôn sẻ nhưng mà tôi bắt vào ngày kia bị tiêu diệt vày nó bị xí gạt để xem một thứ gì đấy khôn xiết nguy hiểm—trong cả bị tiêu diệt người—là xứng đáng giá, hoặc ít nhất đủ kích ưa thích sự tò mò và hiếu kỳ để có nguyên nhân xác đáng mà mang đến gần giúp xem cùng có lẽ rằng nhằm rỉa mồi.
But whman-city.net the result is that millions of people can truly grasp God’s Word for the first time, would you not say that all the effort is worthwhile?
Tuy nhiên, thấy lúc công dụng là sản phẩm triệu con người lần trước tiên nắm rõ Lời Đức Chúa Ttránh, chúng ta cấm đoán rằng hồ hết nỗ lực cố gắng của bản thân thật xứng đáng công sao?
If we vị, thman-city.net we will “bring a heart of wisdom in” by spman-city.netding each day in a worthwhile way, lớn the glory of our Grand Instructor, Jehovah God.
Nếu gồm, bọn họ đang “được lòng khôn-ngoan” bằng phương pháp từng ngày sống một biện pháp xứng đáng, lấy vinh hoa mang đến Giê-hô-va Đức Chúa Ttách, Đấng Dạy dỗ Vĩ đại của họ.
Để có được điều đáng giá, nên nỗ lực cố gắng thiệt nhiều; cũng thế, một hôn nhân gia đình hạnh phúc yên cầu sự cố sức và kiên nhẫn.
And I actually really feel that it"s worthwhile khổng lồ spover my valuable and limited time on this Earth in this way.
Và tôi thực sự cảm thấy xứng đáng để dành thời hạn quý giá cùng ít ỏi trên Trái Đất này theo cách này.
Chúng ta cần được dành thời giờ đồng hồ với chúng trong buổi tối họp khía cạnh gia đình cùng các sinc hoạt mái ấm gia đình quan trọng.
Oriman-city.nettal mothers who are accustomed to lớn tying their youngsters on their backs, & who are constantly talking to them over their shoulders as they bởi their household chores & go kinh doanh or visiting, have sầu had good success in impressing worthwhile matters on little ones.

Xem thêm: Cốt Truyện Âm Dương Sư : Ngôn Tình, Đam Mỹ Nhưng Chưa Đủ Sức Hút


Nhiều bạn người mẹ Đông phương thơm tốt đai con chỗ sườn lưng và ngohình ảnh đầu lại thì thầm với con trong những lúc thao tác làm việc nhà hoặc đi chợ hoặc di chuyển thăm các bạn bè; nhờ vậy chúng ta vẫn khiến bé nhỏ học tập được không ít điều hữu ích.
‘Perhaps it is no longer worthwhile lớn gọi on her if she is not really interested in the message,’ Frances thought.
So we can trust that whman-city.net Jehovah, the Great Purposer, provides everlasting life, it will be filled with fascinating, worthwhile things for us to lớn learn & to do.
Do đó, chúng ta có thể tin chắc hẳn rằng lúc ban cuộc đời đời đời kiếp kiếp, Đức Giê-hô-va tức Đấng Vĩ Đại Hoàn Thành Ý Định đang làm cho nó được đầy các điều kỳ diệu, đáng nhằm họ giao lưu và học hỏi và tiến hành.
But don"t let that stop you because the highs lượt thích being here today with you all, make everything worthwhile.
Nhưng đừng để điều này ngăn uống trsống các bạn do mẫu rất cao... nlỗi tại chỗ này bây giờ với các bạn, làm cho đa số vật dụng thật xứng đáng.
They tell me that I"m fat or psychotherapy is- - is not a worthwhile exercise, that- - that it"s not real, that I should"ve aimed higher than a governmman-city.nett job, that my potman-city.nettial is being squandered,
Chúng bảo là tôi to tốt các biện pháp của mình... chẳng công dụng gì cả, rằng... nó không thật, rằng tôi buộc phải hướng về thiết bị cao hơn nữa 1 các bước đơn vị nước, rằng tiềm năng của tớ đã bị bỏ lỡ,
Moreover, those who occupy themselves with “collections of sman-city.nettman-city.netces,” or truly wise & worthwhile sayings, are lượt thích “nails drivman-city.net in,” or solidly fixed.
hơn nữa, những người bận rộn cùng với Việc “chọn những câu”, hoặc phần đông lời nói thật sự khôn ngoan và giá chỉ trị, y như “đinch đóng chặt” hoặc bền vững và kiên cố.
Collins wrote concerning this effect of blood transfusions: “It would be ironic indeed if a ‘treatmman-city.nett’ which has very little evidman-city.netce of accomplishing anything worthwhile should subsequman-city.nettly be found to lớn intman-city.netsify one of the main problems faced by such patiman-city.netts.”—World Journal of Surgery, February 1987.
Collins viết về hiệu ứng này của truyền máu: “Thật trớ trêu nạm trường hợp một ‘phương pháp trị liệu’ đã chẳng bao gồm công dụng gì mấy nhưng sau lại còn là một nguyên nhân khiến cho một trong số những vấn đề chủ yếu của người mắc bệnh tệ hơn”.—World Journal of Surgery, mon 2-1987.
(2 Peter 3:13; Psalm 37:11, 29; Revelation 21:3-5) Would it not be worthwhile lớn find out more about this prospect?
(2 Phi-e-rơ 3:13; Thi-thiên 37:11, 29; Khải-huyền 21:3-5) Chẳng xứng đáng công để tham khảo thêm về triển vọng này sao?
While the goals all looked worthwhile, they focused either on lofty & impressive declarations or on numbers and percman-city.nettages.
Mặc mặc dù các phương châm hầu hết giống như xứng đáng giá, cơ mà bọn chúng lại tập trung vào mọi lời tuyên tía xa xăm với khiến tuyệt vời hoặc về các con số với xác suất phần trăm.