*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên hải anh

Bộ 85 水 thủy <7, 10> 海海 hảihǎi(Danh) Bể, biển. ◎Như: Nam Hải 南海, Địa Trung Hải 地中海.(Danh) Nước biển. ◇Hán Thư 漢書: Chử hải vi diêm 煮海為鹽 (Thác truyện 錯傳) Nấu nước biển làm muối.(Danh) Hồ lớn trong đất liền. ◎Như: Tkhô giòn Hải 青海, Trung Nam Hải 中南海.(Danh) Nơi tụ tập rất nhiều người, vật. ◎Như: nhân hải 人海 biển người, hoa hải 花海 rừng hoa.(Danh) Lĩnh vực rộng lớn. ◎Như: khổ hải vô biên 苦海無邊 bể khổ không cùng, học hải vô nnhì 學海無涯 bể học không bờ bến.(Danh) Đất xa xôi, hoang viễn. ◇Chu Lễ 周禮: Tứ hải san xuyên 四海山川 (Hạ quan liêu 夏官, Giáo nhân 校人) Khắp bốn phương sông núi.(Danh) Chén, bát to. ◎Như: trà hải 茶海 chén trà to, tửu hải 酒海 chén rượu khổng lồ.(Danh) Họ Hải.(Tính) Rất to, lớn. ◎Như: hải lượng 海量 vô số, rất nhiều.(Tính) Phóng túng, buông tuồng. ◎Như: hải mạ 海罵 chửi bới bừa bãi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Bãi, bãi! Khả dĩ bất tất kiến, tha bỉ bất đắc phụ thân môn gia đích hài tử môn, hồ đả hải suất đích quán liễu 罷, 罷! 可以不必見, 他比不得咱們家的孩子們, 胡打海摔的慣了 (Đệ thất hồi) Thôi, thôi! Bất tất phải gặp, cậu ta không thể so sánh với bọn trẻ nhà mình, bừa bãi phóng túng quen thuộc rồi.(Phó) Dữ dội, nghiêm trọng. ◎Như: tha nghiêm trọng đãi công, sở dĩ bị lão bản hải quát liễu nhất đốn 他嚴重怠工, 所以被老闆海刮了一頓 nó làm việc quá sức lười biếng, bị ông chủ mắng mang lại một trận nên thân.1. <上海> thượng hải 2. <公海> công hải 3. <南海> nam hải 4. <海關> thương chính 5. <英吉利海峽> anh cát lợi hải hạp 6. <誓海盟山> thệ hải minc tô 7. <人海> nhân hải 8. <佛海> phật hải 9. <大海> đại hải 10. <地中海> địa trung hải 11. <眼空四海> nhãn không tứ đọng hải 12. <海嘯> hải năng khiếu
海 gồm 10 đường nét, cỗ thuỷ: nước(85)嗨 có 13 nét, bộ khẩu: loại miệng(30)澥 gồm 16 đường nét, cỗ thuỷ: nước(85)獬 gồm 16 đường nét, bộ khuyển: bé chó(94)醢 gồm 17 nét, cỗ dậu: 1 trong 12 địa chi(164)

Xem thêm:

Bộ 85 水 thủy <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm thanh. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.
泱 có 8 đường nét, bộ thuỷ: nước(85)英 gồm 9 đường nét, cỗ thảo: cỏ(140)婴 tất cả 11 nét, bộ nữ: nữ giới, phụ nữ, lũ bà(38)瑛 có 13 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)嘤 bao gồm 14 nét, cỗ khẩu: cái miệng(30)撄 có 14 đường nét, cỗ thủ: tay(64)缨 gồm 14 nét, cỗ mịch: tua tơ nhỏ(120)罂 có 14 đường nét, cỗ phẫu: đồ gia dụng sành(121)樱 gồm 15 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 có 15 đường nét, cỗ ngọc: vàng, ngọc(96)甇 bao gồm 15 nét, bộ ngõa: ngói(98)甇 có 15 đường nét, bộ ngõa: ngói(98)瘿 bao gồm 16 nét, cỗ nạch: căn bệnh tật(104)鹦 bao gồm 16 nét, cỗ điểu: con chim(196)霙 tất cả 17 đường nét, bộ vũ: mưa(173)嬰 tất cả 17 nét, cỗ nữ: phái đẹp, đàn bà, đàn bà(38)甖 tất cả 19 nét, bộ ngõa: ngói(98)嚶 gồm 20 đường nét, bộ khẩu: cái miệng(30)攖 có 20 đường nét, bộ thủ: tay(64)罌 gồm trăng tròn nét, bộ phẫu: đồ dùng sành(121)櫻 tất cả 21 đường nét, cỗ mộc: mộc, cây cối(75)瓔 có 21 nét, bộ ngọc: vàng, ngọc(96)癭 gồm 22 nét, cỗ nạch: dịch tật(104)纓 tất cả 23 nét, cỗ mịch: gai tơ nhỏ(120)鸚 gồm 28 nét, bộ điểu: nhỏ chim(196)